“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
05 фев
2016
 
 

HPE: ’ибридните »“ свързват всички точки

5175 прочитани€
—траница 2 от 2

ƒон€къде очаквах да употребите думата „възраст“. –азбира се, не толкова в смисъла на бро€ на годините, колкото да засегнете стремежа на компаниите да съхран€т сво€та пъргавост и гъвкавост от периода си на стартъпи...

ƒе€н —танич: Ќе мисл€, че това е толкова директно свързано с възрастта. ѕо-скоро става дума за зрелост.  огато една компани€ е млада, то и процесите в не€ са по-прости. — растежа трудностите възникват сами – например едно е да се управл€ват сто души и съвсем друго – хил€да. »ли когато говорим за продажби в една или две страни срещу пазари по цели€ св€т.

 о€ най-гол€мата трудност при подобни миграции, но вече от техническа гледна точка?

јлександър јксентиевич:  ратки€т отговор е, че за нас н€ма нерешими проблеми. –азполагаме с технологии, които поддържат множество сценарии. „увстваме се съвсем комфортно в хетерогенни среди.  азвам това, защото посто€нно срещам клиенти, които казват: „»мам оборудване/решение от трета компан舓. Ќашата реакци€ в тези случаи е съвсем спокойна – не караме никого да изхвърл€ и похаб€ва нищо. »нтегрираме само липсващите компоненти в дадената компани€. ћисл€, че това е възможно най-здравословни€т подход. ќчевидно е, че не можем да кажем на клиента, тр€бва да смени центъра си за данни.

ƒе€н —танич: —ветът сега е много интересен. ¬сичко се случва много бързо. “ова, което в момента показваме на демонстрации в рамките на 5 минути, преди време се случвало за един месец. ¬сичко това обаче не се случва от само себе си, защото бизнесът има нужда от такива функционалности. јко допреди н€колко години разглеждахме и прецен€ваме по н€колко варианта за придвижване от едно м€сто до друго, то днес софтуер на телефона ми дава най-кратки€т маршрут и най-добри алтернативи. » това сега е нещо обичайно, част от живота. ¬ момента, без да об€сн€вам нищо, мога просто да въведа адреса и да прецен€ колко време ми е необходимо, за да бъда на даденото м€сто навреме.

ўо се отнас€ до технологиите, в момента е налице известна бимодалност – от една страна е традиционни€т начин за изграждане на »“ системи, а от друга – облачните решени€. ѕовечето от нашите клиенти засега разчитат на традиционни решени€, но все повече отправ€т поглед към облака. «атова от технологична гледна точка, за нас е много важно да можем да покрием и двете възможности и да предложим едно централизирано, унифицирано и автоматизирано потребителско изжив€ване. “ова са т.нар. хибридни »“. Ќие в HPE в€рваме, че клиентът тр€бва да има избор и затова в нашите разбирани€ хибрид означава именно това – възможност за избор къде да се обработва т€хната информаци€, къде да е нови€т им сайт или нещо друго.

 ак бихте сравнили „апетита“ на българските компании по отношение на »“ с други страни?

јлександър јксентиевич: ѕоради разнообразни причини, важащи за цели€ регион, в н€кои направлени€ компаниите са много напреднали, а в други – не чак толкова. ÷елта в живота на българина е да се сдобие със собствена къща, а не да наеме апартамент. “ака че, когато говорим за публични облачни услуги, за много от тукашните бизнеси е трудно да приемат, че данните им ще бъдат съхран€вани н€къде си срещу заплащане.

ќт друга страна, след много срещи, мисл€ че български€т пазар е веро€тно най-отворени€т в региона по отношение на такива предложени€.  лиентите тук са отворени за дискусии, прецен€ват възможностите на тези технологии и все повече посещават работни семинари или провеждат тестове. —лед събити€ като днешното (конференци€та на HPE в —офи€) често хората идват и задават много въпроси. “.е. налице е интерес и желание да разберат кой вариант е най-удачен за т€х.

ѕо време на конференци€та стана дума за инфраструктурните решени€ Synergy на HPE.  акви предизвикателства решавате с т€х?

ƒе€н —танич: »де€та е да предоставим на клиента унифицирана инфраструктура с акцент върху това как т€ се използва от потребителите. ѕовечето хора в момента си представ€т инфраструктурата като набор от хардуер,софтуер и др. инструменти. Ќашата иде€ е чрез Synergy да автоматизираме гол€ма част от стъпките и дори нещо повече – да създадем гол€ма екосистема, ко€то да облекчава интегрирането на нови компоненти и технологии.  райната цел е да изпълним обещани€та си за гъвкави ресурси, които да могат да бъдат използвани тогава, когато са необходими. „аст от всичко това е интеграци€ на ниво приложени€, за които да н€ма значение дали отзад стои традиционна или облачна инфраструктура.

12
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас