“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
19 ное
2015
 
 

√»— решени€та - важни за сигурността, особено след терора в ѕариж

3873 прочитани€
—траница 1 от 2

јлександър √лавчев

«а 17-а поредна година българското представителство на доставчика на геопространствени софтуерни решени€ ≈—–» (ESRI) организира отбел€зване на —ветовни€ √»— ден. „—лед терористичните актове в ѕариж основни€т въпрос за Ѕългари€, а и за ц€ла ≈вропа е сигурността“, сподели ћеглена  унева, зам.-министър председател, по време на официалното откриване на традиционната конференци€, организирана от ≈—–» по повод празника. „¬€рвам, че сферата, в ко€то работите, е силно свързана със сигурността“, обърна се т€ към пълната зала “–о€л” в столични€ хотел Ѕалкан.

ћеглена  унева

ѕрочетете още: —тотици √»— базирани проекти работ€т у нас

ѕо думите на  унева, географските информационни системи (√»— ) са се превърнали в ключови технологии, подпомагащи действи€та по анализ, планиране и провеждане на политики в почти всички сфери. “е са и инструмент за осигур€ване публичност и прозрачност при действи€та на институциите.  ато примери за успешни проекти т€ даде »нтегрираната географска информационна система за защитени зони по “Ќатура 2000”, както и проекта за Ќационална здравна карта на ћинистерството на здравеопазването.

ѕрез тази година българското представителство на ≈—–» у нас навършва 20 г. “о отвар€ врати през септември 1995 г. „ƒа, ние не пишем толкова концепции, ние сме √»— в действие – об€ви ≈вгени€  араджова, управител на ≈—–» Ѕългари€. – ћисл€, че можем да се гордеем с нещата, които сме направили. –азработихме, внедрихме и показахме ползата от √»— в много проекти.“

√»— за е-управление и борба с бедстви€

ѕо време на откриването на конференци€та приветствие към публиката, съставена от представители на министерства, държавни агенции и организации, висши учебни заведени€, компании от сектора на комуналните услуги, неправителствени организации, представители на общини, както и от бизнеса и от »“ компании, отправи и  расимир —имонски, изп. директор на »зпълнителна агенци€ „≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи” (»ј ≈—ћ»—). “ой припомни, че ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—) е основен изпълнител на директивата на ≈вропейски€ парламент от 14 март 2007г. за създаване на инфраструктура за пространствена информаци€ в ≈вропейската общност (INSPIRE). ≈—ћ»— поема задължени€та по разработката на национален гео-портал.

 расимир —имонски

ѕрез април т.г. бе променен «аконът за достъп до пространствените данни. ¬ него се доуточн€ват определени€ като „јдминистратор на пространствени данни“ и са въведени пон€ти€ като „”слуга с добавена стойност“ и „ћрежа от услуги“. —поред —имонски всичко това е част от усили€та на ћ“»“— в тази насока. ¬ече е създаден и ћеждуведомствен съвет за пространствени данни, който работи от н€колко месеца.  ъм него има и работна група за подпомагане на управленските решени€. „¬се още нивото на фрагментираност е изключително силно – призна —имонски. – —ъщевременно без наличието на единни стандарти, координаци€ и механизми просто не може да се работи с тези технологии. јко едни данни не могат да бъдат свързани и асоциирани с други такива, особено в частта е-управление, то си губим времето.“

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас