“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
10 мар
2016
 
 

Ќужни са реформа и ефективно използване на »“ в публични€ сектор

4738 прочитани€

 онстанца  адънкова

«а ц€лостна реформа в администраци€та и образованието и по-ефективно и устойчиво използване на новите технологии в публични€ сектор се об€виха участниците в кръгла маса, ко€то се състо€ на 9 март под наслов „–азвитие на трансатлантическите отношени€ посредством насърчаване на предприемачеството и лидерството на жените в дигитални€ сектор“. ќрганизатор и домакин на дискуси€та беше “ърговската служба към ѕосолството на —ъединените американски щати (—јў) в Ѕългари€, а поводът – отбел€зването на ћеждународни€ ден на жената (8 март), което продължава през ц€лата седмица.

¬ кръглата маса участваха седем успешни български жени от технологични€ сектор - √ергана ѕаси, дигитален шампион на Ѕългари€, ≈лица ѕанайотова, изпълнителен директор на Sofia Tech Park, »ва “одорова, ко€то отговар€ за отношени€та с правителството и регулаторните въпроси в IBM, ћиглена  узманова, мениджър „Ѕизнес развитие“ в ESRI Bulgaria, Ќед€лка …оловска, управител на ICT Media, Ќели »лиева, мениджър „ѕродажби“ в EMC Bulgaria и Ќина Ѕлагоева, управител на NDB. ћодератор на дискуси€та беше —танислава ƒимитрова, координатор на сектора „»нформационни технологии и комуникации“ в “ърговската служба към ѕосолството на —јў в Ѕългари€.

ѕрочетете още: ƒ-р јнтон √ерунов: ќтворените данните могат да генерират както добавена стойност, така и социални иновации

Ќина Ѕлагоева, ћиглена  узманова, Ќели …оловска, Ќели »лиева, √ергана ѕаси, ≈лица ѕанайотова, и —танислава ƒимитрова

Ќа събитието присъстваха представители на правителствени€ сектор, сред които ћинистерски съвет, ћ“»“—, ћќЌ и др., и на неправителствената сфера – јмериканската търговска камара в Ѕългари€, Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании, Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии, ≈вропейски софтуерен институт – ÷ентър »зточна ≈вропа и др. ¬ кра€ на дискусионни€ формат присъстващите се обединиха около иде€та такъв тип срещи да станат регул€рни.

≈рик –убин, посланик на —ъединените американски щати в Ѕългари€, определи » “ сектора като най-бързо развиващи€ се такъв в българската икономика и като сфера, ко€то има потенциал да превърне държавата в много важен регионален център. “ой подчерта, че географското местоположение, човешки€т талант, потенциал и опит на Ѕългари€ в тази сфера прав€т страната важно м€сто за инвестиции. –убин изрази готовност да съдейства за сътрудничеството между български и американски компании в » “ сегмента с цел развитие на малък и среден бизнес и предприемачество. „ўе направ€ всичко, което мога, да ви подкреп€, за да помогна за инвестициите и търгови€та в страната, и за да съдействам за разшир€ване на възможностите за стъпване на американски компании тук“, каза висши€т дипломат.

≈рик –убин, посланик на —ъединените американски щати в Ѕългари€

42 процента от министрите в българското правителство са жени, като две от т€х са вицепремиери в най-„мъжките“ сектори – вътрешни работи и отбрана. “ова за€ви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщени€та ¬алери Ѕорисов на откриването на кръглата маса. ѕо думите му, фактът, че на дами се възлагат толкова големи отговорности, е изключително признание за качествата на българските жени.

«аместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщени€та ¬алери Ѕорисов

¬ ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та, представителските на нежни€ пол в дирекциите, свързани с телекомуникации, информационни технологии и електронно управление са 72 процента, каза още заместник-министърът. “ой за€ви, че две от трите ресорни дирекции се ръковод€т жени, които са пример за успели дами в българската администраци€. „Ќа дамски€ състав се дължат огромна част от успехите и незначителна част от неуспехите в тези важни сектори“.

ѕредседател€т на  омиси€та за регулиране на съобщени€та ¬еселин Ѕожков представи статистиката и за ръководеното от него ведомство, в което по думите му 100% от директорски€ състав, 80% на ниво началник отдели и 70 процента от всички, работещи в  –—, са жени.

¬алери Ѕорисов акцентира върху факта, че в световен мащаб, тенденци€та не е толкова добра – от 10-те най-големи фирми от информационните технологии, само една се ръководи от жена.

“рансформаци€ в администраци€та

ѕървата гол€ма тема, ко€то стои на дневен ред, е трансформаци€та.

„“ехнологиите трансформират бизнеси и карат света да работи по коренно различен начин. Ќо дигиталната трансформаци€ не е крайната цел. ÷елта е да се постигне когнитивна ера, в ко€то дигиталните системи ще срещнат дигиталната интелигентност и ще пород€т нови възможности за решение на нови глобални социални проблеми“, каза »ва “одорова от IBM.

Ќина Ѕлагоева от NDB разкри, че вижда първи признаци на трансформаци€та на държавната администраци€ в Ѕългари€. „Ќовите тенденции към консолидаци€, централизаци€, и интеграци€, между отделните ведомства са в правилната посока. Ѕлагодарение на тези процеси ще можем да имаме единна среда на данни и да мислим за аналитични решени€. —мисълът е да можем да предвиждаме €влени€та, много преди те да са се случили“, коментира т€.

„ѕравителството тр€бва да бъде много по-отворено и интерактивно, посочи »ва “одорова от IBM – ”правленците тр€бва да слушат по-внимателно какво мисл€т гражданите за предостав€ните услуги, какво изискват и очакват; това предполага те да се държат като добри бизнесмени, които искат да предостав€т възможно най-добрата услуга на по-ниска цена. “ова ще трансформира публично-правните взаимоотношени€.“

““р€бва да помислим кои са най-добрите практики. ¬ъзхищавам се на ¬еликобритани€, ко€то въведе системата „digital by default”, т.е. всичко, което е възможно, да се предостав€ онлайн като публична услуга. јко това се артикулира съвсем €сно политически, това би бил еднозначен сигнал към администраци€та и едно много добро начало“, каза √ергана ѕаси. “€ допълни, че в ќбединеното кралство има дигитален лидер във вс€ко министерство.

Ќели …оловска от ICT Media също взе отношение по темата. „¬ момента на пръсти се бро€т ведомствата, които имат дигитални лидери и те са общопознати – Ќќ», Ќјѕ, ћќЌ и др.“, за€ви …оловска.

„“ехнологиите, процедурите, правилата, откритостта, тр€бва да промен€т администраци€та, за да се реализират ефективно и ефикасно политически решен舓, категоричен бе д-р √еорги  ръстев, съветник в политически€ кабинет на министър председател€ Ѕойко Ѕорисов.

„овешки€т капитал

„ѕроблемите в сферата на образованието и хронични€т дефицит на кадри са едни от най-болните теми за » “ бизнеса в момента. ‘акт е, че държавата в момента инвестира в образованието посредством националните програми, финансирани от европейските фондове, но инвестициите са основно в техника и технологии. ќсновни€т проблем е драстични€т недостиг на млади попълнени€ в преподавателски€ състав. Ќашите деца имат нужда да бъдат учени от млади хора, с усет към технологиите. ¬ следващи€т етап, държавата тр€бва да инвестира по-скоро в преподавателски€ състав“, коментира Ќели …оловска от ICT Media.

„ќт много години работим с университетите и факултетите, които създават кадри, а наши колеги вод€т лекции и упражнени€, но си даваме сметка, че много други сектори се нужда€т от специалисти, които да познават и да са обучени да използват »“. ¬се повече виждаме нуждата от внедр€ване на технологии и иновации в образователните програми в най-различни сфери – архитектура, водоснабд€ване и канализаци€, околна среда, и т.н.“, за€ви ћиглена  узманова от ESRI Bulgaria.

—поред ≈лица ѕанайотова от Sofia Tech Park, проблемът с недостига на кадри започва още от системата на основното образование. „‘окусът тр€бва да се обърне в доста по-ранните етапи на образователни€ процес. ќттам тр€бва да започне мотивирането и стимулирането на децата и запалването на интереса им, за да може по-късно те да се насочат към технически и инженерни специалности“, каза т€. ѕанайотова представи и своето виждане, че пренасочването на кадри от други области към » “ индустри€та би могло да реши значим социален казус - човешките ресурси, които остават неадресирани, неинтегрирани и неизползвани да получат реализаци€ на пазара на труда, и същевременно технологични€т сектор да си осигури служители и поне частично да запълни дефицита.

ћаксим «а€ков, съсобственик в Ѕулсатком се фокусира върху проблема, че българската образователна система залага на наизуст€ването на факти и данни, и в много малка степен преподава мислене и предприемачество. „јко ние като общество не намерим начин тази ситуаци€ да се промени, вместо да превърнем държавата в лидер, ще продължаваме да сме последователи“, см€та той.

„»маме огромни проблеми с »“ кадрите, опитваме се да направим нещо, но всъщност за мен основни€т проблем е бавната работа на администраци€та“, призна ¬иктор јтанасов, директор на дирекци€ „» ““ в ћќЌ.

“ехнологиите – предимства и рискове

„“ехнологиите са инструмент, който ни помага да се справ€ме с предизвикателства и да решаваме проблеми“, коментира национални€т дигитален шампион √ергана ѕаси.

—поред Ќели »лиева от EMC Bulgaria, едно от най-важните предимства от навлизането на »“ е това, че те подпомагат и подобр€ват комуникаци€та между хората.

≈лица ѕанайотова от Sofia Tech Park акцентира върху възможностите на технологиите да помогнат на много широк кръг от хора да се включат в обществото и в бизнеса, включително хора в неравностойно положение и хора с увреждани€. √еорги Ўарков, национален координатор по въпросите на киберотбраната и киберсигурността на Ѕългари€ и директор на ≈вропейски€ софтуерен институт ÷ентър »зточна ≈вропа даде конкретен пример с резултатите от проект, при който информационните и комуникационни технологии са използвани успешно като мост в общуването с деца с разстройства от аутистични€ спектър.

Ўарков алармира за отрицателните последици от използване на технологиите, сред които „придобити€т аутизъм“, или отчуждението и затруднението да се общува с директен контакт и разговор, до което води опосредстваната от машините комуникаци€.

ќще в далечната 2010 г. вестник Computerworld писа за рисковете от киберзависимостта (пристраст€ването към компютъра/телефона и виртуалното пространство/самоличност), ко€то грози подрастващите, които все още не са достатъчно зрели и осъзнати, за да управл€ват своите желани€, намерени€ и идентичност.

Ќели ¬ачева, управител на IDC Ѕългари€ не подмина и темата за отражението на работата с компютри върху здравословното състо€ние на хората.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас