“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
10 дек
2015
 
 

»“ ръководителите да бъдат двигатели на цифровата трансформаци€

2514 прочитани€

 онстанца  адънкова

»“ ръководителите и представителите на бизнеса тр€бва да приемат цифровата трансформаци€ и да се превърнат в лидери на пром€ната. ќколо този извод се обединиха участниците в кръгла маса на тема “÷ифровaта трансформаци€ на бизнеса – стратегически възможности и предизвикателства”, организирана от  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ и ICT Media в лицето на сп. CIO Ѕългари€. —ъбитието се проведе на 9 декември 2015 г. в партньорство с телекомуникационната компани€ ћакс и PricewaterhouseCoopers, и със съдействието на Chivas и Gartner.

“о предхождаше официалната церемони€та по награждаване на победителите в осмото издание на конкурса „»“ мениджър на годината“, иницииран от сп. CIO Ѕългари€ и  лубa на »“ мениджърите в Ѕългари€.

ѕрочетете още: ќб€виха победителите в конкурса Д»“ ћениджър на годинатаФ

Ѕорис Ѕорисов от ‘есто производство, «орница „угреева от BGmenu, јрмин ƒинар от PwC, Ћасло ѕап от компани€та i-Tango Ltd., представл€ваща Gartner в ”нгари€ и Ѕългари€, ёрий √енов от Ѕанка ƒ— , ƒобромира ћаринчева от ћакс, ≈мил ƒжиновски от GfK,  ирил  ирилов от јлианц Ѕългари€ ’олдинг

„ѕодготвени ли сте за промените, които предсто€т в следващите години? Ќа€сно ли сте какво ще произтече в резултат на цифровизаци€та и какво ще се случи на пазара?, запита Ћасло ѕап, партньор и управл€ващ директор в компани€та i-Tango Ltd., представл€ваща Gartner в ”нгари€ и Ѕългари€. - ¬ече не говорим за третата нова ера на информационните технологии, става въпрос за нова ера в развитието на бизнеса. ¬ момента не можете да раздел€те »“ от бизнеса. ¬ие трансформирате бизнеса, а вашите »“ специалисти осъществ€ват трансформаци€та на вашата компани€. Ќезависимо дали ви харесва или не, вие сте се превърнали в лидера на пром€ната; ако следите случващото се на пазара, можете да кажете, че конкуренци€та ви изненадва – не можете да очаквате откъде ще се по€ви следващи€т ви конкурент“.

Ћасло ѕап посъветва компаниите да трупат опит и да „просвещават“ бизнеса относно промените. “ой даде иде€ организациите да търс€т правилните алгоритми, за да създадат печеливш нов продукт или услуга, нов бизнес модел или нови пазарни възможности. Ќа следващо м€сто, големината на компани€та не е от значение в новата дигитална икономика – и малките компании могат да завладе€т света с революционни идеи. ƒруго предимство на дигиталната трансформаци€ е това, че местоположението също не е фактор, работа може да се върши от офиса или от дома. „Ќе мислете за пречките. Ѕъдете смели, излезте от зоната си на комфорт и бъдете лидер на пром€ната“, заключи Ћасло ѕап.

÷ифровата трансформаци€ (digitalization) вече е в ход, но повечето »“ ръководители не са напълно готови за не€, показват резултатите от глобално проучване на Gartner. ћного »“ директори са въодушевени от перспективите за цифровата трансформаци€ на т€хната организаци€ чрез модернизаци€ на »“ инфраструктурата, но 51% се тревожат от това, че цифровата революци€ настъпва по-бързо, отколкото те могат да се подготв€т за не€, а 42% считат, че не им достигат компетентни кадри, пише в доклада.

јрмин ƒинар, директор “”правление на риска в одиторски€ отдел” в PricewaterhouseCoopers - PwC, насочи вниманието на аудитори€та към наблюдени€ на компани€та в областта на киберсигурността.

„ѕрез изминалата година забел€зваме стабилно понижаване на »“ бюджетите в различни организации и индустрии в региона. ¬ резултат бюджетите за »“ сигурност също се свиват.  омпаниите в региона харчат повече за кафе и за н€колко други компоненти, отколкото за »“ сигурност. Ќа този фон инцидентите в областта на информационната сигурност се увеличават“, алармира ƒинар.

ƒруга грешка, ко€то допускат компаниите, е да инвестират в най-доброто оборудване, но да не прав€т необходимите вложени€ в хората, които ще работ€т с това оборудване, твърди ƒинар.

ѕропуск са и недостатъчните обучени€ относно рисковете за информационната сигурност, при положение, че именно човешки€т фактор е определ€щ.

Ќа следващо м€сто идва прекалено силни€т фокус върху външните заплахи, и същевременно подцен€ване на вътрешните заплахи за сигурността. ѕо данни на PwC, 35% от инцидентите се дължат на вътрешни за организаци€та хора.

ќсвен това в съвременни€ свързан св€т рисковете за партньорите се превръщат в рискове и за организациите, с които те работ€т, добав€т от PwC. ƒинар акцентира и върху липсата на систематичен подход за оценка на сигурността, както и върху факта, че независима оценка се провежда много р€дко.

—поред представител€ на PricewaterhouseCoopers, много компании в€рват, че щом организаци€та е малка, н€ма да се превърне в обект на кибератаки. „„есто те са твърде самоуверени, че фирмата н€ма никакви инциденти в областта на информационната сигурност, а всъщност подобни случаи може просто да не са били установени или записани, коментира той. - ƒруга грешка е възприемане на фрагментиран подход - например интернет банкирането е защитено, значи ситуаци€та е под контрол, а всъщност останалите системи в »“ пейзажа може да са изложени на риск. „есто липсва план за реакци€ при инциденти“, добав€ јрмин ƒинар. “ой цитира данни от изследване на PwC, според които около 7% от хората в компаниите не зна€т какъв е бро€т на инцидентите в областта на информационната сигурност в организаци€та през изминалите 12 месеца.

ƒобромира ћаринчева, главен маркетинг директор на национални€ телекомуникационен оператор и интернет доставчик, предлагащ мобилна телефони€ и интернет по технологи€ WiMAX ћакс съобщи, че през €нуари 2016 г. операторът ще пусне на пазара своето решение Office Automation. ”слугата е в т. нар. изследователска и развойна фаза вече 2 години и половина, а това една от стъпките в посока »нтернет на нещата и интелигентни€ дом/офис/град, посочи т€.

„Office Automation представл€ва базово приложение, което има много функционалности. ћожете да следите дали отделните ви обекти в страната имат електрозахранване, дали свети рекламната табела на обекта, можете да влезете дистанционно през камерите и да видите какво се случва в момента или при движение в даден обект да превъртите записа на камерата и да проследите какво се е случвало. “ова са само част функционалностите, които предостав€ме. –азработихме софтуер, който работи с протокол ZigBee и се инсталира на устройство-майка в даден обект, като управл€ва датчиците. ¬ момента експериментираме в тестова среда с над 190 датчика с много функционалности. ѕриложени€та са изключително много, а идеите – безкрайни. ќтворени сме да разработваме нови решени€ с всеки партньор, така че да намерим начин да развием тези услуги, за да бъдат в полза на бизнеса“, за€ви ћаринчева.

Ќовата услуга на ћакс представл€ва ц€лостно решение за автоматизаци€ и управление. “о може да работи с датчици за дистанционно управление на камери, осветление, токоподаване и др., както и с обемни датчици за присъствие, за температура, за бедстви€ и др.

 адър от кръглата маса

ћодератор на събитието беше ёрий √енов, изпълнителен директор и член на ”— на Ѕанка ƒ—  и председател на  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€, а участници -  ирил  ирилов, главен изпълнителен директор и вицепрезидент на „јлианц Ѕългари€ ’олдинг“, јрмин ƒинар, директор “”правление на риска в одиторски€ отдел” в PwC, ≈мил ƒжиновски, регионален CIO - CEE& META в GfK, «орница „угреева, изпълнителен директор на BGmenu, Ѕорис Ѕорисов, ръководител отдел “»нженеринг” във „‘есто производство“ ≈ќќƒ, Ћасло ѕап, партньор и управл€ващ директор в компани€та i-Tango Ltd., представл€ваща Gartner в ”нгари€ и Ѕългари€, и ƒобромира ћаринчева, главен маркетинг директор на ћакс.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
ѕреглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

ѕреглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

 акви нови и интересни неща може да ни разкаже ѕламен Ѕоев от ≈лит —офтуер

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас