“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —истеми и решени€
10 авг
2016
 
 

Ќова »— на ћ‘ ще облекчава разпоредителите с бюджетни средства

—истемата е изградена от dWare в сътрудничество с Ќјѕ и јгенци€ ћитници.

5778 прочитани€

ќт началото на август в редовна експлоатаци€ е информационната система на ћинистерството на финансите във връзка с –ћ— 593. –ешението на ћинистерски€ съвет цели повишаване на събираемостта на задължени€та

—истемата е изградена от dWare в сътрудничество с Ќјѕ и јгенци€ ћитници.

— изграждането на автоматизирана информационна система „–ћ— 593“ държавата предостав€ инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика за незабавно разплащане с бенефициентите, които н€мат задължени€ към Ќјѕ и јгенци€ ћитници.

ѕрочетете още: dWare изгражда централизирана уеб базирана информационна система в ћ«

„ќсновните „виновници“ за по€вата на б€л св€т на »— „–ћ— 593“ са ƒиана ƒимитрова, —имеон «афиров и ƒам€н »ванов, об€сн€ват от изпълнител€ dWare. - Ќо наред с т€х и јлександър √еоргиев, ¬еселин —моков, ¬ладимир ћаринов, ћари€ ƒимитрова, ¬ан€ »ванова, ∆анета јтанасова, —тойчо ћаринов, ћари€ ¬еличкова. ƒа не забрав€ме и прекрасното сътрудничество с колегите от ћинистерство на финансите, Ќјѕ, јћ и “ехноЋогика“, допълват от dWare.

»нформационната система е реализирана със средствата на dWare Operating System и представл€ва най-сложни€т както по обхват, така и по сложност проект, реализиран с dOS до момента.

—истемата, ко€то ћинистерство на финансите предостав€ на бюджетните разпоредители, Ќјѕ и јћ, е уеб базирана информационна система. ѕървоначално е нужна регистраци€ на оправомощени от разпоредител€ с бюджет негови служители. ƒостъпът до системата се контролира чрез използването на електронни подписи, което позвол€ва адекватното идентифициране по отношение на транзакци€та и потребител€. –азпоредителите с бюджет имат едномесечен срок след приемането на –ћ— є 593 (от 20.07.2016 до 20.08.2016 г.) да уведом€т ћинистерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправ€т уведомлени€ и да получават информаци€та и актовете на органите на Ќационалната агенци€ за приходите и јгенци€ „ћитници“ и да ги регистрират в информационна система, поддържана от ћ‘. ѕри предсто€ща или настъпила пром€на на данните на съответни€ разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители разпоредителите с бюджет уведом€ват ћ‘ в срок до три работни дни.

–ћ— є 593/20.07.2016 г. е м€рка, с ко€то ефективно се защитава фискалната позици€ и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземани€, събирани от двете приходни агенции - Ќационалната агенци€ за приходите (Ќјѕ) и јгенци€ „ћитници" (јћ). „рез тази м€рка плащани€та по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет (министерства, агенции, общини и др.), които са платци по т€х, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от Ќјѕ и јћ, че получателите на плащани€та н€мат публични задължени€. ¬ случаите, когато лицата имат такива - за съответните публични задължени€ тр€бва да са наложени обезпечителни мерки по реда на ƒанъчно-осигурителни€ процесуален кодекс, об€сн€ват от финансовото министерство.

¬с€ка община, ко€то използва публичен сървър за е-поща, тр€бва да изпрати (от кмет, зам. кмет, секретар или ръководител на »“ звено) запитване на електронен адрес: mf-helpdesk@minfin.b, откъдето ще получи персонално създадени€ за съответната община акаунт (електронна поща) и първоначалната парола, ко€то следва да бъде подменена впоследствие. „“ова следва да бъде направено преди изпращане на искането за създаване на потребителски достъп до »— –ћ— 593. ¬ случай, че други администрации ползват също публични адреси, е необходимо да изпрат€т за€вка за създаване на пощенска кути€ на горепосочени€ електронен адрес“, допълват от ћ‘.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас