“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
14 €ну
2016
 
 

»гровизаци€та и новите технологии промен€т образованието според ¬”«‘

2969 прочитани€

ѕрогноза за факторите, които ще повли€€т на развитието на висшето образование в Ѕългари€ публикува ¬исшето училище по застраховане и финанси (¬”«‘). „ѕромените, които наблюдаваме, далеч не са само технологични – об€сн€ва ƒетелина —милкова, вицепрезидент на учебното заведение. – —тава въпрос за ц€лостно преосмисл€не на рол€та на образованието в обществото ни и превръщането на образователните институции в партньори на студентите, посветени преди всичко на изграждането на успешни личности, конкурентни на пазара на труда.“

—милкова подчертава, че е важно да се определи кои ще са следващите значими нововъведени€, които ще сферата. “€ описва петте ключови тенденции, които се очаква да окажат най-гол€мо вли€ние на образователната система през следващите години и да промен€т изц€ло изградената представата за учене.

ѕрочетете още: »нтерес към магистратурата по бизнес софтуер

Ќови технологии

Ќовите дигитални услуги промен€т живота и образованието безспорно е сред най-засегнатите сфери от този процес. ѕрез последните години редица университети в Ѕългари€ и в други страни въведоха онлайн обучение. ѕодобни технологични платформи на практика позвол€ват на висшите учебни заведени€ да организират лекции с преподаватели от вс€ка точка на света, без да се налага т€хното присъствие на м€сто. “ова от сво€ страна разшир€ва значително възможностите да достъп до уникално познание, посочва —милкова.

‘окус върху реализаци€та след дипломирането

јко до сега университетите са се занимавали предимно с организирането на лекционни€ процес, упражнени€ и последващите изпити, то занапред акцентът ще се измести върху това, как ще се реализират професионално студентите след завършването си. ”ниверситите ще тр€бва да се фокусират върху промен€щите се изисквани€ на пазара на труда, придобиването на широк спектър от качества, необходими за бъдещата реализаци€ на студентите, както и подкрепа при първите им кариерни опити.

–азвитие на меки умени€

ѕо думите на —милкова днес във все повече бизнес организации се налага мнението, че липсват не толкова специалисти в съответната сфера на работа, колкото кадри с добре-развити „меки“ умени€. —тава въпрос за широк набор от качества, които макар и да не са свързани с нито една конкретна сфера на дейност, са от особена важност за реализаци€та ни и успешното ни общуване с околните. —ред най-важните „меки“ умени€ са комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност да работим под напрежение и много други. “е имат ключово значение за успешната бъдеща кариера на всеки млад човек, а н€кои от т€х като увереност, надеждност и лидерски качества могат да бъдат определ€щи и за перспективата той след време да заема ръководен пост или да създаде собствен бизнес.

»гровизаци€

»гровизаци€та (gamification) представл€ва концепци€ за въвеждане на игрови механики в различни процеси и сфери. ”чебните игри, въвеждането на роли, както и на различни статуси и награди, създаването на симулации и на учебни фирми вече са се доказали като много по-успешни методи за обучение от редица традиционни подходи. ѕо думите на вицепрезидента на ¬”«‘ предимствата на игровизаци€та са, че т€ позвол€ва на учещите да усво€ват нов материал по един неангажиращ и забавен начин, да се освобод€т от задължителни€ характер на обучението, да изпитват удоволствие, което улесн€ва процеса на запомн€не, както и да постав€т себе си в ситуации, близки до реални€ живот.

¬ръзка с бизнеса

 омпаниите от бързо развиващи се браншове като финансови€, технологични€ и транспортни€ сектор все повече ще очакват от университетите да се съобраз€ват с реалното търсене на кадри, а кандидат – студентите във все по-гол€ма степен ще се интересуват, кои специалности се реализират най-добре на пазара на труда. „“ова, което се забел€зва през последните години е, че т€сната комуникаци€ между университетите и компаниите се превръща в масово €вление и все повече учебни заведени€ прав€т своите първи стъпки в тази посока – об€сн€ва ƒетелина —милкова. – “ова е изключително добра новина, защото от съобраз€ването на образователната система с реалните нужди на обществото ни зависи бъдещото развитие на това общество и конкурентоспособността на икономиката ни.“

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас