“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | GIS
19 апр
2016
 
 

√»— платформата за зелени краудсорсинг услуги KeepGreen.bg вече работи

5920 прочитани€

 онстанца  адънкова

ѕървата по рода си в Ѕългари€ географска информационна система (√»—) платформа за зелени краудсорсинг услуги KeepGreen.bg беше представена на 19 април в —офи€.  раудсорсингът се определ€ като процес на набав€не на необходимите услуги, идеи или съдържание чрез помощ от гол€ма група от хора-доброволци, най-често от онлайн общност.

Ќачален екран на публичната част от приложението

ѕрочетете още: √»— пазарът Ц всеобхватен и сегментиран

ѕриложението е разработено по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ѕравителството на Ќорвеги€ чрез Ќорвежки€ финансов механизъм 2009-2014 в рамките на ѕрограмна област BG10 - “»новации в зелената индустр舓. ѕо програма „»новации в зелената индустр舓 са одобрени 11,5 милиона евро за изпълнението на 32 проекта за озелен€ване на бизнеса в Ѕългари€. ƒейностите по проектите са основно разработване, внедр€ване, инвестиции и обучение, свързани с екологични технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги; намал€ване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобнов€еми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите чрез системи и процеси на иновации.

Ѕенефициент по проекта е фирма „ƒ∆»—олюшънс“ (GISolutions), оторизиран бизнес партньор на ESRI и сертифициран партньор на Microsoft, ко€то вече 15 г. е на пазара на √»— в Ѕългари€, а партньор по проекта е норвежката компани€ GEODATA AS, ко€то е официален дистрибутор на ESRI и има над 25 години експертиза на норвежки€ пазар.

KeepGreen.bg е онлайн платформа, ко€то предостав€ иновативно публично уеб √»— приложение, позвол€ващо регистриране на сигнали за нередности от неспешен характер – например за различни видове замърс€вани€, отпадъци, паднали дървета, и др., и бек-офис система. —истемата стъпва на Arc GIS for Server и Arc GIS for Desktop технологиите на ESRI.

»зпълнението на проекта започнало през август 2015 г. ¬ рамките на инициативата е извършено проучване и анализ на краудсорсинг √»— пазара не само в Ѕългари€, но и в ≈вропа и —јў. јнализът очерта категорични€т извод, че краудсорсинг √»— услугите се превръщат в световна тенденци€ и все повече такива приложени€ се разработват, уточни  алин Ћиловски от „ƒ∆»—олюшънс“. ѕо проекта е изготвена маркетингова и търговска стратеги€ на дружеството. ќсвен софтуера на ESRI и геоданни за работата на платформата, по начинанието са доставени енергийно по-ефективна »“ архитектура (тънки клиенти) и сървър, локиран в център за данни, което гарантира достъпност и сигурност на услугата. Ќаправена е и техническа спецификаци€ на системата с информаци€ от обработка, тестване и валидиране на данните.  ато част от дейността по локаци€ е изнесено софтуерно и хардуерно оборудване във ¬арна.

ѕубличното приложение (http://keepgreen.bg/) вече е напълно функционално, а достъпът до него е безплатен. “о е разработено от екипа на ≈—–» Ѕългари€ - изключителен дистрибутор на Esri Inc. за Ѕългари€, и позвол€ва на всеки гражданин да регистрира сигнали за нередности, свързани с околната среда, да организира акции по т€хното отстран€ване, участва като доброволец и набира такива.

ѕриложението може да работи с нерегистрирани потребители – напр. подаването на сигнали, но за н€кои функции като създаване на акци€ се изисква регистраци€. ѕотребителите могат да въвеждат и информаци€ за статута на сигнала и акци€та, както и да се регистрират като доброволци или да набират такива за дадена акци€. —истемата може и да обедин€ва данните по един и същи сигнал от различни потребители. Ќередностите се визуализират автоматично върху динамична уеб карта.

ќрганизациите, предостав€щи публични услуги, също могат да използват KeepGreen.bg за двупосочна комуникаци€ с жителите.

Ѕек-офис системата дава възможност за изготв€не на различни справки и анализи, за валидиране на подадените сигнали и акции и др. Ѕеше уточнено, че има възможност за настройка и къстъмизиране на номенклатурата на бек-офис системата за видове нередности, така че приложението може да се настройва според специфичните нужди на потребител€ – централна или местна администраци€, неправителствена организаци€, ютилити компании.

ќт „ƒ∆»—олюшънс“ подчертаха, че са ангажирани с поддръжката на приложението в дългосрочен план още при кандидатстването по проекта и че платформата е част от политиката на компани€та за корпоративна социална отговорност.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас