“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 27, 2016

11 юли
2016
 
 

Ќай-големите »“ проекти на системните интегратори

9877 прочитани€

є1 Telelink. „”стойчиви€т ръст на Telelink се дължи на сериозните усили€ на компани€та през изминалите н€колко години да разшир€ва портфолиото от услуги, за да предлага на клиентите решени€ от край до край, което става чрез увеличаване бро€ на партньорствата с големи световни доставчици (Microsoft, EMC, Lenovo, VMware, Veeam, Commvault, Qualys, F5, RSA и други), трупане на експертен опит от работа по големи проекти (между които такива за интелигентни транспортни системи, умни градове и много други), както и чрез инвестици€ в обучение и сертификаци€ на експерти по различните продуктови линии“, за€виха от най-големи€т системен интегратор у нас през последните 5 години.

є2 STEMO.  омпани€та е завършила над 250 проекта през 2015 г.

—ред проектите, по които специалистите на компани€та са разработвали информационни системи, са „Ќационална база данни за пазара на труда и ≈—‘” в јгенци€ по заетостта, единната платформа за централизирана Ѕƒ и склад за документи в ћинистерство на икономиката, където е разработена и внедрена също »нтранет и ≈кстранет среда. «а ћ¬–- ј“ е разработена »— за ÷енни образци (EUCARIS), а за Ћетище —офи€ е подменена системата за полетна информаци€ на “ерминал 2. ќсвен разработка на нови »—, —“≈ћќ поддържат успешно и редица софтуерни системи, включително в ћ“»“— (по проекта ≈—ќ≈ƒ), в јгенци€та по заетостта, в  омиси€та по досиетата (официалното име на тази комиси€ е  –ƒќѕЅ√ƒ—–—ЅЌј). ¬ »ј по рибарство и аквакултури —“≈ћќ е надградила ≈лектронни€ риболовен дневник (≈–ƒ) с възможност за обмен на данни с ≈вропейската комиси€ и интеграци€та му със средата за обмен FLUX, а в ћинистерството на регионалното развитие е създаден е-регистър на всички заинтересовани групи и инструменти за промотиране на разработките на —»—–ќ√” (—екторна информационна стратеги€ за регионално, общинско и градско управление) и нормативната уредба.  омпани€та участва и в големите проекти на ћ“»“— за е-правителство, като осигур€ва експлоатационната поддръжка на ≈динната среда за обмен на електронни документи (≈—ќ≈ƒ-ESB), на ≈динни€ портал за достъп до е-административни услуги (≈ѕƒ≈ј”), на –егистрите за оперативна съвместимост (–егистър на регистрите и данните – ––ƒ, –егистър на електронните услуги – –≈” и –егистър на информационните услуги – –»ќ) на електронното правителство.

 омпани€та е един от големите внедрители на SAP решени€, включително за управление на бизнеса, за връзки с клиенти, доставчици, логистични партньори, доставчици на финансови услуги, служители и др. —ред проектите през 2015 г. са внедр€ване на SAP ERP в ƒриймс “ранс, в ƒѕ Ќ ∆», в ћултивак Ѕългари€ (където системата е локализирана), в јдвен ≈ќќƒ, ”олтопи€, «ћћ Ќ. «агора, T-SYSTEMS ”нгари€, ЅјЋ≈¬ ≈ќќƒ и др. ¬ ј“≈ ѕЋј—“ специалисти на —“≈ћќ са създали нови функционалности в продуктивната SAP среда. ќсвен това компани€та поддържа и развива системите за управление на бизнеса в над 22 български предпри€ти€.

’ардуерната системна интеграци€ на компани€та включва доставки на сървъри, системи за съхранение и мрежова инфраструктура, софтуер за управление, виртуализаци€, съхранение и архивиране и др. ¬ »нтернешънъл јсет Ѕанк е внедрено ц€лостно решение за модернизиране на центъра за данни на банката, включващо сървъри, системи за съхранение на данни, мрежови решени€, софтуер за виртуализаци€ и др. ¬ »нтеркарт —ървисиз и »нтеркарт ‘айнанс са доставени сървъри, системи за съхранение на данни и софтуер за сървърна виртуализаци€ на VMware. Ѕлейд сървъри и система за съхранение HP 3PAR са доставени за  олпойнт Ќю ёръп, HP 3PAR са доставени и на  аолин и на  еппел ‘елс Ѕалтек, а за центъра Shared Service Center (SSC) на Ingram Micro са доставени и внедрени сървъри, VMware, софтуер за виртуален дисков масив StoreVirtual и лентова библиотека. —ред клиентите на —“≈ћќ са още ЅЌ–, јгри Ѕългари€, ≈конт ≈кспрес, Ќ ∆», јктавис, ћќЌ, ћинистерство на отбраната, Ћетище —офи€ и др. ¬ »нститута по » “ към ЅјЌ е доставен сървър за високоизчислителен клъстер, а в ƒј „“ехнически операции“ - мрежово оборудване и криптографски средства за защита на информаци€та.

¬ комуникационната част компани€та е проектирала и внедрила Cisco мрежово и комуникационно оборудване, инфраструктура за центрове за данни, телепрезентационно оборудване, услуги и други в ћедицински€ университет – ¬арна, –айфайзенбанк (Ѕългари€), ƒј „Ќационална сигурност“, ƒѕ –¬ƒ, Ћибхер-’аусгерете ћарица,  арлсберг Ѕългари€ (видеоконферентно оборудване), ƒевн€ ÷имент и др.

ќсвен Cisco оборудване, —темо е инсталирала през 2015 г. и системи на NetApp за съхранение, сторидж за видеонаблюдение, хостинг, разшир€ване и обнов€ване на дискови системи, включително в Ћибхер ’аусгерете ћарица, —ирма, Ѕон ћарин, —офарма, ћќ—¬, ћагна ѕауър (основен и резервен център за данни), оператора blizoo (вече част от ћтел) и др.

ѕо отношение на услугите —темо е предоставила през 2015 г. услуги за управление на печата, сключвайки корпоративни договори за доставка на печатаща техника и консумативи в Ѕул»нженеринг, ѕосолството на  ралство Ќорвеги€, ј≈÷  озлодуй, ћонтюпе, ЅЌ–, “≈÷ ћарица »зток 2, »нкост, общините в √аброво, “р€вна, ¬арна, ѕристанище ¬арна, јмбър 1 и др.

ќсвен това по Ќационалната програма на ћќЌ „» “ ¬ ”„»Ћ»ў≈“ 2015 —темо е доставила и инсталирала компютърни класни стаи, базирани на виртуална десктоп инфраструктура (VDI), презентационно и мрежово оборудване, услуги в 35 училища в Ѕългари€.

є3 Lirex BG. - Ќ€кои от по-важните » “ проекти на компани€та през 2015 г. са свързани с превенци€ от пожари, като са внедрени н€колко системи, включително за управление на архивни и документни фондове (в Ќесебър, ќр€хово, ƒолни „ифлик), като системата обхваща както хартиените документи, така и електронните им копи€. ¬ јгенци€та за социално подпомагане Lirex BG е осъществила доставка и гаранционно поддържане на хардуер (компютърна техника и оборудване), като проектът обхваща 175 териториални структури на ј—ѕ. ¬ обхвата спадат и услуги, които подпомагат успешната реализаци€ на проекта. ѕрез 2015 г. е приключил и проектът за е-парламент в —ърби€.

є4 Kontrax.

’ардуерната системна интеграци€ на компани€та включва създаване на интелигентна »— за јгенци€ „ѕътна инфраструктура“, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в –. Ѕългари€, предостав€не на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на –епубликанската пътна мрежа включително обратна връзка към јѕ» и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs)”. ¬ ќбщина ямбол е изработена, доставена и монтирана интерактивна мултимедийна система за интерпретационни€ център в Ѕезистена в гр. ямбол, а в —офи€ “ех ѕарк јƒ е доставена, инсталирана и пусната в експлоатаци€ техническо и технологично оборудване за 512 хил. лв., както и компютърна техника за нуждите на лаборатори€ за високопроизводителни изчислени€ по проект „Ќаучно-технологичен парк“ за 471 хил. лв.

ћрежово оборудване, вкл. от операторски клас, е доставено за ƒѕ –¬ƒ, а по отношение на софтуерната системна интеграци€ специалистите на Kontrax са разработили интегрирана »— за »зпълнителна агенци€ по трансплантаци€, национална »— за ћинистерство на труда и социалната политика, две е-административни услуги от 4 ниво за јгенци€ „ѕътна инфраструктура“. ѕродължава и договорът на компани€та с Ѕанка ƒ—  за осигур€ване на печата на офисни документи за клоновата мрежа на банката, включително доставка на оборудване, консумативи и пълно сервизно обслужване. ќсвен това за Ѕанка ƒ—  е осъществен и проект за сканиране на хартиен архив, а в јлфа Ѕанка клон Ѕългари€ са доставени и поддържани нови мултифункционални устройства и налични принтери при услови€ заплащане на месечна такса и цена за отпечатано копие.

є5 Paraflow Communications. —истемни€т ингегратор е изградил в –епублика ћалави една от най-модерните системи в света за управление на съдебни дела. ѕроектът е реализиран от Microsoft и Paraflow в периода 2013 – 2015 г. »зградената иновативна система за управление на съдебните дела в съдебната система и прокуратурата на ћалави е първата регионална система за управление на съдебните дела. “€ е базирана на иновативна разработка на екипа на български€ системен интегратор върху платформа Microsoft SharePoint с интегрирани средства за дигитализаци€ и биометрична автентификаци€. ¬ Ѕаумит Ѕългари€ са внедрени ERP (Microsoft ј’ 2012) и BI системи (Qlik). „рез тези системи Ѕаумит Ѕългари€ постига автоматизиране на процесите, оптимално използване на ресурсите, високо ниво на детайлност в справките за оперативни нужди и индивидуални консолидирани справки за мениджърски нужди, по-бързи дейности в ежедневната работа на служителите, оптимизаци€ в счетоводните процеси и интеграци€ на процесите. ¬ ”ни редит Ѕулбанк е реализиран мащабен проект за частен облак на банката в периода между 2013 и 2015 г. ¬ момента 90% от инфраструктурата на ”ни редит Ѕулбанк е виртуализирана, повишена е ефективността при възстанов€ване от технически проблеми и е оптимизирано използването на ресурси. Paraflow участва в 3 от системите за облака - дизайн, доставки и внедр€ване на мрежовата част (Cisco); доставка и внедр€ване на сървърната част на облака (HP); внедр€ване на софтуерната част (Microsoft Hyper-V) и миграции на съществуващи приложени€. ¬ јмерикански€ университет в Ѕългари€ е внедрена нова технологична платформа за интерактивно обучение, а в Ћукойл “ехнолоджи —ервисиз Ѕългари€ специалисти на Paraflow са осъществили инсталаци€ и миграци€ на комуникационно оборудване и софтуер за управление и наблюдение на мрежата в ÷ентър за данни.

є6 Information Services. Ќай-големите проекти за 2015 г. са в областта на разработването и развитие на приложен софтуер, поддържането на приложен софтуер, системно администриране на комуникационни мрежи, услуги по обработка на данни, удостоверителни услуги (PKI), услуги на едно гише (инкасо услуги), както и сервиз на компютърна техника.

є7 Sirma Group Holding. ¬ областта на системната интеграци€ компаниите от холдинга изпълн€ват разнообразни проекти. ƒатикум например отговар€ за изграждането на ц€лата »“ инфраструктура на ћЅјЋ „”ни ’оспитал” в ѕанагюрище с възложител јсарел ѕанагюрище «драве. ѕроектът включва проектиране, доставка и изграждане на център за данни, сървърна и десктоп виртуализаци€, частна облачна инфраструктура, комуникационна система, безжична мрежа, мрежова свързаност, крайни потребителски устройства, система за медицински повиквани€, система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа за модерен медицински комплекс (над 20 отделни »“ системи). —ирма —олюшънс, от сво€ страна, спечели и изпълни проект за „доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатаци€ на IBM решение за съхранение на данни“ с възложител ÷ентрална кооперативна банка. “рета компани€ от холдинга —ирма ј… “» “» подписа през 2015 г. договор с ’ювефарма за предостав€не на приложени€та за управление на договори и документооборот като облачна услуга (SaaS).

є8 Intelligent Systems Bulgaria. ќсновен генератор на приходи през 2015 г. за компани€та са проектите в ’ювефарма ≈ќќƒ, ѕриста ќйл ќќƒ, LC Waikiki. ѕрез април м.г. Intelligent Systems Bulgaria бе удостоена със статуса LS Retail Diamond Partner. ѕризнанието се връчва от исландски€ софтуерен лидер LS Retail, в резултат на множеството успешно реализирани проекти в областта на хотелиерството и търгови€та на дребно. “ази година, с Diamond Partner б€ха отличени само 10 от най-големите стратегически партньори на компани€та от ц€л св€т.

є9 S&T Bulgaria. ѕрез 2015 S&T Ѕългари€ продължи положителни€ тренд на развитие от предишните години, достигайки най-високи нива на приходи за последните шест години.  омпани€та реализира редица ключови проекти в сферата на системната интеграци€, с които засили позициите си в български€ »“ сектор. ¬ кра€ на 2015 г. S&T стана ексклузивен дистрибутор за страната на Dtex Systems - eдин от лидерите в сферата на защита на корпоративните данни, с над 15 г. опит на международни€ пазар.  омпани€та е специализирана в разработката на иновативни софтуерни решени€, насочени към наблюдение на крайните точки, анализ и елиминиране на вътрешните заплахи за »“ сигурността.

є10 Vilmat участва през 2015 г. в консорциума “Ћозенец Ѕилд“, като изгражда в „—ќ” “—вети √еорги” електрическа и осветителна система, пожароизвестителна система, озвучителна и аварийно оповестителна система, — —, IP система за видеонаблюдение, система за контрол на достъп към подобектите, часовникова и вътрешна “V система, сигнално-охранителна система и система за автоматизирано сградно управление (BMS). ƒруг гол€м клиент на Vilmat през 2015 г. е √еострой, за който продължава изграждането на различни системи в многофункционални€ комплекс „—ан —тефано плаза“, вкл. система за автоматизирано сградно управление (BMS), — —, “¬ система, пожароизвест€ване, контрол на достъпа, сигнално-охранителна система, видеонаблюдение, озвучаване и оповест€ване, видеодомофонна система и паркинг система, за€ви ¬алентин  рушарски от Vilmat. ¬ —ЅјЋ по ќнкологи€ и по-точно в  линиката по урологи€ компани€та е изградила — —, “¬ инсталаци€, сигнално охранителна система, видеодомофонна система, система за видеоконферентни разговори, система за болнично оповест€ване и система за контрол на достъпа. ƒругите два големи клиента на Vilmat през 2015 г. са ≈н и —и √руп – офис Naxex (— —, електроинсталаци€ и др.) и —офи€ »вент ÷ентър - многофункционална зала за събити€ и офис на две нива в ћќЋ Paradise Center (eлектроинсталаци€ ЌЌ и — —).

є11 IBS Bulgaria

√олемите проекти през 2015 г. са в ћинистерство на финансите, за нуждите на јгенци€ „ћитници“ - доставка на 1082 бро€ компютри тип All-in-One: Lenovo ThinkCentre M73z на стойност 952 160 лв. „ лиентът бе изключително доволен от качеството, ергономичността и икономичността на доставеното оборудване“, за€ви √рета  олева, управл€ващ съдружник в IBS Bulgaria. —ъщите машини на Lenovo са доставени и за една банкова институци€ (над 400 бро€ компютри), а в друга банка над 400 настолни компютъра тип Lenovo ThinkCentre M83. ¬ Ќќ» са доставени сървърни конфигурации и опции за т€х на стойност 180 380 лв., вкл. 4 бро€ x86 базирани двупроцесорни сървъри Lenovo System X и 1 високопроизводителен 4-процесорен сървър Lenovo System X. «а Ѕългарски пощи са доставени, инсталирани и конфигурирани 8 блейд сървъра Lenovo BladeServer HS23 и 2 клъстерирани дискови масиви IBM Storwize 7000. ѕроектът на стойност 339 238 лв. включва разшир€ване на съществуващата блейд инфраструктура с нови сървъри, инсталиране и конфигуриране на нови високонадеждни дискови масиви, включването им в съществуващата SAN инфраструктура, обучаване на служители на клиента за работа с т€х.

є12 Mnemonica  лючовите проекти на компани€та през 2015 г. включват проект по изграждане на модерна система за съхранение в —осиете ∆енерал ≈кспресбанк. „»зградената система е ключова и замен€ стари€ основен дисков масив на банката. ќсвен това Mnemonica е реализирала два проекта от съществено значение за развитието на фирмата и специализирането ѝ като доставчик на решени€ и системи за информационна сигурност. ѕроектите са за Security Information and Event Management система и IPS/IDS решение, внедрени в клиентска организаци€ в банкови€ сектор. ѕредложените решени€ са базирани на техническите изисквани€ на клиента и са продукти на водещи световни производители – IntelSecurity (McAfee) и RSA.

є13 Index Bulgaria е осъществила през 2015 г. редица »“ проекти, а сред най-мащабните са »— за осигур€ване на маневрите в пристанищата – MOVER и възложеното от ЅјЅ’ надграждане на интегрирана информационна система ¬ет»— с модул „ќбработка на данни за племенните животни, родени в страната или от внос и породи, застрашени от изчезване и изчезващи породи, наричани още „јвтохтонни”. ќсвен това специалисти на Index са разработили и въвели в експлоатаци€ подобрена система за документооборот, съвместима с »— на Ќјѕќќ по проект, изпълнители са на функционално разширение на »— на  «ѕ и са изградили система за е-услуги и комплексно административно обслужване за нуждите на јгенци€та за €дрено регулиране. Ќа водещ доставчик на софтуер за е-търгови€ компани€та е доставила оборудване и софтуер.

є14 APIS Europe. ≈дин от най-големите проекти през 2015 г. е EUCases - EUropean and National CASE Law and Legislation Linked in Open Data Stack (или ≈вропейско и национално законодателство и съдебна практика в йерархи€та от свързани отворени данни). „“ова е двугодишен проект, който се реализира с подкрепата на —едма рамкова програма на ≈— по конкурса „ћ—ѕ инициатива за анализ“, коментира »рина –адоева, директор на APIS Europe.

є15 Intracom Bulgaria по традици€ осъществ€ва мащабни проекти в операторски€ сегмент. —ред внедрените през 2015 г. решени€ са 2 технологични стаи за опорно мрежово оборудване и подготвителни услуги за MAN Swap, каза ƒеница ћилославова, маркетинг и PR мениджър на мрежови€ системен интегратор. ќсъществени са нови функционалности в контактни центрове, разработени са интелигентни мрежи от ново поколение, а освен това са модернизирани мобилни мрежи на н€колко оператора и е осигурена поддръжка на полевите им съоръжени€.

є16 Comparex Bulgaria 2015 е изключително успешна година за компани€та, ко€то е увеличила екипа си и усп€ла да приключи много нови проекти у нас. „Ќаши€т основен фокус са облачните технологии и достав€нето на SaaS решени€ на нашите партньори и клиенти. Comparex Bulgaria е единствени€т локално представен доставчик на решени€ на Microsoft и VMware, адресирани към партньори, предостав€щи софтуер като услуга, и към хостинг компании. ѕрез изминалата година усп€хме да удвоим бро€ на фирмите, с които си партнираме в тази област, об€сн€ват от компани€та. - ћного от нашите клиенти, работещи в различни сфери на бизнеса, избраха облачните решени€ на Microsoft за сво€та инфраструктура. ≈дно от най-големите ни постижени€ през последните месеци е наградата „ѕартньор на годината“ на Microsoft.  омпани€та ни бе отличена сред топ партньорите на Microsoft в световен мащаб за постижени€та ни в областта на иновациите и внедр€ването на онлайн решени€.“

є17 Barcode Systems Bulgaria. ѕрез 2015 г. компани€та се ребрандира, като целта е да отговори по най-добри€ начин на динамиката и предизвикателствата на съвременни€ бизнес. ќт компани€та об€сниха, че пром€ната е част от корпоративната стратеги€ на IBCS Group – група фирми, работеща в сферата на мобилните решени€ и баркод продуктите в ÷ентрална и »зточна ≈вропа, член на ко€то е българската компани€.

ѕрез април 2016 г. IBCS Group, част от ко€то е системни€т интегратор Ѕаркод —истеми Ѕългари€, бе отличена за забележителни продажби, свързани с миграци€ към Android от други операционни системи. Ќаграждаването се състо€ на ежегодни€ форум за партньори на Zebra Technologies от региона ≈ћ≈ј, което се проведе в ћадрид и на него присъстваха над 400 представители на компании партньори и дистрибутори на Zebra за региона.

є18 Ciela Norma. —ред големите проекти през 2015 г. са в јгенци€та по вписвани€та

за повишаване на квалификаци€та и професионализма на служителите от агенци€та чрез специализирани обучени€. —пециалисти на Ciela Norma участваха в двата мега проекта на ћ“»“—.  омпани€та е основен изпълнител на подпроекта усъвършенстване на съществуващите и внедр€ване на нови е-административни услуги, предостав€ни от Ќационален регистър Ѕ”Ћ—“ј“. ¬тори€т подпроект включва анализ на функционалните и информационните изисквани€ за ≈ј” върху актуализирани€ –егистър Ѕ”Ћ—“ј“, съобразно действащата нормативна уредба и изисквани€та за интеграци€ на актуализирани€ –егистър Ѕ”Ћ—“ј“ с други информационни ресурси; изготв€не на системен проект; разработване, внедр€ване и тестове на приложни€ софтуер на ≈ј” върху актуализирани€ –егистър Ѕ”Ћ—“ј“; внедр€ване на ≈ј” върху актуализирани€ –егистър Ѕ”Ћ—“ј“, вкл. интеграци€ с външни информационни ресурси.

Ciela Norma e изпълнител по договора с ћинистерски€ съвет за машинно гласуване, като договорът е сключен на 20.10.2015 г. „“ова ще е първото машинно гласуване в Ѕългари€, с отчитане на реален вот“, допълват от Ciela Norma.  омпани€та е осъществила още н€колко големи проекта в ћ“»“—, »зпълнителна агенци€ по горите, Ќ«ќ  и др.

є19 ScaleFocus бе об€вена за най-бързоразвиваща се компани€ в ≈вропа през 2015 г. от журито на наградите International Business Awards. — над 100% годишен ръст на бизнеса си през 2014, ScaleFocus изпреварва турска банка, турското подразделение на фирмата за дрехи Waikiki, английска консултантска компани€ и немска »“ фирма. ѕрез 2015 г. ScaleFocus получи и приз в категори€та „ƒоставчик на изнесени услуги на годината“ (Outsourcing Service Provider) от британската Ќационална аутсорсинг асоциаци€.

є20 Lema Trading. “≈дин от големите ни проекти през 2015 г. е по договор с »ј „≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (»ј ≈—ћ»—) за проектиране и изграждане на резервен  омуникационно-технически център в съответствие с унифицираните изисквани€ към центровете за съхранение на особено чувствителна информаци€ и критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност“, коментира ёли€на —лавкова от Ћема “рейдинг.

≈“» ≈“»:
»“ проекти
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас