“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
08 дек
2015
 
 

»— улесн€ва кандидати за разрешени€ или концесии на подземни богатства

3027 прочитани€

 онстанца  адънкова

ћинистерството на енергетиката вече разполага с информационна система за процедурите по предостав€не на разрешени€ за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства, проектирана, разработена и внедрена от »“ компани€та Icygen („јйсиджен  орпорейшън“ ќќƒ). ‘ирмата е извършила и обучение на съответните служители за работа със системата. –еалната експлоатаци€ на системата ще започне от 2016 г., като информационното решение ще се използва от кандидатите - физически и юридически лица или техни обединени€, които са подали за€вление за предостав€не на разрешени€ или концесии на подземни богатства. —истемата ще бъде достъпна на адрес https://isppb.me.government.bg/; линкът ще бъде публикуван на достъпно м€сто и в сайта на енергийното министерство.

¬еселина  инанева, ръководител на проекта

ѕрочетете още:  онцесии на подземни богатства влизат в информационна система

„ онцесионната процедура е много тежка, отнема много време, пон€кога възникват и предпоставки за забав€не. — новата информационна система за€вителите ще могат да регистрират и да прослед€ват статуса на за€влени€та си – ще виждат на какъв етап е процедурата, откъде идва проблемът – например дали ћинистерството на културата не е съгласувало, или има н€какви услови€ – всичко ще може да се вижда в реално време, а кандидатите ще бъдат уведом€вани по имейл дали са преминали успешно към следващи€ етап от процеса“, об€сни ¬еселина  инанева, главен експерт в отдел „ онцесии и разрешен舓, дирекци€ „ѕриродни ресурси и концесии“ на ћинистерство на енергетиката и ръководител на проекта.

ѕроектът е с бюджет 386 483,67 лв. и се финансира по оперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ) 2007-2013.

Ќа 8 декември се състо€ заключителната конференци€ по проекта, чийто срок за изпълнение е 31.12.2015 г.

„ќбщата цел на проекта съвпада с общата цел на ќѕј  – да подобрим административното обслужване. “ази цел постигаме чрез осигур€ване на прозрачност по отношение на предоставените услуги по разрешени€, концесии, регистраци€ на геоложки търговски открити€, както и н€кои други за€влени€, които се уреждат в «акона за подземните богатства“, за€ви ¬еселина  инанева.

— приключването на проекта ще бъдат изпълнени законовите разпоредби на «акона за подземните богатства, съгласно които министърът на енергетиката е длъжен да поддържа на сайта на министерството в актуално състо€ние хода на всички процедури в областта на подземните богатства.

ƒруг резултат от инициативата е осигур€ване на информираност в реално време на за€вителите и ползватели на услугите, свързани със съответните разрешени€ и концесии на подземни богатства.

—поред ¬еселина  инанева, новата информационна система ще подобри организаци€та и ефективността на работата на служителите в министерството, които провеждат процедурите по предостав€не на разрешени€ и концесии и обслужват гражданите и бизнеса, както и ще подпомогне за€вителите да осъществ€ват мониторинг върху процедурите в тази област.

„¬ новата информационна система мигрирахме всички стари бази данни, които имахме, както на разрешени€та, така и на концесиите. —тарата ни база данни беше много разпокъсана и информаци€та се съхран€ваше във файлове на Excel, но направихме максималното данните да бъдат прехвърлени към новата база“, об€сни  инанева.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас