“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Startup новини
14 сеп
2016
 
 

Ѕългарски стартъп изгражда в —офи€ пилотна мрежа за »нтернет на нещата

—офи€ ще е сред първите градове в ≈вропа, покрити изц€ло от мрежа от типа LoRaWAN, реализирана от младата българска фирма 6lowpan.io

4442 прочитани€

—пециализирана мрежа за приложение от типа »нтернет на нещата започва да изгражда в —офи€ стартираща компани€, основана от български хардуерни и софтуерни инженери, живеещи в —јў, »спани€ и Ѕългари€. "—толицата ще е един от първите градове в ≈вропа, покрити изц€ло от мрежа от типа LoRaWAN, и това ще е първи€т град с толкова широко покритие по стандарта 802.15.4", съобщиха от самата компани€ 6lowpan.io, ко€то разработва хардуер и софтуер по този стандарт, цел€щ да свърже всички текущи мрежови протоколи в IoT света.

»ли€н —то€нов, съосновател на 6lowpan, показва хардуерни€ модул

’ардуерни€т модул, създаден от стартиращата фирма 6lowpan.io

ѕрочетете още: IoT бизнесът расте по-бързо от пазарът на смартфони

—поред основателите на 6lowpan.io, приложението на новата мрежа LoRaWAN е изключително широко и може да послужи за оптимизаци€ на услуги и дейности в различни сфери:

  • ѕри здравните услуги мрежата може да помогне на възрастни и трудно подвижни хора, включително за наблюдение на здравното им състо€ние, за изграждане на система за автоматично уведом€ване и напомн€не за лекарства, рецепти, паник бутони и други; както и за осъществ€ване на двустранна връзка между пациенти и болници.

  • —портни услуги - комбинаци€та от BLE и LoRaWAN дава възможност за посто€нна свързаност към системи за спорт, без нуждата от смартфон.

  • √радска среда - наблюдение състо€нието на градовете: замърс€ване на въздуха, температура, улично осветление, сигурност, транспорт и други.

  • «емеделие - наблюдение на почва, влажност, състо€ние на реколтата, автоматизирано напо€ване, натор€ване и т.н.

  • —март енергийни мрежи – за връзка между сгради и доставчици на вода, ток, топлинна енерги€. јдаптивно подаване на нужните ресурси с цел оптимизаци€ на разходите и намал€ване на вредните емисии.

  • ѕублични дисплеи - системи с извест€ване от типа цифрови надписи: спирки, натоварване на транспортни артерии, температура и т.н.

  •  омунални услуги - автоматизирано отчитане на ток, вода, топлинна енерги€.

  • јвтоматизирани сгради и домове - комуникаци€ между свързани€ гражданин и заобикал€щата го среда. ƒанните се използват за аналитична дейност и автоматично адаптиране към нуждите на човек. ѕрез IoT сензорите и данните от т€х се постига по-добро качество на живот, по-добър здравен статус, по-ниски разходи и вредни емисии, допълват от 6lowpan.io.

—офтуерът, създаден от 6lowpan.io, се базира на операционна система Linux и мрежовата технологи€ IPv6, а за осигур€ване на поддръжката, надеждността и свързаността компани€та използва собствена технологи€ за компреси€. ’ардуерът, разработен от стартъпа, осигур€ва лесна и бърза интеграци€ между основните три протокола в IoT света: BLE (bluetooth low energy) за мрежи, действащи на много близко разсто€ние; 802.15.4 за мрежи със среден обхват и LoRaWAN за мрежи на големи разсто€ни€.

„ѕървоначално иде€та ни бе да съберем две технологии (BLE и 802.15.4) и да ги накараме да говор€т „общ език“. «а целта използвахме протокол, известен като 6lowpan.io, или стандартни€ IPv6, но адаптиран за мрежи с много ниска консумаци€ на енерги€, работещи предимно на батерии и много къси разсто€ни€”, сподел€ един от основателите на компани€та »ли€н —то€нов. - ¬последствие добавихме и технологи€ за много големи разсто€ни€, известна като LoRaWAN, и така събрахме в един хардуер 3 различни мрежови протокола, осигур€ващи различни нива на свързаност и ги накарахме да работ€т заедно през IPv6”, допълва той.

ћрежата е комбинаци€ от LoRaWAN и 802.15.4. “ова са протоколи изц€ло предназначени за IoT приложени€ и са насочени към сензори. ћрежата е отворена и безплатна, ако н€кой иска да свърже сензори и да € ползва като преносна среда е добре дошъл. ќсигур€ваме криптографски ключове на всеки желаещ и очакваме да има иновации върху мрежата, об€сн€ва »ли€н —то€нов.

Ќ€маме връзка с мобилните оператори по никакъв начин – заради бизнес или заради технологична нужда, допълва той. - “ова не е високоскоростна преносна среда като 3/4/5G, това е среда с ултраниско потребление на енерги€ и пренос на малки обеми данни на големи разсто€ни€. Ќа н€кои места, където може да н€маме лесен достъп до uplink, бихме могли да използваме н€кой от операторите за това, но това е всичко.

¬ основата на технологичните решени€ на 6lowpan.io са лесната поддръжка и ниската цена, както и консумираната енерги€. » трите мрежови протокола са известни с изключително ниското си енергопотребление и осигур€ват непрекъсваема свързаност с обикновени батерии от н€колко месеца до н€колко години. „“ова отговар€ на миси€та на компани€та не само да оптимизира консумаци€та на енерги€, но и да намали въглеродни€ отпечатък, коментират от стартъпа. - ¬ същото време софтуерни€т ни подход дава възможност за лесна интеграци€ с аналитични платформи и такива с изкуствен интелект като IBM Watson, Microsoft IoT Azure cloud и Autodesk Fusion Connect“, допълват от 6lowpan.io. — помощта на собствените си хардуерни разработки компани€та се стреми да осигури лесна достъпност както на мрежовите устройства, така и на сензорите.

ѕокритието ни е върху градската част на —офи€. ”слугата е само една, пренос на информаци€ от IoT сензори и устройства. ћаксимални€т капацитет на мрежата е 250kbps, това е технологични€ максимум и колкото по-отдалечен е сензорът, толкова по-ниска е скоростта. ¬ —офи€ дори на този етап ще работим на най-ниската възможна скорост, ние предаваме данни от типа 1/0, температурата е 32 градуса, нал€гането е 300 hPa, пулсът е 74bpm и т.н. ¬ този ред на мисли, мрежи за IoT предостав€т само един вид услуга, преносна среда за данни от и към IoT устройства“, допълва јнатолий јтанасов.

«асега н€ма други участници в пилотни€ проект, но вече имаме н€колко много интересни запитвани€ за asset tracking, чистота на градската среда, умно земеделие, паркометри и т.н. ќчакваме и —толична община да про€ви интерес и да се възползва от мрежата по н€какъв начин.

—амата фирма е създадена през 2015 г. в Ѕарселона от инженери с дългогодишен международен опит в софтуерни€ и хардуерни€ сектор. —ъоснователите на компани€та са »ли€н —то€нов, јнатолий јтанасов и ƒинко ÷анев. »ли€н и јнатолий са специалисти с дългогодишен опит в бранша, натрупан в гигантите в индустри€та като HP, Cisco, IBM, Skrill, Uber. “е са работили над различни софтуерни и хардуерни проекти за Nokia, Samba, RedHat, VISA и Linux kernel. ƒинко има и дългогодишен опит с логистична дейност в една от водещите компании в хранително-вкусовата промишленост в —јў - Krispy Kreme.

—лед —офи€, ко€то е покрита с общо 8 базови станции, фирмата ще се опита да осигури покритие и в Ѕарселона. "—офи€ е много предизвикателна за безжично покритие от гледна точка на топологи€, коментира —то€нов. - »ма много високи сгради и до т€х ниски сгради, получават се редица радиосенки, но усп€хме да се справим", допълни той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас