“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
10 май
2016
 
 

»ран се стреми към »“ лидерство в Ѕлизки€ изток

»кономиката е планова, а »“ е приоритет на шестата петилетка на »ран

2914 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

» “ секторът тр€бва да стане основа за икономическа експанзи€ на »ран, според шести€ поред петгодишен план за социално-икономическо развитие на »сл€мската република с теократична форма на управление. “ова об€сни на форума Bulgarian ICT Watch 2016, ÷ветан јлексов, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси към ѕосолството на Ѕългари€ в “ехеран.—лед отпадане на повечето международни санкции срещу »ран, вниманието на европейските партньори към тази страна се засили, каза јлексов. - –едица големи компании вече отвориха офиси там, тъй като това е един от най-важните пазари на услуги в » “ сектора в Ѕлизки€ изток. ¬ същото време държавата осъществ€ва стриктен контрол върху структуро определ€щите отрасли, а частни предпри€ти€ има само в сферата на търгови€та и услугите.“

÷ветан јлексов, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси към ѕосолството на Ѕългари€ в “ехеран.

ѕрочетете още: »“ фирмите от —кандинавието търс€т ло€лни български партньори

»ран има стратегическо разположение в региона на Ѕлизки€ изток с обширен излаз на ѕерсийски€ и ќмански€ залив, т€ е естествен мост между ≈вропа и ÷ентрална и —редна јзи€, граничи по суша и море с 15 държави, с които има сравнително добри транспортни връзки, а и прави сериозни инвестиции в модернизирането им. „»ран е важна регионална сила с нарастващо вли€ние сред мюсюлманските държави и върху световната икономика и енергийна сигурност“, добави јлексов.

Ќаселението е от над 79,2 млн. души, от които 61% са перси и родствени етнически групи, 16% са азербайджанци и 10% кюрди. “о нараства с по 1 милион души вс€ка година, а 70 % от жителите са под 30-годишна възраст. „Ќад 80% от населението е грамотно, а при завършилите висше образование превес имат жените студенти, особено в техническите специалности, коментира јлексов. - “ова е едно високообразовано, консуматорско общество.“

¬ същото време в »сл€мската република е установен клерикален режим, при който властта на всички нива е съсредоточена в ръцете на шиитското духовенство. „Ќачело на държавата е ¬ърховен лидер на »сл€мската революци€, а президентът е ръководител на изпълнителната власт. —истемата е безпартийна – съставена е от политико-религиозни фракции, характеризиращи се като клерикални течени€ и определ€ни най-общо като „консерватори” „неоконсерватори/умерени” и „реформатори“. ¬ момента превес имат умерените и реформаторите“, об€сни ръководител€т на —“»¬ “ехеран.

»ран е 20-та икономическа сила по паритет на покупателната способност, но е едва на 32-о м€сто по номинален Ѕ¬ѕ, въпреки че притежава най-големите запаси от природен газ в света и 9% от световните запаси на нефт, четвърто м€сто по доказани залежи. ¬ »ран са и 7% от доказаните запаси на минерали в света, което прави страната 15-ата най-богата на минерали страна в световен мащаб - 5% от доказаните световни запаси на цинк, 4% от световните запаси на мед и 3% от световните резерви на жел€зна руда.

¬ същото време в областта на » “ страната е из€вен вносител засега. «а периода 2010 – 2014 г. в »ран са внесени електрически и електронни технологии на стойност от 4,3 до 6,1 млрд. евро годишно. ѕрогноза за следващите 5 години е вносът да надхвърли 12 млрд. евро на година. »зносът на »“ продукти и услуги е на стойност едва 0,15% от износа на непетролни продукти за 2015-2016 г.

ѕри 80 милиона население бро€т на валидните IP адреси в Ќационалната информационна мрежа е около 11 милиона, а бро€т на регистрираните домейни .ir е само 635 хил€ди. ѕерсийски€т език е на 13 м€сто в света сред езиците, ползвани в уеб сайтове. јктивните абонати на мобилните оператори са почти колкото е населението – 71 млн., а абонатите на стационарните телефони са 30 млн. јбонатите на мобилен интернет, ползващи GPRS мрежи, са над 22,7 млн., а на широколентови 3G/4G услуги – 7 милиона. »ма и 1 милион абонати на WiMAX услуги. ѕо данни на иранското ћинистерство на комуникациите, международни€т интернет трафик на един потребител е едва 17 Kbps.

»менно затова по индекс на развитие на » “ сектора »ран е на 94 м€сто, но по отношение на индекса за глобална киберсигурност GCI 2014 страната е на 19 м€сто в света. «а да промени това »ран е приела стратеги€ за развитие на » “ сектора си, наречена ¬изи€ 2025 – Ќационална пътна карта на научните приоритети. ѕриоритетните области са 6, като всички са свързани с » “, включително биотехнологии, €дрени технологии, нано технологии, авиаци€, нефт и газ. »кономика, базирана на знанието, е в основата на сегашната шеста петилетка на »ран. —траната ще насърчава внедр€ването на съвременни технологии и ноу-хау, инвестициите в изграждане на технологични паркове, както и създаването на стартиращи фирми в » “ сектора.

„≈дин от начините за сътрудничество с иранските фирми е представ€не на местни панаири“, съветва јлексов. Ќа предсто€щи€ на 22 до 25 май 2016 г. “ехерански международен панаир ще се представ€т технологични предпри€ти€ от повече от 20 държави на изложбена площ от над 6000 кв.м, каза јлексов. “е са специализирани в следните области: медийни технологии, информационни и комуникационни технологии; нефтена, газова и нефтохимическа промишленост; автоматизирани и интелигентни системи; биотехнологии и медицинско оборудване; нанотехнологии; възобнов€еми и нови източници на енерги€ и аеронавтика.

ѕо време на панаира ще се проведе и изложението INOTEX 2016 - платформа за представ€не на най-новите иновативни и технологични достижени€, обм€на на информаци€, обсъждане на нови идеи в научната и развойната сфера, осъществ€ване на контакти с потенциални търговски партньори и инвеститори не само от »ран, но и от страните-участници, добави јлексов.

ѕредстои и 17-ото ћеждународно изложение за телекомуникации, информационни технологии и мрежи IRAN TELECOM 2016, организирано от PALAR SAMANEH. “о е специализирано в следните области: мобилни комуникации, комуникационни и интернет услуги, навигаци€, мрежи, информационни технологии, перифери€ и компоненти, системи за съхранение и оборудване, услуги, картови технологии, офис автоматизаци€ – оборудване и аксесоари, софтуерни системи, за€ви ръководител€т на —“»¬-“ехеран.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас