“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
05 фев
2016
 
 

HPE: ’ибридните »“ свързват всички точки

5138 прочитани€
—траница 1 от 2

јлександър √лавчев

Ќа 26 €нуари българското представителство на Hewlett Packard Enterprise (HPE) организира сво€та първа конференци€, насочена към трансформаци€та към т.нар. хибридна инфраструктура. „¬ече не става дума дори за (» “) продукти и приложени€, а за бизнес“, така јлександър јксентиевич, мениджър Hybrid IT Transformation, описа новата реалност, в ко€то работи компани€та. —лед кра€ на събитието той и негови€т колега ƒе€н —танич, проектант “ќблачни услуги“ в Ќ–≈ за ÷ентрална и »зточна ≈вропа и »зраел се съгласиха да отговор€т на н€колко въпроса за читателите на Computerworld.

ѕрочетете още: Hewlett Packard Enterprise: ∆ивеем в икономиката на идеите

јлексндър јксентиевич

–азкажете защо HP се раздели на две компании?

јлександър јксентиевич: –ъководството взе решение да подобри фокуса върху различните типове бизнес, като раздели компани€та на две. Hewlett Packard Enterprise продължава да се занимава с корпоративните решени€ – хардуера, софтуера и услугите. “€ запазва фокуса си върху корпоративните клиенти, техните проекти свързани със системна интеграци€, както и поддръжката. ƒругата част на компани€та е HP Inc. и т€ работи в сферата на продуктите за печат и персоналните системи. »де€та е, че бизнесите на двете са насочени към различен тип клиенти.

 ак дефинирате от бизнес гледна точка термина „хибридни »““, каквато бе темата на първата конференци€ на HPE е в Ѕългари€?

јлександър јксентиевич: ќт бизнес гледна точка се стараем да опрост€ваме нещата. Ќе че технологиите не са сложни, но бизнесът това не го интересува. Ќа базата на ключовите показатели за ефективност в големите корпорации - това, което движи техни€ бизнес, се опитваме да опрост€ваме максимално живота им. ÷елта е да правим така, че за т€х да е максимално просто да потреб€ват »“ услуги. Ќ€ма никакъв смисъл да об€сн€ваме колко сложно е да се достави виртуална машина или какво е необходимо за работата й.

ќт наша гледна точка, хибридните »“ свързват всички точки в системата на дадената организаци€, опрост€ват доставката на услуги и предостав€т на бизнеса подхода „»“ като услуга”. ¬ крайна сметка това води до намал€ване на разходите и определено по-гъвкави решени€, имайки предвид динамично промен€щите се пазари.

HPE е дефинирала свои четири основни стратегически направлени€:  трансформаци€ към хибридна »“ инфраструктура, защита на дигиталното предпри€тие, овлад€ване на информаци€та, както и увеличаване на производителността на служителите.  ак се спр€хте точно на тези четири елемента?

јлександър јксентиевич: «апочнахме отгоре надолу. ¬ обратната посока бихме говорили за отделните компоненти – сървъри, системи за съхранение на данни, мрежи, управл€ващ софтуер, решени€ за сигурност и т.н. Ќещата стават твърде комплексни. ѕрослед€вайки структурата на организаци€та отгоре надолу е €сно, че са необходими хибридни решени€ – трансформиране на центъра за данни, постигане на необходимото ниво на сигурност на информаци€та и осигур€ване на необходими€ достъп. “ретото направление е свързано с анализи на данните. “ози аспект е става все по-важен с навлизането на »нтернет на нещата.  омпаниите получават огромни количества информаци€ и имат нужда от начини да се възползват от т€х. Ќе на последно м€сто е потребителското изжив€ване – да направим така, че информаци€та да е лесна за консумиране от всички в предпри€тието, независимо дали това е »“ администратор, счетоводител или краен потребител.

ƒе€н —танич

ѕо време на презентаци€та си, в рамките на конференци€та, ѕетър Ѕочек, изпълнителен директор бизнес маркетинг и продажби в Telenor, об€ви, че най-големи€т проблем при една трансформаци€ е нагласата.  ъде според вас е най-трудни€т момент при мигриране от традиционна към хибридна »“ инфраструктура?

ƒе€н —танич: Ќай-трудна е пром€ната. јко дадена група хора работи по определен начин дълъг период от време, то възприемането на нещо ново се оказва предизвикателство. ¬ контекста на съвременни€ бизнес обаче пром€ната и адаптирането често са равносилни на оцел€ване. –азбира се това не е лесно, но е неизбежно. ¬ повечето случаи самата технологи€ е най-малкото предизвикателство по път€ на трансформирането на организаци€та. ѕо-сложната част касае процесите и хората.

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас