“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 39, 2015

23 окт
2015
 
 

Д“ќѕ » “ –аботодателУ 2015 Ц основна демографска информаци€ и данни за ангажираността

 омпаниите имат още много работа в посока повишаване и развитие на ангажираността

4922 прочитани€

Audit Advice Associates (јјј)

¬ изследването „“ќѕ » “ –аботодател“ през 2015 година взеха участие 31 фирми, колкото и през 2014 година. Ѕро€т служители, попълнили въпросника е 2530 спр€мо 2273 през миналата година, като 98% от респондентите заемат позиции на пълно работно време. ћъжете са 65,6%, а жените 34,4%.

“азгодишното издание на изследването отчита най-високи средни нива на ангажираност при факторите „ орпоративна отговорност“ и „ ачество и фокус върху клиента“, а най-ниски при „ќбучение и развитие“ и „¬ъзнаграждение и придобивки“.

ѕрочетете още: “енденции в управлението на човешките ресурси Ц резултати от Д“ќѕ » “ –аботодателУ 2015

„“ќѕ » “ –аботодател“ 2015 – основна демографска информаци€ и данни за ангажираността

—равнително ниски средни нива на ангажираност се наблюдават и при факторите „ќценка на представ€нето“ и „ ариера“. “ова е комбинаци€, ко€то може да доведе до неблагопри€тни последици (като повишено текучество) и следователно следва да бъде изследвана на ниво компани€ и да бъдат предприети необходимите мерки.

 ато ц€ло високи стойности се наблюдават при отговорите на следните въпроси (навс€къде в текста под „топ 3“ се разбират най-добре представилите се в изследването 3 компании):

  • 88% от служителите в сектора и 97% от топ 3 са удовлетворени от компаниите си като м€сто на работа.

  • 85% от служителите и 95% от топ 3 биха препоръчали компани€та си като м€сто на работа. “ук, както и на другите места са взети предвид отговори „да“ и „по-скоро да“. —лужителите отговорили с твърдо „да“ са 55% и съответно 81% при топ 3 компании.

  • 74% от служителите и 87% от топ 3 не обмисл€т възможността да търс€т работа в друга компани€

  • 76% от служителите и 85% от топ 3 са запознати и разбират стратегическите цели на компани€та

„“ќѕ » “ –аботодател“ 2015 – основна демографска информаци€ и данни за ангажираността

» същевременно сравнително ниски стойности при друга група от въпроси:

  • –аботата е източник на стрес в лични€ живот за 34% от служителите и 39% от топ 3 компании.

  • —равнително нисък процент от служителите усещат грижата за т€хното кариерно развитие – едва 55% за сектора и 67% от топ 3 компании.

  • ћалък процент от служителите в€рват, че има възможност да участват в процеса на определ€не на цели – 53% за сектора и 59% за топ 3 компаниите.

  • 40% от служителите и 19% от топ 3 компании считат, че услови€та на труд имат нужда от подобрение.

“оест, компаниите имат още много работа в посока повишаване и развитие на ангажираността, а именно при факторите с най-ниски резултати. Ќапример в несъответствието на процентите в н€кой от горните твърдени€ прозира възможността служителите да бъдат въвлечени още по-активно в разработването на стратегиите на компаниите и целеполагането и така едновременно да са по-полезни и по-мотивирани и ангажирани.

„“ќѕ » “ –аботодател“ 2015 – основна демографска информаци€ и данни за ангажираността

ѕредизвикателство представл€ват и въпросите, свързани с разбирането и приемането на миси€та, визи€та и корпоративните ценности на компани€та, както и въпросите свързани с комуникаци€та. ѕри всички т€х има много какво да се желае, независимо от високите общи резултати. Ќещо повече, комуникаци€та би била ключ към подобрение на резултатите на ангажираността в много други области като оценка на представ€нето, възнаграждени€ и т.н.

ўо се отнас€ до разпределението на средните нива на ангажираност по възраст, трудов стаж в компани€та и ниво в йерархи€та – те повтар€т в гол€ма степен данните от 2014 година. Ћюбопитен факт е, че като ц€ло жените в » “ сектора се чувстват много по-ангажирани от мъжете.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас