“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
28 апр
2016
 
 

»“ фирмите от —кандинавието търс€т ло€лни български партньори

—офтуерните ни фирми са на високо европейско ниво, надхвърл€що стандартните аутсорсинг услуги.

4745 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

јко искате да пробиете на »“ пазарите в страните от —еверна ≈вропа (—кандинавието плюс ‘инланди€), които са във възход и търс€т съвременни технологии, тр€бва да намерите местен партньор. ‘ирмите от тези страни търс€т както иновативни продукти и технологични умени€, така и ло€лност, спазване на екологични норми, равнопоставеност на половете и други социални критерии. Ќо ако успеете да спечелите такъв партньор в Ўвеци€ например, това ще ви гарантира дългосрочен успех и в останалите северни страни. “ова посъветва българските »“ фирми √алате€  оликова, ръководител —“»¬ в —токхолм, Ўвеци€, с акредитаци€ също за ‘инланди€ и Ќорвеги€, по време на петото издание на кръглата маса Bulgarian ICT Watch. ќрганизатори на конференци€та са ICT Media и Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ).

√алате€  оликова, ръководител —“»¬ в —токхолм, Ўвеци€, с акредитаци€ също за ‘инланди€ и Ќорвеги€

ѕрочетете още: »“ и аутсорсинг браншът и държавата в диалог за решаване на проблемите

Ўвеци€ е най-развити€т »“ пазар, с най-гол€м потенциал, но той е много консервативен и силно конкурентен пазар. „Ќавлизането на шведски€ пазар осигур€ва по-лесен достъп до другите северни пазари. ќбратното обаче не е валидно“, об€сни  оликова. ¬ Ўвеци€ в момента има глад за партньори и за доставчици, тъй като »“ сегментите се развиват бурно.

ќсновните региони в Ўвеци€, в които българските фирми могат да намер€т партньори, са трите големи града – —токхолм, √ьотеборг и ћалмьо. —пецифика на шведски€ пазар е т€сната връзка с индустри€та. „¬ Ўвеци€ »“ секторът обслужва големите индустриални предпри€ти€, там има големи мултинационални компании като Ericsson, Saab, Volvo, SKF. ќсвен това път€т от иноваци€та до внедр€ването е много кратък именно заради т€сната връзка между индустри€, »“ фирми и университети“, об€сни  оликова.

¬ същото време всеки град има свой различен „»“ профил“. ¬ —токхолм фокусът е върху мобилни приложени€ и услуги, особено за финансови€ сектор, разработка на игри, на музикални и медийни технологии, е-търгови€.

√ьотеборг е втори€т по големина град в Ўвеци€ и той по-отворен за правене на бизнес с чуждестранни партньори. “ам се търс€т разработчици на вградени системи, инфраструктурни и облачни решени€, радиорелейни линии, мобилни технологии, визуализаци€ и игри. ¬секи от тези подсектори има собствена клъстерна организаци€, като включването в не€ улесн€ва намирането на партньор.

“рети€т „»“ град“ е ћалмьо, който е в общ регион с датски€  опенхаген. “ам се развиват предимно »нтернет на нещата, игри и технологии за потребителски интерфейси и потребителски изжив€вани€ (UX/UE). “ лъстерът за визуализаци€ например е много добър и за чуждите фирми“, посъветва  оликова.

  • ¬ Ўвеци€ има около 20 хил€ди »“ фирми с общо над 190 000 служители, предимно от сегмента на малки€ и среден бизнес. Ћипсват обаче добре подготвени кадри, компаниите се оплакват, че качеството на средното образование в Ўвеци€ е спаднало значително, затова изпитват нужда от софтуерни инженери, от Java разработчици, от SAP консултанти. ¬ същото време заради приетата правителствена програма се засилва фокусът върху електронното управление, растат и публичните инвестиции в » “ решени€ именно в тази област. ≈лектронната търгови€ също расте с бързи темпове.
  • ¬ Ќорвеги€ »“ бизнесът е втори€т по големина наземен сектор на икономиката (т.е. без рибарството и нефтодобивната индустри€ ). Ќад 120 000 са заетите »“ места, но се търс€т поне още 3500. ¬ Ќорвеги€ също липсват инженери, разработчици на софтуер, специалисти по обработка на данни.
  • »“ пазарът във ‘инланди€ пък е 2 пъти по-малък от шведски€. »“ индустри€та е работодател на около 55 000 души в страната и още 15 000 в чужбина. Ќо след като Nokia продаде бизнеса си на Microsoft, б€ха освободени много »“ кадри, които не можаха веднага да бъдат поети веднага от останалата »“ индустри€. ≈два напоследък пазарът се е поуспокоил. Ќай-големите »“ фирми във ‘инланди€ са Affecto, Basware, CGI, Comptel, Digia, Enfo, F-Secure, Fujitsu Services, Logica и Tieto. ќбщи€т оборот на »“ компаниите расте стабилно с 11% годишно.

ѕроблемът с проникването на наши фирми в северните страни е, че твърде малко зна€т за Ѕългари€, коментира  оликова. - ¬ Ўвеци€ българите са по-известни като боровинкоберачи. ќсобено в »“ фирмите на тези пазари не зна€т, че Ѕългари€ разполага с качествени »“ компании, а и малко форуми са били организирани досега. —амото участие във форуми не гарантира намиране на бизнес партньор. ќбикновено в ƒани€ и Ўвеци€ намирането на местен партньор отнема 2 години, дори повече“, допълни т€. ‘актът, че в тези страни на първо м€сто е доверието е едновременно предимство и пречка. „ќт една страна, е много трудно да изместите техен съществуващ партньор, но ако имат нужда от такъв и ви харесат, след това е много по-лесно да развиете и задълбочите бизнес отношени€та си“, по€сни ръководител€т на —“»¬ в —токхолм. “€ даде за пример участието в конференци€ в —токхолм миналата година на »нтерконсулт Ѕългари€ и —кейл ‘окус, като т€хното представ€не е засилило интереса на местните »“ клъстери за разшир€ване на форума и включване на повече български фирми.

¬тори€т начин да навлезете на тези пазари е чрез договор с посредник или консултант. ѕо н€колко специализирани фирми работ€т с конкретни€ бранш. ¬ Ўвеци€ има определен тип консултантски фирми, които игра€т рол€та на медиатор между по-малките »“ разработчици и големите корпорации като Ericsson, Scania, SKF и субконтрактват от името на тези корпорации. Ѕългарските »“ фирми се нужда€т от дългосрочна стратеги€, за да стигнат до тези изключително ло€лни партньори“, по€сни  оликова.

“ретата възможност е българската фирма да създаде собствено местно представителство. „“ова обаче става на трети€ етап, след като вече ви познават. “ехните »“ клъстери и научни паркове дават възможности за наемане на виртуални офиси, могат да предложат и редица други опции. »ма и шанс за членство в бизнес организации или клъстери, тъй като през т€х минават много проекти по програми на ≈— за научно-развойна дейност. —пециално в Ќорвеги€ пък може да се кандидатства и по проект, финансиран по Ќорвежки€ финансов механизъм“, каза още √алате€  оликова. “€ добави, че на 27 октомври в √ьотеборг има » “ форум и B2B срещи, на който се очаква засилен интерес към Ѕългари€. Ќа 28 октомври пък ще се проведе срещата за софтуерни разработчици Lindholmen Software Development Day. “—лед като посетиха —ърби€ и ћакедони€, представители на шведски » “ клъстр казаха, че българските »“ фирмите имат неверо€тни продукти и са на много високо европейско ниво“, об€сни още  оликова.

јтанас √олев, технически директор на »нтерконсулт Ѕългари€, добави, че развитието на бизнес в —еверна ≈вропа става бавно. —амата Interconsult е създадена през 1996 г. като норвежко българска фирма, впоследствие изкупена от датска фирма, ко€то се отказала от бизнеса, развиван от българското поделение. “ќт нашата практика мога да дам н€колко съвета на българските ни колеги - контактът наистина отнема дълго време - по една година, дори две. ‘ирмите в тези страни си имат вътрешни механизми за анализ на вс€ко решение, като хората, които взимат решени€, са на средно управленско ниво.  огато се вземе решение обаче, има консенсус от всички мениджъри, не е необходимо да пробвате подход с висшето ръководство, об€сни √олев. - ќсвен това норвежците са много директни, със силно развито клиентско чувство и държат на исканите от т€х неща. ћного са отворени към новите неща, екологи€та, електромобилите, посто€нно желание да са на върха.“

—поред √олев има и една особеност – обръщат внимание на неща, които у нас не са приоритетни. „¬ъпреки че притежаваме многобройни сертификати по ISO за качество на услугите, за организаци€ на процесите и за сигурност, тр€бваше да доказваме, че в нашата фирма н€ма отношени€ на расизъм, на антифеминизъм и друго нетолерантно отношение към хората. ƒори провер€ваха дали си изхвърл€ме боклука разделно“, допълни технически€т директор на »нтерконсулт Ѕългари€.

¬ скандинавските страни трудовото законодателство е много стриктно и затова за фирмите е много трудно да освобод€т служител, назначен на посто€нно работно м€сто. „«атова когато имат нужда от нов човек или екип при разрастване на бизнеса, е гол€м риск за т€х да назначават нови хора. ¬ това отношение българските фирми са добре дошли като партньор, който да поеме част от извънредната работа“, об€сни √олев.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас