“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | CAD/CAM/CAE
08 дек
2015
 
 

»нженерингови€т софтуер Ц все по-разпространен и достъпен

7091 прочитани€
—траница 1 от 3

—ветовни€т пазар за инженерни софтуерни решени€ определ€ разнообразни употреби на продукти като т.нар. софтуер за компютърно проектиране (computer-aided designing – CAD); компютърен инженеринг (computer-aided engineering – CAE); компютърно подпомагано (автоматизирано) производство (computer-aided manufacturing – CAM); автоматизаци€ на проектирането в електрониката (electronic design automation – EDA); както и софтуерните продукти за архитектура, инженеринг (architecture, engineering, and construction – AEC). “ези продукти се използват в най-разнообразни инженерингови дисциплини, като разработката на електронни и комуникационни устройства, електроинженерството, за инженеринг на процеси в най-различни индустрии, както и разбира се в областта на машиностроенето. ѕо данни на анализатора Research and Markets описвани€т ц€лостен пазар на такива продукти е бил на стойност 19,98 млрд. долара през 2014 г. ƒо 2022 г. очаквани€та са той да бележи 12,24%.

Ќарастващата необходимост от автоматизаци€ касае на практика всички сфери на икономиката. ¬ гол€ма степен оттук е и ръстът при възприемането на интегрирани решени€ за анализ и проектиране на инженерингови системи, който захранва световни€ пазар на такива софтуерни продукти. ƒопълнително увеличаващото се проникване на мобилни/преносими устройства като смартфони, таблети и лаптопи улесн€ва достъпа до инженерингов софтуер. Ќе тр€бва да се пропуска и увеличаващата се попул€рност на облачните системи, които, според анализаторската компани€, сериозно вли€€т върху скоростта на развитие на пазара.

ќт Research and Markets обаче подчертават, че са налице и проблеми. ¬исоките разходи за поддръжка, както и тези за лицензи, в комбинаци€ с липсата на техническа експертиза при оперирането с такива софтуерни продукти възпреп€тстват това развитие и разгръщането на техни€ пълен потенциал.

ѕрочетете още: ќбществени библиотеки получават 3D принтери

—егментиране на пазара

—ветовни€т пазара на инженерингов софтуер може да се раздели на базата на типа използвани решени€, както и на географски принцип. ѕо първи€ от двата решени€та се дел€т на споменатите CAD, CAE, CAM, AEC и EDA. ѕрез 2014 г. първи€т от изброените сегменти е бил водещ на пазара, като очаквани€та са тази негова позици€ да се запази. ƒо 2022 г. CAD решени€та ще представл€ват близо половината от цели€ пазар на инженерингов софтуер.

—поред Research and Markets ръстът при търсенето на такива продукти се дължи и на тенденци€та на нарастване на попул€рността за достъп до CAD през мобилни устройства, като това с особена сила важи за јзиатско-тихоокеански€ регион. ќсвен това еволюци€та на сфери като триизмерното моделиране, т.нар. строително информационно моделиране (building information modeling – BIM), т.нар. паралелно проектиране (concurrent engineering), триизмерното принтиране и др., се очаква да увеличава търсенето на софтуерни решени€ през следващите години.

ќт гледна точка на приложени€та световни€т пазар на инженерингови продукти може да се раздели на решени€ за автоматизаци€ на проектирането, за проектиране на заводи, проектиране и тестване на продукти, изготв€не на модели и триизмерен печат и т.н. ƒруги сегменти, където тези решени€ намират реализаци€ са планиране на ресурсите на предпри€тието, управление на проекти, управление на проекти и услуги, свързани с триизмерен печат.

ѕрез 2014 г. водещи по попул€рност са били решени€та за разработка и тестване на продукти. “€хната доминаци€ се очаква да се запази през следващите години, като през 2022 г. те ще представл€ват над една четвърт от оборотите на световни€ пазар на инженерингов софтуер. —поред анализаторската компани€ това се дължи най-вече на ръста в свързаността, позвол€вайки дистанционно анализиране и изучаване на продуктите в реална среда. “риизмерното моделиране се очаква да бъде най-бързо раст€щи€т сегмент благодарение на използването му в най-различни сфери – от печата и рекламата до научноизследователските дейности. √еолозите (геофизиците) например използват триизмерни модели за симулаци€ на земетресени€ и релефни форми, изучавайки ефекта на различни сили, на базата на което прав€т своите заключени€.

—поред Research and Markets най-големи€т пазар на инженерингов софтуер е —еверна јмерика – една трета от световните приходи идват от този регион. ќчаквани€та са тази негова позици€ да се съхрани през цели€ разгледан период, до 2022 г. “ова се дължи на еволюци€та на облачно-базирани€ инженерингов софтуер, който предлага широк набор от предимства като улеснен достъп, възможност за съхранение на гол€мо количество данни, както и сигурност.

Ќай-гол€м ръст пък се очаква в Ћатинска јмерика поради големи€ ръст в сфери като производството и телекомуникациите, използващи значително количество иженерингови решени€. ѕазарът на CAD/CAM/CAE и EDA се очаква да се разшир€ва в Ѕразили€, ћексико и јржентина.

јнализаторите посочват Ѕлизки€ изток и јфрика като регион с гол€м потенциал. ƒържавните инвестиции и технологичното развитие подпомагат развитието на индустри€та в региона, което от сво€ страна се очаква да доведе и до растеж на софтуерни€ пазар през следващите години. ƒопълнително ръстът при инженеринговите продукти в страните от споменати€ јзиатско-тихоокеански регион е задвижван най-вече от процъфт€ващата сфера на строителството и все по-високото търсене на решени€ за автоматизаци€.

1 23
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас