“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
28 фев
2016
 
 

10 »“ личности отличи ICT Media за 25-годишни€ си юбилей

5 награди за значим принос в развитието на »“ в Ѕългари€ и 5 награди за новаторство б€ха връчени на юбилейното тържество.

8099 прочитани€
—траница 1 от 3

10 плакета за изключителен принос към развитието на информационните и комуникационни технологии в сферата на науката, образованието, централната и общинска администраци€, финансовите системи, предприемачеството и електрическата мобилност връчи ICT Media по случай 25 години от създаването си и от излизането на първи€ брой на вестник Computerworld Ѕългари€. “е б€ха дадени след церемони€та по награждаване на победителите в конкурса “»“ проект на 2015 г.”, който се провежда за 12 година от вестник Computerworld Ѕългари€ и за осми пореден път бе подкрепен от Ѕанка ƒ— .

ѕо традици€ на всеки юбилей издателството и в. Computerworld Ѕългари€ награждават личности с принос за развитието на » “ в Ѕългари€. “ази година б€ха избрани 5 носители на награди за изключителен принос в развитието на »“ и 5 носители на отличи€ за новаторство.

 Ќаградите за изключителен принос в развитието на »“

ѕрочетете още: »—”Ќ 2020 и ”ни редит Ѕулбанк победиха в конкурса »“ проект на 2015 г

Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕорика-Ѕанксервиз

бе отличен за изключителен принос в развитието на »“ във финансовата сфера у нас.

Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕорика-Ѕанксервиз

Ћюбомир ÷еков има почти 30-годишен опит в изграждането и управлението на информационни системи за финансови€ сектор. «апочва да работи в това направление през 1984 г. в —офийска ќкръжна банка. ѕо-късно се присъедин€ва към отдел “јвтоматизаци€ на търговските банки” на  ибернетични€ център на ЅЌЅ.  ариерата му преминава през редица ключови и отговорни, като от август 2010 до момента e главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј – ЅјЌ —≈–¬»« јƒ. ”частвал е в разработката на националните информационни системи Ѕ»—≈–ј, Ѕќ–» ј и —≈Ѕ–ј, както и на редица приложни програмни продукти.

ст. н. с. д-р √инка „авдарова, изпълнителен директор на Ќ—ќ–Ѕ

получи награда за изключителен принос в развитието на » “ в общините, връчена й от Ќед€лка …оловска.

ст. н. с. д-р √инка „авдарова, изпълнителен директор на Ќ—ќ–Ѕ

—т. н. с. д-р √инка „авдарова е изпълнителен директор на Ќ—ќ–Ѕ. «авършва  иевски€ държавен университет, специалност икономическа кибернетика. ƒоктор по икономика, с дисертаци€ по ефективност на инвестициите. —тарши научен сътрудник по териториално планиране, като и в момента поддържа преподавателска дейност. «авършила е следдипломни квалификации във ‘ранци€, —јў и ’оланди€. јвтор е на над 95 монографии, статии и доклади с теми регионално развитие, местно самоуправление, прогнозиране и програмиране на териториалното развитие.

„≈динствената дума, с ко€то мога да посрещна д-р „авдарова, е респект за онова, което прави, за всичко, което е направила, и онова, което й предстои“, за€ви …оловска.

„’убавите неща и реалните промени се случват първо на местно ниво, защото сме гъвкави.  ой каквато идеи има, да дойде в общините, ние ще ги реализираме“, каза д-р „авдарова.

јкадемик  ирил Ѕо€нов, »нститут по информационни и комуникационни технологии към ЅјЌ.

е носител на награда за изключителен принос в развитието на » “ в науката.

јкадемик  ирил Ѕо€нов, »нститут по информационни и комуникационни технологии към ЅјЌ.

 ирил Ѕо€нов е завършил ¬исши€ машинно-електротехнически институт, днес “” – —офи€, специалност “–адиотехника”. ѕрез 1966 г. той получава степента “доктор”, а през 1975 г. защитава дисертаци€ за степента “доктор на техническите науки “ в —анктпетербургски€ електротехнически университет. ѕрез 1989 г.  ирил Ѕо€нов е избран за член-кореспондент, а през 2003 г. – за академик на ЅјЌ. ѕрез 1999-2000 г. е редовен професор в ’елзинкски€ технологичен институт. ќт 1995 г. е член на ћеждународната академи€ по информатизаци€. јкад.  ирил Ѕо€нов в автор и съавтор е на над 200 научни публикации, 36 книги и учебници, 23 авторски свидетелства, 30 научно попул€рни статии. Ќосител е на международни (IFIP-Silver core, IFIP Outstanding Service) и на български отличи€: јкадемичната награда за технически науки на ЅјЌ за 2000 г., орден “—в. —в.  ирил и ћетодий” ≤ ст., ѕочетен знак „ћарин ƒринов” на лента, ќрден „ ирил и ћетодий” ≤ ст. ќгърлие и др. јкадемик Ѕо€нов е и ѕредседател на —ъвета на фондаци€ ≈¬–» ј.

„«а мен наградата е много при€тна изненада, но още по-при€тно е, че се намирам сред гилди€та на информатиците.  ато гледам красивите млади хора, виждам 3 поколени€, умните деца, бащите и майките, и не на последно м€сто, ние д€довците, сме се постарали да създадем много добри »“ професионалисти, които са известни не само в Ѕългари€, а и по цели€ св€т.

»скам да ви пожела€ да продължите да работите в тези две области – създаването на нови поколени€ и на нови технологии. Ќад€вам се да се видим отново след 25 г.“, каза акад. Ѕо€нов.

јтанас ћарин, ръководител на управление “»“ и контрол” в ≈—ќ,

получи награда за изключителен принос в развитието на »“ в енергетиката.

јтанас ћарин, ръководител на управление “»“ и контрол” в ≈—ќ

јтанас ћарин е ръководител на управление "»“ и контрол" в дирекци€ ÷ентрално диспечерско управление (÷ƒ”) на ≈лектроенергиен системен оператор (≈—ќ). ѕрофесионални€т му опит е изграден предимно в сектора на енергетиката. ƒо 1991 г. работи в “ехенерго - —офи€, където ръководи проекти за създаване на диспечерски информационни системи. ќт създаването на Ќ≈  ≈јƒ работи по изграждането на информационното осигур€ване на компани€та. ѕо-късно ръководи информационни€ отдел в ÷ƒ”.

„ ато част от  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ приемам наградата не толкова като свързана с енергетиката, колкото с гилди€та, ко€то се занимава с информационните технологии. ўастлив съм, че си партнирам с такива хора“, каза јтанас ћарин.

¬енцислав ’ристов, началник на отдел „≈лектронна обработка на информаци€та” в √лавна дирекци€ "√ражданска регистраци€ и административно обслужване"

получи награда за изключителен принос в развитието на »“ в държавната администраци€.

¬енцислав ’ристов е началник отдел „≈лектронна обработка на информаци€та” в √ƒ „√–јќ”. ¬ ћ––Ѕ – дирекци€ √–јќ той е от над 20 години, а на насто€щата си позици€ е от 2000 г. «авършил е “” (¬ћ≈») —офи€ – инженер по автоматика и системотехника. ѕреди постъпването му в √–јќ в продължение на 4 години се е занимавал със системи за населението, бази данни, информационни системи като научен сътрудник в »нститут по програмни продукти и системи.

1 23
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас