“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | GIS
02 окт
2016
 
 

Ѕългаро-румънска √»— ще контролира популаци€та на насекоми край ƒунав

ѕроектът за разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популаци€ на насекоми, които зас€гат общественото здраве и безопасност се изпълн€ва в рамките на трансгранични€ регион –умъни€-Ѕългари€, който се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ѕрограма Interreg V-A –умъни€-Ѕългари€ 2014-2020 г., съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие и от държавните бюджети на –умъни€ и Ѕългари€.

4998 прочитани€

√еографска информационна система (√»—) на јсоциаци€та на дунавските общини „ƒунав“ ще започне да функционира в началото на 2018 г., съобщи ћари€ ÷анкова, изпълнителен директор на асоциаци€та на пресконференци€ в –усе на 30 септември.

ћари€ ÷анкова, изпълнителен директор на јсоциаци€та на дунавските общини ƒунавўе бъде осъществ€ван посто€нен контрол над идентифицираните огнища на популаци€ чрез географската информационна система. ‘ункционалните характеристики на »“ решението ще позвол€ват интеграци€ на ниво обмен на данни и за€вки между румънската и българската част на системата. ўе има възможност за едновременно преда­ване/обслужване на данни към много уеб-базирани клиенти, като се използ­ва единствено стандартен браузър. ўе бъде поддържана интерактивна карта в уеб-среда, базирана на √»— технологи€, с възможност за поддържане на за€вки, справки, генериране на отчети директно през специално разработени уеб-интер­фейси. »нформаци€та ще бъде предоста­в€на на български, румънски и английски език. —истемата ще бъде отворена и достъпна за получаване на информаци€ от заинтересованите страни.

“ова е само една от дейностите по проект „–азработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популаци€ на насекоми, които зас€гат общественото здраве и безопасност в рамките на трансгранични€ регион –умъни€-Ѕългар舓. “ой се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ѕрограма Interreg V-A –умъни€-Ѕългари€ 2014-2020 г., съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие (≈‘‘–) и от държавните бюджети на –умъни€ и Ѕългари€. 

ѕрочетете още: ќбщината и университетът прот€гат ръка към бизнеса в –усе и региона

—ъздаването на съвместен механизъм за управление, базиран на обща стратеги€, е нов и устойчив модел за координаци€ на общи дейности, за съвместно взема­не на решени€ и обмен на информаци€. ¬ между­институционалното партньорство, чи€то форма предстои да бъде определена в рамките на проекта, ще бъдат търсена ангажираността на национални, регионални и местни власти, отговорни за управлението на риска в областта на общественото здраве. ќчаква се изработване на предложени€ и иницииране на нормативни промени в Ѕългари€ и –умъни€, които да доведат до подобр€ване работата на ангажираните институции за по-ефективен контрол и управление на процеса.

ѕроектът за разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популаци€ на насекоми, които зас€гат общественото здраве и безопасност се изпълн€ва в рамките на трансгранични€ регион –умъни€-Ѕългари€, който се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ѕрограма Interreg V-A –умъни€-Ѕългари€ 2014-2020 г., съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие (≈‘‘–) и от държавните бюджети на –умъни€ и Ѕългари€.ѕроектът ще допринесе за създаване и провеждане на устойчива българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експер­тиза и технологични достижени€, с €сни ан­гажименти на компетентните институции, както и с приемането на механизъм за ак­туализаци€ и усъвършенстване на съвмест­ните дейности.

ќбщата стойност на проекта е 1 347 194,38 евро. “ой е с продължителност 24 месеца и тр€бва да приключи в началото на 2018 г. ѕартньори по проекта са јсоциаци€ на дунавските общини „ƒунав“ (Ѕългари€) и ‘ондаци€ „∆ива природа“ ( ълъраш, –умъни€).

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас