“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
14 мар
2016
 
 

ћакедони€ с новаторска »— за електронни разрешителни за строителство

3690 прочитани€

 онстанца  адънкова

–епублика ћакедони€ разполага с първата по рода си в ≈вропа и втората в света, след —ингапур, информационна система за електронни разрешителни за строителство (E-Building Permit System – EBPS). “ова за€ви ƒушица ѕеришич, изпълнителен директор на јсоциаци€ на единиците на местно самоуправление на –епублика ћакедони€ (ZELS, «≈Ћ—), член на NALAS, по време на 17-ото издание на конференци€та по електронно управление, ко€то се състо€ на 10-11 март в —офи€. —ъбитието се проведе под патронажа на –ум€на Ѕъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администраци€ и министър на вътрешните работи и със съдействието на ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та и на Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€.

ƒушица ѕеришич. —нимка: ICT Media

ѕрочетете още: јдминистраци€та ще има полза от облачни системи

»де€та за създаване на системата за е-разрешителни за строеж възникнала още през 2012 г. —лед известна подготовка, посещени€ „на терен“, работни групи и консултации с представителите на организации и на публични€ сектор. —лед избора на изпълнител на системата и разработването й, на 1 юни 2013 г. системата започва да функционира като уникален начин за подаване, обработване и издаване на разрешителни за строеж.

«а трите години, в които функционира, информационната система обхваща 80 общини в ћакедони€ и столични€ град —копие, който има различен статут. ¬ системата към момента са се включили повече от 250 институции, обучени са над 2000 лица – от общини, институции и компании, и за почти три години в системата са подадени над 18 000 за€вки. ѕолзването на системата от потребителите – физически или юридически лица – инвеститори и други оторизирани частни или законови организации, става изц€ло по електронен път, като се прилага електронен подпис от оторизиран доставчик.

„≈дно от големите преимущества на системата EBPS е, че потребител€т може да се намира в —офи€, и да разполага със зем€ например в ќхрид, и ако иска да строи сграда в ћакедони€, не е необходимо да ходи до местната община, нито дори да се обажда на н€кого в ќбщина ќхрид; тр€бва само да влезе в системата, да изпрати всички изисквани документи, да остави имейл и мобилен телефон за връзка, и да чака. ѕотребител€т ще получи автоматично извест€ване по имейла, че за€вката му е приета, че съответното лице от общината е поело отговорност по обработване и задвижване на документите, и ще получава съобщени€ на всеки етап от процеса на разглеждане и прехвърл€не на документите.ѕри нужда от допълнителна информаци€ или документи, системата дава възможност и за изпращане на потребител€ на SMS и имейл. ¬ рамките на 20-25 дни от датата на постъпване на за€влението, потребител€т ще получи по електронен път своето разрешително за строеж“, об€сни ѕеришич.

 ъм момента информационната система обхваща:

- —троежи от първа категори€ - на подчинение за администриране от централната администраци€, напр. електроцентрали, национални пътища, магистрали и др.);

- —троежи от втора категори€ - на подчинение за администриране от общините, напр. къщи, жилищни и офис сгради, и т.н.);

- —троежи в зони за индустриално развитие;

- —троежи на подчинение за администриране от столицата —копие (градски пътища, тунели, трамвайни пътища).

—истемата вече се ползва в —ърби€, а предстои пускането й и в јлбани€ и „ерна гора.

ƒушица ѕеришич сподели, че през март 2013 г. е участвала в конференци€та по е-управление в —офи€ и е представила проекта за информационна система за електронни разрешителни за строителство, и изрази разочарованието си от факта, че българските общини и организации за 3 години не са про€вили интерес към използването на информационната система или към обм€на на натрупани€ опит от работа с EBPS.

ѕеришич по€сни, че «≈Ћ— започнала с реформите още през 2008-2009 г., като започнала да предостав€ различни електронни услуги. ¬ момента асоциаци€та управл€ва н€колко важни системи, сред които тази за покупка и продажба на парцели за строителство, който процес се извърша изц€ло по електронен път. ќт 1 август т.г. системата ще бъде подобрена и ще обхване и съдилищата, нотариусите, адвокатите. —ред другите важни системи в помощ на общините, за които отговар€ «≈Ћ—, са свързани с енергийна ефективност, опазване на околната среда, комунално-битови услуги, управление на активи.

ѕлатинен партньор на конференци€та по е-управление беше Hewlett Packard Enterprise Ѕългари€, генерален партньор – Ћирекс. ќћ, официални партньори: —офтуерна група ј —“Џ–, Ѕорика - Ѕанксервиз, ‘ондаци€ "√лобални библиотеки - Ѕългари€", EMC, ≈—–» Ѕългари€, »нформационно обслужване јƒ, ћайкрософт Ѕългари€, ≈н ƒи Ѕи ≈ќќƒ и OnboardCRM, а технологични партньори - Vivacom и Dicota.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас