“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬иртуализаци€ и облаци
18 апр
2016
 
 

VMware Ѕългари€ разработи решение за възстанов€ване на »— при бедстви€

Ѕлагодарение на VMware vCloud Air Disaster Recovery град јвондейл, јризона, —јў разполага с гъвкава и надеждна »“ среда за възстанов€ване при бедстви€

10295 прочитани€

¬ъзстанов€ването на информационни системи в случай на бедстви€ е основен »“ приоритет, но заради липсата на планиране, тестване и осигур€ване на нужните ресурси много компании са в риск от загуба на значима оперативна информаци€ и приходи. ¬ъпреки важността на проблема, проучване на IDG (Cloud-Based Disaster Recovery Emerging as Top IT Priority – White Paper) показва, че само половината от компаниите имат план за възстанов€ване при бедстви€, а 77% от »“ директорите по света искат да намал€т разходите за disaster recovery системи. «атова VMware предлага решение разработено в Ѕългари€, базирано на облачни технологии, което може да замени остарелите, сложни и скъпи системи за възстанов€ване при бедстви€.

VMware vSphere® Replication™ предлага механизми за предпазване от прекъсване на работните процеси и възстанов€ване при нарушени€ на оперативните задачи. “ова решение предостав€ възможности за контрол, повишена защита на приложени€та и иновативен подход за асинхронно репликиране на виртуални машини в отдалечени центрове за данни. Ѕлагодарение на него виртуалните машини във vSphere могат да се конфигурират лесно за възстанов€ване при бедстви€, като се премахва зависимостта от хардуерната инфраструктура и нейното дублиране в географски отдалечена област.

—хема на действие на VMware vSphere® Replication™

ѕрочетете още: “”-—офи€ и VMware ще си сътрудничат при научно-изследователска дейност

„≈кипът на VMware в Ѕългари€ работи вече пет години върху решението vSphere® Replication™, през което време изгради експертиза в областта на Business Continuity and Disaster Recovery и се доказа като надежден партньор, на който може да се разчита да предостав€ качествени решени€ в срок. »зползвайки този си опит, инженерите ни поеха инициативата да предостав€т облачна услуга, ко€то да позвол€ва предпазване на информационните системи от бедстви€ в географски отдалечена област. ѕревръщането на монолитно изграден софтуер, като vSphere® Replication™, в ц€лостна облачна услуга - VMware vCloud Air Disaster Recovery, съобразена с нуждите на клиента се оказа не лесна задача. “ова наложи да разработим изц€ло нови компоненти, както и да допълним съществуващи€ код, за да отговорим на изисквани€та за сигурност, гъвкавост, достъпност и надеждност“ сподел€ ¬ладимир ўраков, старши мениджър, разработка и развитие във VMware Ѕългари€.

ѕрез 2015-та управата на град јвондейл внедр€ва vCloud Air Disaster Recovery. –ешението на VMware е избрано сред пет други, тъй като е функционално и може лесно да бъде интегрирано към облачната платформа за виртуализаци€ vSphere, ко€то градът използва.

√рад јвондейл разполага с локални системи за архивиране на данни, предназначени за възстанов€ване при бедстви€, но те са бавни, изискват много ръчна работа, както и физическо прехвърл€не на архивите в друга географска област. ”правата обаче иска да бъде независима от хардуерната инфраструктура, както и да може лесно и най-вече бързо да възстанови системите си в случай на бедствие. –ешението за тази цел е VMware vCloud Air Disaster Recovery.

ѕреди въвеждане на vCloud Air Disaster Recovery около 80% от физическите сървъри на јвондейл са виртуализирани, така че данните на града да могат да бъдат репликирани и възстановени чрез облачни системи. ѕо този начин в града се осигур€ва посто€нен и непрекъснат достъп на гражданите до жизненоважни услуги, свързани със сигурността, здравеопазването, управлението на имоти и финансови услуги.

„ѕреди 15 години »“ ръководител€т тр€бваше да разполага със сървър за всичко, което отнемаше доста време за набав€не на подход€щата технологи€ и настройването й. –ешени€та на VMware улесн€ват работата ни, по-гъвкави сме и можем по-лесно да отговорим на нуждите на гражданите и партньорите ни“, сподел€ –об Ћойд, »“ директор.

“естването и внедр€ването на vCloudAir се реализира изключително бързо. Ѕлагодарение на т€сното сътрудничество с екипа на VMware и »“ партньори на компани€та на местно ниво прехвърл€нето на услугите към vCloudAir се осъществ€ва за около седмица.

„Ѕлагодарение на vCloud Air Disaster Recovery реализирахме една от основните ни цели – в случай на бедствие да имаме възможността бързо да стартираме нов център за данни извън региона. “ова решение ни дава сигурност, гъвкавост и възможност за посто€нно тестване и надграждане, като заедно с това изисква минимално администриране от страна на »“ екипа“, казва јрон ‘авата, системен инженер, който ръководи проекта по внедр€ване на vCloudAir.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас