“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
02 юни
2016
 
 

». ’ира: ‘окусът на стратеги€та на HPE пада върху ползата за клиентите

ѕървото интервю на генерални€ директор на Hewlett Packard Enterprise в Ѕългари€ и на Hewlett Packard Enterprise Global Delivery Bulgaria Center »равaн ’ира за в. Computerworld.

3603 прочитани€

»равaн ’ира e генерален директор на Hewlett Packard Enterprise в Ѕългари€ и на Hewlett Packard Enterprise Global Delivery Bulgaria Center. –аботи в Hewlett Packard Bulgaria от създаването на компани€та в страната ни през 1998 г. и заема различни търговски и управленски позиции. √-н ’ира работи в посока на утвърждаване лидерството на Hewlett Packard в Ѕългари€, внедр€ването на технологични иновации за постигане на устойчив икономически растеж, развитието и попул€ризирането на корпоративната социална отговорност, като важна обществена функци€ на компаниите и стимулиране на предприемачеството в сферата на високите технологии в страната ни. „лен е на управителни€ съвет на ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€, на јмериканската търговска камара в Ѕългари€ (AmCham), на ≈кспертен съвет към —офийски университет,  онсултативен бизнес съвет към ¬”«‘ и редица други водещи бизнес и образователни организации в страната. »раван ’ира има магистърска степен по компютърни технологии от “ехнически€ университет в гр. —офи€, множество специализации по бизнес лидерство и управление, стратегическо планиране и продажби.

Ќа снимката: »равaн ’ира. ‘отограф: јлександър √лавчев

ѕрочетете още: Hewlett Packard Enterprise: ∆ивеем в икономиката на идеите

Ќа снимката: »равaн ’ира. ‘отограф: јлександър √лавчев

»нформационните технологии промен€т бизнеса и обществата. —ветът, в който живеем, вече е не само реален, но и виртуален, с всички положителни и отрицателни страни от това.  аква е рол€та на Hewlett Packard Enterprise в трансформаци€та на бизнеса и по какъв начин продуктите, решени€та и услугите на компани€та помагат на корпорациите да се справ€т с ежедневните предизвикателства?

∆ивеем в много вълнуващи времена, в които идеите са в основата на всеки успех в бизнеса. ќт иде€та се раждат нови компании, откриват се нови пазари, създават се нови индустрии. Ќо има една съществена особеност днес. ј т€ е, е че сега, повече от вс€кога идеите могат да бъдат лесно осъществими. ¬ъзможността една иде€ да се превъплъти в нов продукт, нова функционалност, нов бизнес, или даже нова индустри€, никога не е било толкова достъпно и безпреп€тствено. » това е така за всеки – както за вас, така и за вашите конкуренти, даже и за тези, за които все още дори и не предполагате, че съществуват.

ƒнес всеки предприемач с добра бизнес иде€ може да има достъп до ц€лата инфраструктура и всички ресурси, с които разполагат най-големите Fortune 1000 световни компании. ƒобрите идеи, вече могат да се осъществ€т много по-лесно, защото всички тези ресурси, които са били на разположение допреди две десетилети€ само за най-големите компании, днес са достъпни за всеки и са буквално на една кредитна карта или на един клик разсто€ние.

ѕредприемачите днес могат да наемат толкова изчислителна мощ, колкото им е необходима. „рез облачните услуги, като инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS), софтуер като услуга (SaaS), те могат да получават под формата на услуга различни счетоводни, ERP, HR и други системи, които биха им били необходими, за да управл€ват успешно сво€ бизнес или да създават нови продукти и услуги. «а финансовите транзакции могат да ползват PayPal или Square, за маркетинг – социалните медии, като Facebook или Google, а за логистика и доставка –FedEx или DHL.

ƒните, в които се е налагало да се влагат стотици хил€ди или даже милиони долари, за да се стартира нов бизнес и една бизнес иде€ да се превърне в нов продукт или услуга, бързо отминават.

Ќе е нужно да търсите примери надалеч, вижте младите компании, като Vimeo, One Kings Lane или Dock to Dish – всички те са наши клиенти и партньори... или с по-известните имена, като Salesforce, Airbnb, Netflix и Pandora.

ј какво ще кажем за Uber? ¬ъздействието на Uber върху традиционни€ бизнес е било сериозно още през 2009 г., когато Uber са стартирали приложението си за свързване на пътници и шофьори. » без да притежават нито един таксиметров автомобил, Uber днес присъстват в над 250 града и в повече от 60 държави, като те изц€ло преобраз€ват таксиметровата индустри€. ќбщинската транспортна агенци€ на —ан ‘ранциско отчита, че използването на традиционната таксиметрова услуга в града е намал€ла с 65 процента през последните две години.

∆ивеем във времена, в които бързо и лесно могат да се осъществ€ват различни идеи, и точно затова ние наричаме този етап „»кономика на »деите“.

¬ днешни€ високотехнологичен св€т е необходимо още нещо за да може една иде€ да бъде успешна. ƒнес, успехът се определ€ от това, колко бързо един бизнес може да осъществи иде€та си и да € превърне в нов продукт или услуга. Ќо също и от това, колко бързо може да € промен€, доразвива, да се учи от опита и да € прави още по-съвършена и конкурентна, така нареченото „time to value”, или времето, за което иде€та започва да носи добавена стойност.

«а да изград€т успешно сво€ бизнес Uber не са открили нова технологи€. “е просто са се възползвали по най-бързи€ и добър начин от навлизането на новите тенденции (смартфоните и мобилните приложени€), като са създали ново усещане в клиента и изградили изц€ло нов начин за правене на бизнес.

Ќо ключът за успеха на Uber не е само в това, че са съумели да осъществ€т бързо сво€та иде€. ј също така и в неспособността на таксиметрова индустри€та да отреагират навреме и да трансформира сво€ традиционен начин за правене на бизнес към нов, по-конкурентноспособен. ј дали таксиметрова индустри€та са имали достатъчно време за това? јбсолютно. Ќо те са се нуждаели от »“ инфраструктура, ко€то да им позвол€ва адекватно да действат тогава, когато необходимостта от пром€ната настъпи. Ќо за съжаление те не са разполагали с такава. Ќапротив, те са разчитали на традиционните радиостанции.

“ози пример служи като предупреждение. ƒнес, вс€ка една компани€ е изложена на риск от загуба на пазарно присъствие.

» какво е общото тук? ¬ремето. ƒори и с най-добрите идеи, дори и с всички модерни технологии, с които разполагате, времето, за което иде€та ви започва да носи добавена стойност ще ви бъде най-големи€ враг. Ќо също така и най-добрата възможност.

ƒобре знаем, че доскоро сроковете за внедр€ване на »“ проекти или нови »“ системи се измерваха в години и месеци. ƒнес тези срокове се измерват в седмици и дори дни. ј съвсем скоро те ще се сви€т в часове.

» затова тр€бва да се запитате: колко бързо можете да осъществите една нова иде€?  олко бързо можете да се възползвате от предоставената ви нова възможност?  олко бързо може да отреагирате на по€вата на нов конкурент, който застрашава бизнеса ви?

» тук има и добри новини за вече установените, традиционни компании или организации. —ъщите тези съвременни технологии, които предостав€т възможности на младите и нововъзникващи компании да стартират своите смели начинани€ са също така достъпни и до вече установените компании.  ато им предостав€т същите възможности, за да се адаптират по-лесно и бързо към промен€щата се бизнес среда.

ѕобедителите на съвременни€ пазар ще са тези, които прилагат възможностите на технологи€та, за да подхран€т силата на идеите, а Hewlett Packard Enterprise е създадена да ускори това пътуване за нашите клиенти.

√-н ’ира, какво предстои за българското подразделение на HPE след раздел€нето на „Hewlett-Packard“ на две. HP Inc. наследи логото и индекса на нюйоркската фондова борса.  ои бизнеси ще развива HPE и в какви направлени€ ще работи компани€та глобално и в Ѕългари€?

ќт 1 ноември 2015 г. Hewlett-Packard вече е разделена в две компании: Hewlett Packard Enterprise (HPE) и HP Inc.

HP Inc. се занимава с бизнеса за системите за лично ползване от потребителите, като компютри, лаптопи, таблети, мобилни устройства, както и устройства за печат и други периферни устройства.

Hewlett Packard Enterprise се занимава с професионалното и ентърпрайз оборудване, от които бизнесът се нуждае, за да оптимизира дейността си в »“ сферата и изчислителните центрове. Hewlett Packard Enterprise предостав€ сървъри, системи за съхранение на данни, дискови масиви, софтуер и продукти, свързани с мрежата и свързаността.  омпани€та също така помага на бизнеса да изград€т своето, базирано в облака и сигурно бъдеще. Ќе на последно м€сто, HPE предостав€ цели€ спектър от корпоративни услуги - поддръжка, системна интеграци€, проектиране, внедр€ване, технологични консултации, управление на проекти, обучени€, аутсорсинг и др.

—лед раздел€нето Hewlett Packard Enterprise бе об€вена за лидер в света на ентърпрайз технологиите с годишен оборот от 53 милиарда долара, с най-обширното продуктово портфолио в индустри€та и с уникална визи€ за бъдещето на технологиите и техните предимства за корпоративните клиенти.

ѕредстои изключително гол€мо и важно технологично събитие на Hewlett Packard Enterprise на международно ниво - „IdeasIT”. Ѕихте ли разказали за него?

ќрганизираме конференци€та „IdeasIT”, ко€то ще се състои под наслов „Accelerating forward“. ‘орумът е част от „SE≈ 2016 Roadshow“ и се провежда в четири държави – ’ърватска, Ѕългари€, —ърби€ и —ловени€, с четири паралелни сесии и повече от 25 лектори и гост лектори. ¬ рамките на конференци€та „IdeasIT” събираме на едно м€сто водещи експерти от ≈вропа, Ѕлизки€ изток и јфрика, които ще представ€т за първи път в Ѕългари€ най-горещите »“ тенденции.

—пециално за откриването на форума в Ѕългари€ пристигат ћартин  убала, генерален директор на HPE ёгоизточна ≈вропа, …оханес  ох, генерален директор на HPE за ÷ентрална и »зточна ≈вропа и »зраел, и ћат ‘оли, директор предпродажби на хибридни »“ в HPE EMEA.

Ќа събитието ще проведем и кръгла маса, посветена на визи€та за бъдещето, в ко€то ще се включат главни изпълнителни директори от големи корпорации.

ѕаралелните сесии на конференци€та ни са фокусирани върху четирите трансформационни области на компани€та: Transform to Hybrid Infrastructure, Protect Your Digital Enterprise, Empower the Data-driven Organization и Enable Workplace Productivity и ще покажат на аудитори€та как може да ускори успеха на бизнеса си и да остане в крак с времето и последните тенденции.

¬ рамките на събитието сме предвидили и специално изградена демонстрационна зона.

Ѕихте ли разкрили повече информаци€ относно плановете за развитие на Hewlett Packard Enterprise Global Delivery Bulgaria Center?

√лобални€т център за изнесени услуги на Hewlett Packard Enterprise в Ѕългари€ отбел€за 10 години от създаването си през 2006 година. «а тези 10 години утвърдихме Ѕългари€ на инвестиционната карта на Hewlett Packard. ѕрез този период компани€та ни разшир€ва неколкократно дейността и инвестициите си у нас. ƒнес центърът на Ќ–≈ е най-големи€т работодател в »“ сферата в страната ни.

ѕрез 2006 година, Hewlett Packard стартира пилотен проект, като фокусира предостав€нето на отдалечени услуги от шест локации. —лед оспорвана конкуренци€, Ѕългари€ бе избрана за изграждането на един от тези шест центъра, които да предостав€т високо-професионални услуги на клиентите на компани€та от ц€л св€т. ѕрез следващите години, към традиционните »“ услуги, са добавени и редица бизнес услуги, включително финансови услуги, логистика, стратегическо планиране и „овешки ресурси (HR). ¬ момента специализираното звено за човешки ресурси предостав€ пълно портфолио с HR решени€, не само за вътрешни служители на HPE, но и за клиенти от цели€ св€т.

«аради приноса си към българската икономика компани€та ни е отличавана н€колкократно с приза „»нвеститор на годината“ – през 2008 и 2011 година, „Ќай-добър работодател“ през 2011 година, „Ћюбим бранд“ за 2013 г. Ќай-атрактивен работодател“, „»нвеститор в човешки капитал“ и др. Ќосители сме и на редица награди за корпоративна социална отговорност и развитие на доброволчеството у нас.

–азнородните задачи, които се изпълн€ват от Ѕългари€, имат сериозно въздействие върху ц€лата »“ индустри€ в страната. Ќие започнахме преди 10 години с по-т€сна специализаци€ в предостав€нето на конкретен тип услуги, свързани с обслужване на клиенти и техническа поддръжка, а днес предостав€ме десетки типове услуги в най-разнообразни региони по света, като в центърът са концентрирани знани€та и опита на компани€та от цели€ св€т. ќще по-хубавото е, че това ноу-хау и този опит се предостав€т от български служители, дипломирали се, израснали и живеещи в Ѕългари€, които, работейки в HPE, получават възможност да работ€т за една глобална компани€. “ова дава глобална визи€ и безценен опит.

 акви новини да очакваме от ќбучителни€ център на HP в —офи€ - HP Education Center?

—тартирахме обучителни€ център през 2009 г. и през призмата на изминалите години мога да кажа, че това беше една от успешните ни инициативи. ќще в началото усещахме, че има недостиг на кадри, че очаквани€та на бизнеса се разминават с наученото в университетите. ѕървоначалната ни иде€ за обучителни€ център беше да предаваме наши€ опит и знани€ към клиенти и партньори, за да работ€т по-лесно и уверено с продуктите и решени€та на Hewlett-Packard. ¬последствие осъзнахме ползите от използването на този център и за вътрешни нужди, така че да обучаваме и развиваме своите служители. ∆еланието за усъвършенстване се оказа най-успешната черта на българина - той е любознателен, стреми се към нови знани€ и умени€. ѕо отношение на служителите ни, този обучителен център даде възможност от една страна да обучаваме новите служители, а в последствие да ги развиваме и в други различни области. “ази пром€на ги държи будни и стимулира енерги€та и интереса им в работата, защото те получават възможност в момента, в който задачите им започнат да се превръщат в рутина да потърс€т други предизвикателства, за които се подготв€т в обучителни€ център. ѕо този начин HP≈ Education Center превръща служителите ни в неизменна част от наши€ успех.

»нтервюто проведе  онстанца  адънкова

≈“» ≈“»:
HPE
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас