“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
11 окт
2016
 
 

»“ аутсорсинг компани€та TSD Services e “оп » “ –аботодател на 2016 г.

»нициативата на ICT Media и JobTiger отличи също и компаниите TINQIN, Comptel Communications, MentorMate Bulgaria, Sirma Business Consulting, и Ericsson Telecommunications Bulgaria

7705 прочитани€

«а първа година организаци€ от сектора на изнесените услуги оглав€ва класаци€та „“ќѕ » “ –аботодател“. TSD Services е начело на подредбата, част от петото юбилейно издание на проекта на ICT Media и JobTiger.  омпани€та получи наградата си лично от министъра на труда и социалната политика «орница –усинова.

ѕобедители и връчващи в церемони€та “ќѕ » “ –аботодател 2016. —нимка: ћари€ ћалцева

„Ѕлизо 90 000 души работ€т в » “ сектора в Ѕългари€. Ќесъмнено това е една от водещите индустрии в страната. ƒоходите на заетите в тази сфера са два-три пъти над средното равнище за страната и в лицето на ћинистерството на труда и социалната политика всеки работодател и работещ има партньор, който може да намери диалог, помощ и начин как да продължим да развиваме » “ сектора и наистина да подпомагаме хората, които работ€т”, за€ви на церемони€та министър –усинова. “€ добави още, че има възможности за финансиране, специфични за »“ сектора, които предсто€т, и агитира фирмите да бъдат активни.

ѕрочетете още: Accedia e най-добър » “ работодател на 2015 г.

ѕрез 2016 година проектът се провежда под слогана „5 години успешни заедно“. ћетодологи€та и проучването са дело на специализираната в одит в областта на човешките ресурси компани€ Audit Advice Associates (AAA). ќтличените компании б€ха наградени на церемони€ на 11 октомври 2016 г. в хотел Best Western Premier Sofia Airport в столицата.

ѕървите три позиции в крайното общо класиране на проекта „“ќѕ » “ –аботодател“ сред всички участници и категории заемат TSD Services (начело и на категори€та „јутсорсинг на »“ услуги“), TINQIN (първа и в категори€ „»“ услуги“) и Comptel Communications. Ћидерът в подредбата TSD Services и носител€т на „сребърен медал“ TINQIN за първи път се откро€ват в общата класаци€, д финиширалата на третото м€сто Comptel Communications беше на трета позици€ в подредбата и през 2015 г.

ѕрез 2016 г. в проучването ““оп » “ –аботодател” се включиха 37 компании с общ списъчен състав 5421 служители, като до класациите достигнаха 31 компании с 3172 служители, което е рекорд сред всички издани€ на проекта досега.

ќсновните категории на финалната подредба са пет: „ћалки компании до 50 служители“, „»“ услуги“, „“елекомуникации“, „јутсорсинг на »“ услуги“, и  „–азвой на софтуер“.

ѕобедителите по категории в петото издание на проекта „“ќѕ » “ –аботодател“ са:

- в категори€ „јутсорсинг на »“ услуги“ - TSD Services

- в категори€ „»“ услуги“ - TINQIN

- в категори€ „–азвой на софтуер“ - MentorMate Bulgaria

- в категори€ „ћалки компании до 50 служители“ - Sirma Business Consulting

- в категори€ „“елекомуникации“ - Ericsson Telecommunications Bulgaria

»нициативата ““оп » “ –аботодател” се организира със съдействието на ћинистерството на труда и социалната политика, Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии, Ѕългарската асоциаци€ за управление на хора,  и јмериканската търговска камара в Ѕългари€.

ѕроектът н€маше да може да се реализира без всички партньори, които го подкрепиха - CSC Bulgaria, EPAM Bulgaria, Sofia Airport Center, адвокатско дружество „ƒинова, –усев и ѕартньори“, Sodexo, INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites.

ѕобедителите по категории

 атегори€та „јутсорсинг на »“ услуги“ оглави TSD Services – средна по размер българска компани€ за »“ услуги, основана през 2007 г. от главни€ изпълнителен директор √ерман √ачевски. ќрганизаци€та текущо оперира от два офиса в Ѕългари€ – “ро€н и —офи€.  омпани€та достав€ разходо-ефективни, висококачествени индивидуализирани услуги по софтуерна разработка и по »“ аутсорсинг на клиентите си в световен мащаб. ѕрез изминалите 8 години TSD Services е завършил многобройни проекти използвайки различни платформи за софтуерен развой.

ѕърва в сектор „»“ услуги“ се класира компани€та, специализирана в предостав€не на застрахователни софтуерни решени€ TINQIN („“»Ќ »Ќ“). Ѕазирана в —офи€ с представителен офис в ѕариж, TINQIN е компани€ за ниършор софтуерни разработки. ‘окусирана върху застрахователни€ сектор, компани€та предостав€ експертни решени€ и услуги на различни големи и стратегически играчи на европейски€ застрахователен пазар. ѕредлага пълни€т цикъл от услуги по разработка от бизнес анализи, софтуерен дизайн, и прототипиране, до  развой, осигур€ване и тестване на качеството, следпроектно осигур€ване и поддръжка.

ѕървенец в раздел „–азвой на софтуер“ е MentorMate Bulgaria („ћентормейт Ѕългар舓), ко€то за първа година е начело на сектора. MentorMаte е американска компани€ за разработка на специализиран софтуер, основана през 2001 г. в ћинеаполис, ћинесота, където е и основни€т й офис. ƒружеството има офиси и в —офи€, ¬елико “ърново, ѕловдив, ¬арна и –усе. ѕрез 2013 г. т€ беше об€вена за четвъртата най-бързо развиваща се компани€ в ћинесота.  лиенти на MentorMate са едни от най-голeмите и иновативни компании в —јў (н€колко от Fortune 500).  омпани€та се разраства с вс€ка изминала година и в момента в българските офиси работ€т над 330 софтуерни специалисти.

ѕобедител в категори€ „ћалки компании до 50 служители“ е Sirma Business Consulting („—ирма Ѕизнес  онсултинг“). “€ оглави както класациите в категори€ “—истемна интеграци€” за две години - през 2012 г. и през 2014 г., така и грабна наградата за най-добър работодател в ц€лото класиране на » “ и аутсорсинг компаниите за посочените две години. „—ирма Ѕизнес  онсултинг“ се отдел€ от „—ирма √руп ’олдинг“ през 2007 г., с цел да отговори на нуждите на банкови€ сектор от специализирани »“ решени€ и продукти. ”слугите на компани€та покриват проекти като внедр€ване на основни банкови системи, системи за банкиране на дребно, системи за управление на риска, внедр€ване различен вид сателитни банкови продукти и консултантски услуги.

Ћидер в категори€ „“елекомуникации“ за пета поредна година е Ericsson Telecommunications Bulgaria. Ericsson е водещ доставчик на комуникационни технологии и услуги. ѕортфолиото на компани€та включва услуги, софтуер и инфраструктура в сферата на информационните и телекомуникационни технологии за телеком оператори и други индустриални сектори, особено в сферата на мобилността, широколентови€ интернет и облачните технологии. Ќад 1 милиард абонати по света разчитат всеки ден на мрежи, управл€вани от Ericsson.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас