“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
12 дек
2015
 
 

»нтернет на нещата промен€ бизнес моделите и потребителското поведение

IDC предвижда, че пазарът на решени€ и услуги за IoT ще се утрои до 2020 г.

4031 прочитани€

«а 5 години пазарът на »нтернет на нещата (IoT) ще скочи поне 3 пъти - от $655,8 млрд. през 2014 г. до $1,7 трилиона през 2020 г., според доклада на IDC „Worldwide Internet of Things Forecast 2015-2020“. “ова означава средногодишен темп на растеж от близо 17 на сто.

ѕрочетете още: –азходите за »нтернет на нещата ще достигнат $1,3 трлн. през 2019 г.

„≈лектрониката за носене представл€ва потребителското лице на IoT, това е най-разпознаваемата част от тази огромна пазарна ниша, но реалните възможности остават в областта на предпри€ти€та и обществени€ сектор, казва ¬ърнън “ърнър, старши вицепрезидент на IDC. - ¬ълнообразни€т ефект на »нтернет на нещата ще доведе до преобразуване на традиционните бизнес модели от »“ поддръжка на бизнес процесите към »“ поддръжка за услуги, а накра€ ще се стигне до »“ активирани продукти, а това ще разруши сегашното »“ статукво.“

ѕо-гол€мата част от IoT пазара ще представл€ва продажба на устройства, свързаност и »“ услуги, като те ще генерират две трети от световни€ пазар през 2020 г. лъвски€т д€л ще се пада на модулите/сензорите – близо 32%.

—поред  ари ћакƒжиливрей, носимата електроника от типа на Apple Watch и Samsung Gear ще остане най-видимото про€вление при устройствата, но реалните възможности за растеж са в корпоративни€ сектор и обществените услуги, тъй като потребителите не могат да си позвол€т да плащат за такива скъпи играчки.

IoT трансформира енергетиката и комуналните услуги

 омпаниите за доставка на електроенерги€, газ, вода и други комунални услуги тр€бва да се промен€т. ќсвен засилени€т фокус на бизнес и политически лидери върху този сектор, той попада под нарастващ натиск да стане по-ефективен, да си върши по-добре работата и да опазва природните ресурси, намал€вайки глобалните въглеродни емисии. «а целта компаниите тр€бва да си сътрудничат и с потребителите, и с бизнеса. ¬ помощ на трансформаци€та на въоръжение излизат интелигентни устройства, включително смарт мрежи, електромери и устройства, които промен€т начина, по който хората взаимодействат с активите, услуги и хората в компаниите за комунални услуги.

»стината е, че индустри€та вече е в процес на трансформаци€. ≈лектроразпределителните и другите дружества са втори€т най-гол€м вертикален сектор (след промишлеността) по отношение на инвестициите в продукти, услуги и решени€, свързани с »нтернет на нещата.

»нсталираната в света база от умни електромери и други отчитащи уреди достига 400 милиона през 2014 г., като се очаква техни€т брой да се удвои до 925 млн. през 2020 г. ѕриходите от сензори в смарт мрежи ще скочат почти 10-кратно за периода 2014 - 2021 г. ѕрез 2020 г. јзиатско-“ихоокеански€т регион ще държи първенството при умните отчитащи уреди с почти 65% д€л от инсталираната база. ƒо кра€ на 2015 г. годишните разходи на  итай за смарт мрежи ще достигнат $20 млрд., $2 млрд. от които ще са за покупка на смарт електромери.

”мното осветление може да се похвали с близо 46 млн. устройства в кра€ на 2015 г., а до 2020 г. инсталираната база от умни лампи се очаква да нарасне пет пъти до 2,54 млрд. ќбщи€т брой на свързани устройства, управл€вани от компаниите за комунални услуги, ще нарасне до 1,53 милиарда през 2020 г., или над три пъти повече от регистрираните в кра€ на 2013 г. около 485 млн. “ези факти предполагат, че водещите фирми за комунални услуги работ€т „здраво“ за свързването на активи, хора, продукти и услуги, да събират детайлна информаци€, ко€то да подпомага вземането на решени€ в реално време и от доставчиците, и от потребителите им.

ѕолзи за ютили фирмите

 омпаниите, които инвестират в »нтернет на нещата, се стрем€т да подобр€т работата на своите активи, да намал€т разходите, да понижат рисковете във веригата за доставки и да дадат повече власт в ръцете на служителите и потребителите. 3 от най-често срещаните IoT решени€ за енергетика са:

  • —март мрежи. —ензорите в тези мрежи могат да подобр€т оперативното управление на компаниите. ѕолзвайки тези сензори в IoT системи, индустри€та може да изгради интелигентни мрежи в цели географски региони, за да помогне при сподел€не на пикови натоварвани€ и да следи електрическата мрежа в реално време. —ензорите дават възможност на физическите активи да бъдат свързани с други машини, системи и хора. —лед време тези сензори ще станат още по-умни, с вграден софтуер и аналитични възможности за диагностика на „здравословното“ състо€ние на активите. —март мрежите ще събират и генерират огромни обеми данни, които ще помогнат на енергийните доставчици да подобр€т енергийната ефективност, услугите си и ангажираността на крайните потребители.
  • —март електромери. ƒосега се налагаше инкасатор да посещава вс€ка сграда, за да запише месечните показани€ за използваната електроенерги€, като тези данни се ползват основно за фактурата. ¬ близко бъдеще почти всички енергийни консуматори, независимо дали са битови потребители или бизнес клиенти, ще имат смарт измервателни уреди, които ще след€т консумаци€та на ток, газ и вода в реално време. “ези смарт уреди ще предостав€т ценна информаци€, ко€то може да помогне и на доставчиците, и на потребителите по различни начини - от напълно автоматизирано фактуриране, базирано на периода за ползване или състо€нието на мрежата (например различни цени при пиково натоварване и периоди на слабо потребление) до осигур€ване на комуникаци€ между измервателното устройство и битови€ уред, ко€то да помогне за пром€на на потребителското поведение.
  • —ледене и поддръжка на активите. ѕолзвайки дрони, малки роботи, вградени камери и други IoT сензорни устройства, доставчиците на комунални услуги ще могат по-добре да разбират състо€нието на ц€лата си мрежа в реално време. “е могат да събират разнообразни данни, включително температури, нал€гане, вибрации и калибриране. –аботниците по поддръжката могат да ползват тази информаци€, за да подпомогнат планирането на превантивни ремонти както на надземните активи, така и на онези, които са под зем€та като нагорели кабели, повредени тръби и др.

≈лектромерът ще стане водещото устройство

при преминаването към »нтернет на нещата. ќбщинските власти и шефове на ≈–ѕ създават умни енергийни мрежи, които ще помогнат за по-ефективното използване на енерги€та, за предостав€не на информаци€ за потреблението в реално време, както и за намал€ване на бро€ инкасатори.

¬ последни€ доклад на BI Intelligence се анализира глобални€т пазар на умните електромери, оцен€вайки финансовите и нефинансовите ползи от устройствата. ≈то и н€кои от ключовите заключени€ на доклада:

  • »нсталираната в света база от умни електромери ще достигне 454 млн. тази година, като този брой ще се удвои през 2020 г, което ги прави водещото IoT устройство.
  • јзи€ ще е водеща по отношение на умните енергийни мрежи, следват ≈вропа, —еверна јмерика, ёжна јмерика и јфрика.
  •  итай има най-агресивните планове за умните електромери, а до кра€ на годината 100% от домовете в ѕекин ще бъдат снабдени с умни електромери
  • –азходите за инсталирането на тези умни уреди ще достигнат $100 млрд., но само финансовите ползи от т€х ще са близо $160 милиарда.

јнализаторите от Global Industry Analysts (GIA) също публикуваха свой доклад по темата. ≈косистемата на »нтернет на нещата ще достигне 27,8 милиарда свързани автономни неща до 2020 г., стимулирана от бързото развитие на дигитализаци€та и свързаността, както и от нарастващите усили€ за събиране на всички електронни уреди под един цифров покрив, коментират от GIA.

IoT решени€та се стрем€т да превърната пасивните обекти в „Ќеща“, които могат да генерират, получават и изпращат данни, ползвайки IP свързаност. IoT дава възможност за създаването на екосистема с богат набор от информаци€, ко€то подобр€ва днешни€ модерен свързан начин на живот.  ато платформа, ко€то събира милиарди електронни джаджи в един цифров модел, IoT представл€ва най-разрушителната технологи€ на XXI век, привличайки огромни капиталови инвестиции от различни страни – утвърдени производители, традиционни индустрии, фондове за рискови инвестиции и др.

ƒефинирана като мрежа от повсеместно достъпни умни физически обекти с вградена електроника, сензори, софтуер и свързващи елементи, които ще им позвол€т да усещат, общуват и взаимодействат с външната среда, IoT ще промени и бизнеса, и крайните потребители. “рансформаци€та, създадена от IoT, може да се сравни само с глобалното проникване на »нтернет и на смартфоните.

—пособността да свързва многобройни устройства, да събира и анализира сурови данни, създадени от тези устройства, както и да преобразува тези сурови данни в полезна информаци€, превръща IoT в следващата логична стъпка в изграждането на интелигентен св€т.  лючов фактор за широкото разпространение на IoT технологиите е посто€нното нарастване на бро€ свързани устройства, способни да установ€ват връзка с други устройства през »нтернет.

» докато компютри, смартфони и други изчислителни устройства успешно създават свързаност между устройствата и обмен€т информаци€, то по€вата на пасивни досега устройства като часовници, хладилници и други уреди с IP свързаност ще издигнат IoT на ново ниво. ¬ъзможностите на безжичните комуникации излизат извън традиционните устройства, проникват в коли, телевизори, цифрови фотоапарати, климатици, електрически крушки, хладилници и стереоуредби, а бро€т и видът на устройства, свързани към IP мрежи, расте с експоненциални темпове.

≈рата на »нтернет на нещата е на път да направи революци€ в отрасли като производството, преработвателната промишленост, транспортните системи, комуналните услуги, здравеопазването, държавната инфраструктура и потребителските уреди.

—вързани автомобили, индустриална автоматизаци€, управление на транспорта, интелигентни мрежови приложени€, мониторинг на околната среда, управление на инфраструктурата, управление на енерги€та и приложени€ за домашна автоматизаци€ – всички те ще ползват концепции за »нтернет на нещата. –азвитието на сензорни технологии, микро-електромеханични системи (MEMS), както и стандарти за интернет инфраструктура и за комуникации засилват значението на »нтернет на нещата като технологична платформа за активиране на концепци€та за свързан св€т.

—ред ключовите играчи, описани в доклада на Global Industry Analysts, са производители на полупроводникови издели€, софтуерни разработчици, хардуерни производители, доставчици на крайни устройства и на мрежова свързаност в разрастващата се IoT екосистема. —ред т€х са компании като Alcatel-Lucent, Amazon Web Services, Apple, ARM Bosch Software Innovations, Cisco Systems, Ericsson, Freescale Semiconductor, General Electric, Google, IBM, Intel, Huawei, Microsoft, NXP Semiconductors, Oracle, Qualcomm Technologies, Samsung Electronics, SAP, Texas Instruments и др.

»ндустриални€т IoT пазар

ще достигне $319,62 млрд. през 2020 г., според друг доклад, като средногодишни€т темп е 8,15% за периода 2014 до 2020 г. “ерминът »ндустриален »нтернет на нещата (IIoT), познат и като IIoT 4.0, се споменава от различни индустриални лидери във връзка с интеграци€та на физическите индустриални машини със софтуер, интернет, както и с мрежови сензори, актуатори (задвижващи механизми) и други индустриални компоненти.

ѕрез следващото десетилетие индустриални€т IoT ще осъществи революци€ в индустриални€ сектор и ще доведе до нова ера на икономически растеж и конкурентност.

IIoT вече започна да преобразува редица основни индустрии като машиностроене, транспорт и търгови€. — новите технологични подобрени€ и безпроблемното интегриране в различни индустрии, концепци€та »ндустриален IoT разполага с огромен потенциал. ќчаква се разнообразни технологии да въздействат върху еволюци€та на IoT, включително IPV6, масовото инсталиране на сензори, облачните изчислени€, анализът на √олемите данни и по-бързите комуникационни стандарти като 4G-LTE, 4,5G, 5G и т.н.

Deutsche Telekom например вече си сътрудничи с Huawei, за да демонстрира първото внедр€ване на технологи€та narrow band Internet of Things (NB-IoT) в комерсиална мрежа в ≈вропа.

ќператорът е провел вече тестови изпитани€, ползвайки стандартни базови станции на Huawei, които са били надградени, за да са съвместими с NB-IoT. ѕартньорите са оцен€вали работата на технологи€та в реални сценарии при теста за смарт паркиране в Ѕон, ползвайки подбран екип от потребители. Deutsche Telekom за€ви след теста, че технологи€та предлага редица предимства на IoT услугите, които изискват обмен на малко количество данни, дълъг живот на батери€та, както и работа без обслужване за дълги периоди от време. “елекомът за€ви, че технологи€та Narrow band IoT може да бъде разгърната в лицензиран спектър, който ще позволи стартиране на широк кръг от IoT приложени€. ѕри теста е използван 200 KHz от спектъра, генерирайки 20 dB по-добро покритие в сравнение със съществуващите клетъчни технологии.

3GPP предложи верси€та narrowband за LTE да бъде включена в Rel. 13, ко€то ще е готова в началото на 2016 г. ѕозната и като Narrowband IoT LTE, тази технологи€ ще е насочена основно към IoT приложени€ с малък обмен на данни. “ази технологи€ ще бъде одобрена в допълнение към LTE Cat. 1, Cat. 0 и LTE MTC като по-евтини версии на LTE, подход€щи за M2M.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас