“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
27 апр
2016
 
 

»“ и аутсорсинг браншът и държавата в диалог за решаване на проблемите

ѕредставителите на правителството и на » “ и аутсорсинг бизнеса б€ха единодушни за проблемите пред бранша и възможностите за решаването им, стана €сно на петото издание на кръглата маса Bulgarian ICT Watch. Ќедостигът на кадри и промените в образователната система, стимулите, възможностите за финансиране за технологични€ и аутсорсинг секторите б€ха сред горещите теми.

6763 прочитани€
—траница 1 от 2

 онстанца  адънкова

¬ последните години »“ секторът, който е основно експортно ориентиран, се отличава с изключителна стабилност, осигур€ва трайна заетост, носи висока добавена стойност, като за миналата година формира около 3,3% от Ѕ¬ѕ. “ой е и най-съществената част от т. нар. умна икономика. “ова за€ви заместник-министърът на икономиката на –епублика Ѕългари€ ƒаниела ¬езиева при откриването на годишната кръгла маса „ онкурентоспособна икономика чрез износ на » “ продукти и услуги“ днес. ќрганизатори на конференци€та са ICT Media и Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ). ѕетото издание на събитието се състо€ на 27 април 2016 г. с любезното домакинство на ѕредставителство на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€.  ръглата маса се проведе със съдействието на ћинистерството на икономиката на –епублика Ѕългари€, Ѕългарската агенци€ за инвестиции (Ѕј»), »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ), Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), и Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј). √енерален партньор на меропри€тието беше “еленор Ѕългари€, а официални партньори - ƒатекс и »нтер онсулт Ѕългари€.

ƒаниела ¬езиева потвърди, че секторът на информационните и комуникационните технологии и този на аутсорсинг и бизнес услугите са сред водещите сектори, които привличат инвестиции в Ѕългари€ и са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната. „ƒейностите в областта на информационните технологии се осъществ€ват от около 5 400 фирми, а в сектор „»нформационните услуги“ - от около 1 500 фирми, които със себе си вод€т висока заетост на работни места“, об€ви ¬езиева.

ѕрочетете още: » “ секторът Ц конкурентоспособен и с висока добавена стойност

¬ —тратеги€та за интелигентна специализаци€ на Ѕългари€ е заложено страната да премине от групата на плахите иноватори към тази на умерените иноватори. ѕостигането на тази цел преминава през инвестиции и постигане на по-висок процент на Ѕ¬ѕ именно през » “ сектора, каза —тамен янев, изпълнителен директор на Ѕългарската агенци€ за инвестиции.

ѕо изчислени€ на Ѕј— ќћ, вс€ко разкрито работно м€сто в софтуерната индустри€ генерира 3 до 5 работни места в сферата на услугите, така че » “ индустри€та подкреп€ ц€лата икономика.

Ќикола —то€нов, заместник-изпълнителен директор на »јЌћ—ѕ об€сни, че вижда огромна възможност Ѕ¬ѕ да нарасне, ако се получи симбиоза между » “ сектора и другите сектори. „ћного е важно напредъкът и иновативността на технологични€ сектор да се предаде върху останалите сектори. ќгромна част от иновациите в съвременни€ св€т са свързани с информационните технологии. »дентифицираме огромни дефицити в различни области като дигитален маркетинг, киберсигурност, интернет сайтове“, каза —то€нов.

(отл€во-над€сно) —танимир Ќиколов, член на ”— на Ѕјј и изпълнителен директор на ≈ѕјћ —истемс Ѕългари€, Ќиколай јврамов, член на ”— на Ѕј»“ и управител на ѕарафлоу  омуникейшънс ќќƒ, —тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ и вицепрезидент на SAP Labs Ѕългари€, ƒаниела ¬езиева, заместник-министър на икономиката на –епублика Ѕългари€, —тамен янев, изпълнителен директор на Ѕј» и Ќикола —то€нов, заместник-изпълнителен директор на »јЌћ—ѕ.

ќбразование и кадри

—тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ и вицепрезидент на SAP Labs Ѕългари€, и Ќиколай јврамов, член на ”— на Ѕј»“ и управител на ѕарафлоу  омуникейшънс ќќƒ, отново поставиха на дневен ред недостига на кадри за » “ сектора.

 очков посочи като стъпка за решаване на този хроничен проблем  онцепци€та за създаването на 30 000 софтуерни специалисти в Ѕългари€, по ко€то правителството работи, ко€то е изготвена и след консултации с Ѕј— ќћ и Ѕј»“. »нициативата предвижда до 2020 г. 30 000 души да бъдат обучени допълнително през системата на висшето образование, и още 20 000 да преминат през форма на професионално обучение, т.е. те ще получат т. нар. професи€ „програмист“.

„ќт Ѕј— ќћ стартирахме центрове за професионално обучение – дуално обучение – за софтуерни специалисти още от ниво гимнази€. ¬ момента подготв€ме съдържанието, искаме до есента вече да имаме обучени преподаватели и да стартираме пилотно поне в две училища в страната и в едно в —офи€. »маме вече за€вки от Ѕлагоевград, ѕловдив, –усе, ¬арна. ќчакваме ћќЌ да поеме в дългосрочен аспект проекта, до поддържа създадените от нас пилотни центрове и да създаде още 20 училища. —ъс сигурност кадрите пак н€ма да стигат, защото в момента търсенето на »“ кадри е в пъти по-високо от предлагането, но поне е стъпка напред“, об€сни  очков.

ƒимитър √еров, директор на —темо —офи€ обърна внимание и на недостига на хардуерни специалисти. „ѕрез ц€лото време говорим за » “ и ги свързваме със софтуер, но има хардуерни компании, които също страдат от липса на специалисти. —офтуерът върви върху машини. “р€бва да се помисли дали иде€та на Ѕј— ќћ, насочена най-вече към софтуерни специалисти, да се разшири и към хардуерни инженери. ... ќт наша страна имате подкрепа от гледна точка на преподаватели, практики, стажове и всичко, което е нужно“, за€ви √еров.

Ќиколай јврамов изтъкна облекчената процедура за наемане на кадри от чужбина – —ин€ карта на ≈— като едно от постижени€та на Ѕј»“ по посока поне частично и временно решаване на проблема с недостига на кадри. ¬се пак, той беше категоричен, че само с внос на кадри ситуаци€та н€ма да бъде решена, а е нужно производство на кадри.

ƒруга проблемна област пред сектора, в ко€то според јврамов Ѕј»“ работи, е образованието. „“р€бва да си създадем кадри, които да не са просто изпълнители, копировачи, а да могат да мисл€т и да създават иновации. ¬ момента предлагаме по-евтин труд, но тр€бва да има качествен продукт, а той може да бъде създаден само от млади мислещи и можещи хора. «а съжаление, тенденци€та е обратната – сега образованието, особено средното, е насочено към създаването на по-еднакви, по-сиви, по-средни хора. “ук е и рол€та на държавата, ко€то е основни€т инвеститор в образованието. Ќ€ма как да очакваме н€колкото частни училища с техни€ краен брой ученици да създадат потенциала, който ще мисли, ще знае и ще създава иновации“, об€сни јврамов.

ѕо отношение на образованието, Ќиколай јврамов изрази притеснението си, че Ѕългари€ се превръща в държава без подготвени ръководни кадри.

„¬ повечето български фирми мениджмънтът е доморасъл, самоук и напипва правилни€ път по метода проба-грешка.  олкото и да учим програмисти, н€кой ще тр€бва да ги управл€ва. ... ƒържавата тр€бва да се замисли в тази посока. —тига сме създавали работническа класа, нека да помислим малко и за белите €кички, които са стабилната част на обществото, т. нар. средна класа“, коментира јврамов.

«ам.-министър ¬езиева за€ви, че ћинистерството на икономиката работи съвместно с ћинистерството на образованието по проекта за дуалното обучение и призова бизнеса да се включи още по-активно, с което да бъде надежден партньор в тази насока.

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас