“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
01 окт
2015
 
 

»—ј  на ƒ‘ «емеделие ще осигури онлайн подаване на документи

¬ системата на ƒ‘ «емеделие ще бъдат въвеждани съвременни методи за контрол на м€сто и събиране на полеви данни за нуждите на кръстосани проверки с дронове и мощни мобилни клиенти.

5575 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

»нтегрираната система за администриране и контрол (»—ј ) на ƒържавен фонд „«емеделие“ е реализирана в рамките на 3 отделни проекта в периода от 2005 до 2008 г. от ƒатекс √»— ÷ентър и “ехноЋогика. ѕовече от 7 – 8 г. уеб базираната система осигур€ва регистраци€, контрол и разпределение на финансовите средства. “€ предостав€ кръстосани проверки и изб€гване на двойни плащани€ на финансови средства. ƒостъп до не€ има от вс€ко работно м€сто след задължителната оторизаци€ на потребител€. „ƒобав€нето на нови модули става централизирано, без да се налага преинсталаци€ на работни места“ каза —танислав ƒерекьовски, търговски директор на ƒатекс √»— център, по време на конференци€та „ѕредизвикателства за развитие на сектор земеделие през нови€ програмен период“, организирана от ICT Media и в.  апитал.

—танислав ƒерекьовски, търговски директор на ƒатекс √»— център

ѕрочетете още: ћ«’: ≈вросредствата са адреналин за селското стопанство, не мотор

»—ј  е интегрирана с √»—, като системата се ползва на 100%, т.е. вс€ко за€вление има отражение и в √»— средата като географски бази данни. ¬ системата са заложени са редица алгоритми за проверка на данните, така че могат да бъдат установени всички нарушени€ до последни€ метър, добави ƒерекьовски. √»— модул »—ј  е реализирана с продуктите на Intergraph.

„—ега сме в трети€ 4-годишен период на поддръжка на системата от 2015 до 2019 г., добави —ветлозар «ахариев, мениджър “≈лектронно управление и √»— решен舓 на “ехноЋогика. - ¬ нови€ програмен период се налагат редица промени, предизвикани от нормативните изисквани€ и нарасналите потребности на потребителите на системата.“

—ветлозар «ахариев, мениджър “≈лектронно управление и √»— решен舓 на “ехноЋогика

—ред т€х са т.нар. „зелени плащан舓, като те тр€бва да са 30% от всички плащани€, като земеделските стопани рискуват да загуб€т до 50% от директните плащани€, ако не спаз€т това изискване, описан в чл. 33 на «акона за подпомагане на земеделските производители. —ъответно в »—ј  се въвежда нов слой за следене на екологично насочени площи, като този слой съдържа 14 типа нови обекти, описани с полигони, точки и линии.

¬тори€т основен акцент, налагащ промени в »—ј , е т.нар. активен земеделски стопанин, като не се допускат директни плащани€ за „неактивни“ стопани.

„¬ »—ј  тр€бва да бъдат въведени допълнителни кръстосани проверки, които да удостовер€т, че фермерът е активен. “р€бва да се осъществи интегриране със системи на Ќјѕ и јгенци€та по вписвани€, откъдето автоматично ще се извличат данни и ще се прав€т проверки. –азбира се, тр€бва да се реализират и съответните административни дейности по въвежда и извеждане от негативни€ списък“, об€сни «ахариев.

¬ »—ј  се засилва рол€та на онлайн кандидатстването,

т.е. земеделските стопани да получат реална възможност да кандидатстват самосто€телно през »нтернет и впоследствие през »нтернет да след€т как се развива т€хната преписка. „“ова е едно от най-сериозните предизвикателства в този период“, за€ви «ахариев.

¬недр€ване на онлайн подаване на документи ще повиши ефективността и откритостта, ще съкрати сроковете за усво€ване на финансовите средства от ≈— и ще улесни кандидатите чрез намал€ване на необходимите посещени€ в офисите на ƒ‘ „«емеделие“, об€сни ѕетьо «афиров от “ехноЋогика. „ќсвен това ще се съкрати времето за подаване на документи в »—ј  чрез изб€гване на грешки при въвеждане и риск от загубване на документ или пакет документи, както и чрез изб€гване на двойно въвеждане на данните от подадени документи“, добави той.

¬ъзможностите при онлайн подаване на основни документи ще са два. ѕри първи€т онлайн метод попълването на данни в документите ще се извършва в диалогов режим – директно в страницата на ƒ‘ „«емеделие“. ѕри втори€, офлайн вариант, попълването на данни ще се извършва на собствени€ компютър на бенефициента в предварително изтеглени от страницата на ƒ‘ „«емеделие“ шаблони.

ƒопълнителни е-документи, обикновено издавани от други ведомства и изисквани като копи€ за съответни€ прием, ще бъдат сканирани и след това подписвани електронно от бенефициентите с пълен достъп, а след това ще бъдат прикачени към пакета документи, аналогично на основните от вариант 2, коментира «афиров.

—ред останалите очаквани технологични обновлени€ на »—ј  са въвеждането на

съвременни методи за контрол на м€сто

и събиране на полеви данни за нуждите на кръстосани проверки с безпилотни самолети (т.нар. дрони) и мощни мобилни клиенти. „ райно време в системата да бъдат отчетени изисквани€та на евро директивата за гео-пространствените данни чрез INSPIRE портал, интегриран с национални€ портал за геопространствени данни“, каза още «ахариев.

—истемата на ƒ‘ «емеделие тр€бва да става все по-отворена и да се интегрира с все по-гол€м брой външни системи, което ще подобри нейната ефективност. ¬ закона е предвидено интеграци€ на »—ј  със »— на Ќјѕ и јгенци€ ћитници. ѕодобна интеграци€ ще се реализира и с други външни системи и регистри, поддържани от централната администраци€, включително »зпълнителна агенци€ по горите (»ј√), »ј по лозата и виното (»јЋ¬), јгенци€ по геодези€, картографи€ и кадастър (ј√  ) и јгенци€ по вписвани€та.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас