“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
10 мар
2016
 
 

√олеми промени в е-управлението: е-идентификаци€ и »“ инвентаризаци€

ƒържавата има нужда от ≈динен системен интегратор, за€ви ¬алери Ѕорисов, зам.-министър на транспорта, »“ и съобщени€та.

4272 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ƒо кра€ на март Ќародното събрание би тр€бвало да гласува в пленарна зала «акона за електронната идентификаци€, което ще даде необходимата правна основа на държавните ведомства да адаптират информационните си системи така, че да заработ€т с новото средство за идентификаци€. “ова е една от големите промени в областта на е-управлението, ко€то ще активизира предостав€нето и ползването на е-административни услуги от гражданите и бизнеса, за€ви ¬алери Ѕорисов, зам.-министър на транспорта, »“ и съобщени€та (ћ“»“—), по време на 17-ата годишна конференци€ по електронно управление, организирана от ICT Media със съдействието на ћ“»“— и Ќ—ќ–Ѕ. ƒругата очаквана гол€ма пром€на е свързана със създаването на ≈динен системен интегратор, а до средата на 2017 г. тр€бва да бъде проведена ц€лостна инвентаризаци€ на наличните ресурси и изградената инфраструктура, за да се знае каква част от услугите ще се предостав€т от бъдещи€ държавен хибриден частен облак.

лав ƒончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика

ѕрочетете още: ¬алери Ѕорисов:  оординаци€та между отделните звена в администраци€та би донесла най-бърз и осезаем ефект за е-управлението

¬сички предложени законодателни промени са крачка в правилна посока, включително усили€та за създаване на единен държавен стандарт и гарантиране на по-гол€м синхрон, каза при откриването на конференци€та “омислав ƒончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика. - — осигуреното финансиране по ќѕ „ƒобро управление“ тр€бва да бъдат изградени системи, които ще предостав€т пълна проследимост за вс€ко действие или бездействие на администраци€та“, добави ƒончев.

лав ƒончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика

“ой обаче предупреди, че все още има редица фактори, които пречат за по-бързото осъществ€ване на е-управление. „ѕървото гол€мо предизвикателство (извод от последните н€колко години) е, че за реализаци€ на ц€лостно решение в сферата на е-администраци€ е нужно усилието на ц€лата държава, като това усилие тр€бва да обхване всички нива на администраци€ с необходими€ синхрон между т€х. »маме гол€м шанс в тази насока, тъй като в лицето на –ум€на Ѕъчварова имаме отговар€щ за тази дейност на ниво вицепремиер, зад който стои ц€лата институционална и политическа мощ. ¬ противен случай рискувахме да продължим със сепаративни€ подход вс€ка администраци€ сама да изгражда островни »“ системи и услуги“, каза “омислав ƒончев.

ќсвен това р€дко коментираме вътрешната съпротива, а т€ съществува, добави вицепремиерът. - ≈-управлението е шанс администраци€та да предостав€ по-качествени услуги. «а гол€ма част от просветените експерти това също е шанс и не става дума за банални€ сценарий, че при реорганизаци€ н€кой губи работата си. ѕри пълно внедр€ване на електронни€ подход работата на всички звена драстично се реорганизира, а това никога не се харесва. ѕримитива илюстраци€ на това е пром€ната за шофьорите на служебни автомобили - вместо попълване на хартиени пътни листи да се въведе GSP контрол“, даде пример ƒончев.

¬ ≈стони€ откриването на фирма отнема 18 минути. „¬ ≈стони€ всички мраз€т бюрокраци€та, българите също мразим бюрокраци€та и това е наши€т шанс“, см€та той.  ъм кра€ на 2014 г. едва 15% от административните услуги са електронизирани, а само 4% от ≈ј” са на ниво 4, т.е. могат да се плащат онлайн с банкова карта и да се получават по електронен път. „ќсвен това има и патологична склонност на администраци€та да превръща е-услугите в полуелектронни, т.е. да изисква валидиране на е-услуга с хартиени документи. “ова е пълно безобразие“, коментира “омислав ƒончев.

¬ицепремиерът “омислав ƒончев и ¬алери Ѕорисов, заместник-министър на транспорта, »“ и съобщени€та

 онференци€та, провеждана под патронажа на –ум€на Ѕъчварова, вицепремиер по коалиционната политика и държавната администраци€ и министър на вътрешните работи, е подкрепена от платинени€ партньор Hewlett Packard Enterprise Ѕългари€ и генерални€ партньор Ћирекс. ќћ. ќфициални партньори на събитието са —офтуерна група ј —“Џ–, Ѕорика - Ѕанксервиз, ‘ондаци€ „√лобални библиотеки - Ѕългар舓, EMC, ≈—–» Ѕългари€, »нформационно обслужване јƒ, ћайкрософт Ѕългари€, ≈н ƒи Ѕи ≈ќќƒ и OnboardCRM, а технологични партньори - Vivacom и Dicota. ¬ уводната дискуси€ се включиха още јнтон √ерунов, началник на ѕолитически€ кабинет на вицепремиера –ум€на Ѕъчварова, √инка „авдарова, изп. директор на Ќ—ќ–Ѕ, »раван ’ира, генерален директор на Hewlett Packard Enterprise Ѕългари€, и Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕорика – Ѕанксервиз.

јнтон √ерунов, началник на ѕолитически€ кабинет на вицепремиера –ум€на Ѕъчварова

ѕрез 2015 г. бе отхвърлен огромен обем работа в областта на е-управлението, въпреки че видими преки резултати за гражданите н€ма. –азработваха се закони – «акон за е-идентификаци€ («≈»), поправки на «акона за е-управление, на «≈ƒ≈ѕ, въведохме единни системи за HR в над 500 администрации. ќсвен това отворихме много данни, което бе отчетено и Ѕългари€ от 54 м€сто за 2015 вече е на 16 м€сто през 2016 г.“, об€сни јнтон √ерунов.

"Ѕез «≈» н€махме правно основание за пълна електронизаци€ на услугите. »менно затова и пилотни€т проект в ћ»““— от март 2013 г. остана без никакво развитие година и половина, добави ¬алери Ѕорисов. - ≈врокомиси€та и ≈вропейски€т парламент приеха в средата на 2014 г. нарочен регламент за е-идентификаци€. –аботна група в ћ“»“— изготви проекта за «≈», а при оформ€нето на финални€ текст в законопроекта се включиха и хората от екипа на г-жа Ѕъчварова. “ака че една от големите промени е, че имаме почти приет «≈», вчера бе приет на второ четене в парламентарната  омиси€ по вътрешна сигурност и обществен ред. Ќад€вам се до кра€ на март да бъде гласуван и в пленарна зала. —лед това всички администрации н€мат да имат никакво извинение да не промен€т »— така, че да позвол€ват идентификаци€та по е-път. Ќека да помисл€т, да го прочетат, н€ма никакви промени в схемата, по ко€то се извършва е-идентификац舓, призова ¬алери Ѕорисов.

¬алери Ѕорисов, зам.-министър на транспорта, »“ и съобщени€та, и √инка „авдарова, главен изпълнителен директор на Ќ—ќ–Ѕ

ƒържавата има нужда от ≈динен системен интегратор.

„ћожем да го наречем и единен оператор или единен администратор“, допълни ¬алери Ѕорисов. “ой подчерта, че „»нформационно обслужване“ јƒ е изиграла през 2015 г. такава рол€, справ€йки се с обработката на резултатите от най-сложните в страната избори, както и с одита на »“ системите в едно от големите министерства.

„ќбсъждаме иде€та вече 4 години. ‘акт е, че държавата има нужда от подобна структура. ѕроучвали сме опита на държави от ≈— и повечето ползват услугите на такава структура. ѕрез всичките 4 г. си представ€хме, че ≈дини€т системен интегратор (≈—») ще е изграден на основата на държавната фирма »нформационно обслужване. ќт бизнеса имаше притеснени€, че нови€т ≈—» ще изкриви конкуренци€та, че с него държавата ще заобикал€ «ќѕ. ѕрез август 2012 г. отговорността за управлението на »нформационно обслужване премина от ћ‘ към ћ“»“—, но на практика не знаехме какво получаваме, въпреки че носехме отговорност за работа на дружеството. «атова вкарахме в него наше звено за вътрешен одит и то установи, че в »ќ има недобри финансови практики јко искаме да вървим в посока ≈—», тези практики тр€бваше да бъдат изчистени, а ако е търговско дружество, то тр€бва да печели“, добави ¬алери Ѕорисов и даде пример със служебните автомобили на компани€та. ѕреди одита тези коли са изразходвали месечно по 25 000 лв. за гориво-смазочни материали. „¬секи имаше карта за зареждане и се установи, че с част от картите се зарежда едновременно и бензин, и дизел, об€сни Ѕорисов. - —ложихме GPS и след два - три месеца разходите спаднаха. ƒнес »ќ изразходва месечно по 5000 лв.,т.е. с помощта на технологиите сме свалили тези разходи пет пъти. ”беден съм, че за да си говорим за ≈—» на държавата, първото нещо, което тр€бва да се случи е »нформационно обслужване да се управл€ва по най-добри€ начин.

„ѕрез 2012 г. за първи път в истори€та си »ќ завърши на загуба. 8 месеца след това – на полугодието (юни 2013 г.) финансовите показатели б€ха положителни, а банковите сметки - пълни с кеш, об€сни още Ѕорисов. - ѕоследва период на друго управление на държавата, а малко повече от година по-късно, когато в кра€ на 2014 г. отново поехме отговорност за дружеството установихме, че лошите практики са се върнали бързо – махнали GPS от колите. –аботено бе по проекти с добра иде€ за представ€не пред публика, но без финансова схема зад т€х. »ќ бе инвестирало собствени средства, но проектите са носели загуби на дружеството. ¬ резултат 2014 г. приключи с негативен финансов резултат от 250 000 лв.“, за€ви Ѕорисов. √одина по-късно компани€та ще отчете рекордно добри финансови постижени€ за последните 6 г. (Ѕел. ред. годишни€т доклад на дружеството за 2015 г. не е одитиран и не е приет от ќбщото събрание, но показателите са €сни). „¬сичко това се дължи на едно нещо – желанието на ръководството в лицето на изпълнителни€ директор, финансови€ директор, технически€ директор нещата да са прозрачни, да се управл€ват правилно, да се прави сметка за вс€ка стотинка, ко€то се инвестира. »нформационно обслужване се справи и със задачата си по изборите, които б€ха най-тежките откакто се прави машинна обработка на гласуването.  ато добавим и кибер атаките към системата, мога да кажа, че »ќ се справи много добре“, добави заместник-министърът.

“ой се обърна към представителите на фирмите: „»нформационно обслужване“ не е ваш конкурент, а партньор.“ Ѕорисов добави и че дружеството извършва гол€ма дарителска дейност в образованието. “о е дарило компютърна техника и интернет свързаност на 7 български училища, 5 от които са в –одопите. Ќа фона на дефицита от 29 000 »“ специалисти в Ѕългари€, за които има работа, но н€ма подход€щи кандидати, това е пример за инвестици€, ко€то ще се върне многократно, коментира зам.-министър ¬алери Ѕорисов.

„»“ секторът е най-бързоразвиващ се не само в Ѕългари€,

а и по цели€ св€т. HP работи над 75 г. в този сектор.  омпаниите и правителствата, които са успешни, са спечелили доверието на своите клиенти, съответно на гражданите, каза »раван ’ира, генерален директор на HP Enterpise Ѕългари€. - «атова бизнесът и държавата тр€бва да предостав€т именно онези услуги, които очакват гражданите. ƒа вземем за пример Uber.  омпани€та разчупи бизнес модела на традиционните таксиметрови компании, използвайки облака, GPS, споделени услуги, докато традиционните фирми инвестират в коли и шофьори. Ќо най-големи€т актив на фирми като Uber, AirBNB и други е доверието на клиентите“, добави ’ира. —поред него, представената от јнтон √ерунов ѕътна карта е стратеги€ в правилната посока, т€ следва логиката на модерни компании като Uber. “ ато граждани и фирми можем само да спечелим от по-удобните е-услуги и да се фокусираме върху неща, които са важни за нас като личности и бизнес“, добави »раван ’ира.

»раван ’ира, генерален директор на HP Enterpise Ѕългари€

ћного от задачите са свързани с т.нар. комплексно административно обслужване ( јќ). —тартирахме 60 регистри, очакваме с нетърпение държавни€ облак, а дотогава влагаме собствени ресурси в общински облаци. ѕроблемът е, че работата досега в областта на е-услугите с€каш съжив€ва експерти, изтъкващи причини защо нещо не може да стане, а не съвети как да стане, изтъкна √инка „авдарова, изпълнителен директор на Ќ—ќ–Ѕ. - ѕрез 2015 г. общините вложихме много ресурси, създадохме »—”ѕ в 35 общински администрации, всички проекти, които се финансират със средства от ≈—. —ега предстои свързване с »—”Ќ 2020, така че двете системи да си говор€т. „рез местните системи се опитваме да направим прозрачен и информационно достъпен цели€т проектен цикъл - от кандидатстването до въвеждането в експлоатаци€. ¬ всеки момент гражданите и общинските служители имат достъп до ценна и публична информац舓, добави „авдарова.

Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕорика – Ѕанксервиз.

ѕреди година направихме работна среща за иновациите в банките. ”станових, че ние силно зависим от 3 неща – пазарът, регулациите и иновациите, допълни Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕорика – Ѕанксервиз. - “ова са 3 взаимозависими планети. 99% от нещата в банковата сфера са строго регулирани не само от закони и наредби, а и от стотици вътрешни и външни стандарти, вкл. от ≈—. Ќ€кои иновации без регулации не могат да живе€т, например предсто€щи€ «акон за е-идентификаци€. ќт страна на банките има гол€м интерес към «≈», те разглеждат е-идентификаци€та като сериозна иноваци€, даваща им възможност да предложат добри услуги, да генерират нови приходи“, каза още ÷еков.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас