“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
25 юни
2016
 
 

 ак ще се отрази Brexit върху »“ инвестиции и телеком регулациите

јнализаторите от британската фирма Ovum ƒжим ƒженингс и Ћука —киаволи коментират последстви€та от Brexit.

2362 прочитани€

Ѕританските гласоподаватели гласуваха за отдел€не от ≈вропейски€ съюз.  огато британското правителство официално извести Ѕрюксел за своето намерение да напусне съюза, задействайки член 50 от Ћисабонски€ договор, ще започне двугодишен процес по напускането. ѕриключването му обаче ще отнеме н€колко години със сериозни последстви€ за »“ инвестициите и регулаторната среда за телекомите.

јнализаторите от британската фирма Ovum ƒжим ƒженингс и Ћука —киаволи коментират именно тези последстви€.

Brexit ще повли€е върху корпоративните »“ инвестиции

ѕрочетете още:  онсерватизмът доминира сред »“ ръководителите в ≈вропа

—поред ƒженингс, несигурността, следваща решението за напускане на ≈—, ще има краткосрочен и дългосрочен ефект върху корпоративните »“ инвестиции във ¬еликобритани€. ¬исши ръководители ще искат да подготв€т своите основни системи за всевъзможни въздействи€ на преразгледани търговски и законодателни споразумени€, а много ще отложат инвестициите в незадължителни »“ проекти като цифровата трансформаци€, поне докато обичайната бизнес среда не стане по-€сна.

»“ отделите тр€бва да се фокусират върху промените в приложени€та.

«а модерните бизнес приложени€ най-нужните промени в бизнес логиката в области като търгови€, данъци и обработка на данни тр€бва да са възможни чрез конфигуриране, а не чрез персонализиране. «а по-старите приложени€ обаче може да се наложи пренаписване на кода. ѕо същи€ начин облачните услуги се обнов€ва много по-често, което улесн€ва добав€нето на нови функционалности, когато това е нужно. ѕо-старите системи, работещи в офиса на клиента, надграждането обикновено е гол€ма стъпка, изискваща значителни инвестиции на ресурси, което ще окаже допълнителен натиск върху »“ отделите и техните бюджети.

–азговорите, които анализаторите на Ovum са провели с корпоративните »“ лидери, подсказват, че малка част от т€х са планирали или са подготвени за промените, които ще се изискват вследствие на Brexit. “ова е разбираемо като се има предвид безпрецедентната ситуаци€, в ко€то се оказа ¬еликобритани€, но това веро€тно ще увеличи предпазливостта по отношение на текущите инвестиции в бизнес подобрени€ и по-рискови иновационни проекти, а освен това има риск от евентуален спад на макроикономическо ниво. Ќесигурността на »“ бюджетите ще продължи поне 2 г. по време на процеса по отдел€нето от ≈—, но след тази времева рамка нивото на несигурност ще зависи от €снотата по отношение на бъдещите търговски споразумени€ на ¬еликобритани€ с ≈вропа и другите глобални партньори.

ѕо време на кампани€та за референдума »“ доставчиците като ц€ло б€ха в подкрепа на оставането на страната в ≈—. “ова се дължи отчасти на търговските въздействи€ върху техни€ собствен бизнес, но освен това и заради осъзнаването на несигурността на техните потребители в области като подготвка на системите, защита на данните, услови€ на »“ контрактите, физическо местоположение на доставките на »“ услуги. Ovum препоръчва на »“ лидерите да са проактивни при дискусиите за въздействи€та на Brexit с техните стратегически доставчици и създаване на прозрачност и за двете страни по отношение на бизнес планирането.

Brexit ще има минимално въздействие върху регулаторната среда

“ова см€та други€т анализатор на Ovum Ћука —киаволи. –егулаторната рамка на ≈— е вдъхновена до гол€ма степен от опита на ¬еликобритани€ през последните десетилети€. «атова въздействието на Brexit ще е минимално поне по 2 причини.

ѕърво, най-веро€тно ¬еликобритани€ ще остане част от ≈вропейското икономическо пространство. ѕодобно на други страни от него като Ќорвеги€ например регулаторът Ofcom веро€тно ще следва подход, много близък до регулаторната рамка на ≈вропейската комиси€.

¬торо, европейски€т подход към регулирането на практика взаимства от богати€ опит на ¬еликобритани€ в областта на приватизаци€та и пазарната либерализаци€. —ъмнително е, че страната тепърва ще приема радикално различен регулаторен подход в телекомуникациите, така че той ще продължи да се основава на регул€рни пазарни анализи. ≈дин аспект, който може да се промени, са честотата на тези анализи, които в момента се прав€т на всеки 3 г. за всички пазари, които следва да бъдат регулирани. Ofcom може да приеме по-гъвкав подход по отношение на времевото провеждане на пазарните анализи.

ƒруго потенциално въздействие на напускането на ≈— е, че британските потребители може да загуб€т предимствата на режима „роуминг като у дома“, който наскоро бе наложен от ≈  за междунардоните мобилни роуминг такси, тъй като британските оператори вече н€ма да подлежат на роуминг правилата на ≈ . “ова обаче ще зависи от факта, дали ¬еликобритани€ ще остане част от ≈вропейското икономическо пространство.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас