“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
23 сеп
2015
 
 

”ни редит Ѕулбанк разчита на частен облак за »“ инфраструктурата си

3466 прочитани€

”ни редит Ѕулбанк е най-гол€мата българска банка с активи за 15,3 млрд. лева към март 2015 г. Ѕанката обслужва над 1 милион клиенти - граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предпри€ти€, големи местни и международни компании и др. ¬ Ѕългари€ организаци€та има над 3600 служители и над 200 филиала.

ќт банката изтъкват, че организаци€та е първата в Ѕългари€ с частен облак за »“ инфраструктура.

ѕредизвикателства, с които се сблъсква ”ни редит Ѕулбанк:

ѕрочетете още: ”ни редит Ѕулбанк - с частен облак за »“ инфраструктурата си

 • “руден мениджмънт поради висока сложност на системите и хетерогенна инфраструктурна среда

 • Ќужда от повишаване на ефективността при възстанов€ване от технически проблеми

 • Ќеобходимост от гъвкаво мащабиране ("увеличаване" или "намал€ване") на ресурсите, без да е необходимо предварително дългосрочно планиране.

«а да разреши предизвикателствата, банката си постав€ следните цели:

 • ќптимизиране на разходите за подобрение на хардуер и закупуване на лицензиран софтуер

 • ¬иртуализаци€ на 90% от инфраструктурата на банката – еквивалентно на над 500 сървъра

 • ѕодобр€ване на ефективността при възстанов€ване от технически проблеми (DR възможностите)

 • √ъвкавост и способност за надграждане/пром€на на мащаба на работа, чрез които »“ да отговар€ на бързите промени в бизнеса.

 • Ќепрекъсваемост на критични бизнес услуги по време на хардуерни промени и поддръжка.

 • Ќамал€ване на операционни€ риск и репутационен риск.

«а да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена, и да изпълни поставените цели, ”ни редит Ѕулбанк стига до решението да премине към частен облак за »“ инфраструктурата си.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „астен облак

¬ъзложител: ”ни редит Ѕулбанк

»зпълнители: „ћайкрософт Ѕългар舓, „ѕарафлоу  омуникейшънс“ ќќƒ

ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 2014 г. - 2015 г.

 адрови ресурси: 588 MD

“ехнологични: 38 хост сървъри, м€сто за съхранение - 70 TB

 атегори€: Ќационални »“ проекти, изпълнени в корпоративни€ сектор

ѕодкатегори€: √олеми компании

»“ решението

Ќовото »“ решение, което ”ни редит Ѕулбанк използва от тази година, е частен облак за »“ инфраструктурата си. –ешението подобр€ва и подкреп€ бизнес процесите. “о е изпълнено от „ћайкрософт Ѕългар舓 и „ѕарафлоу  омуникейшънс“ ќќƒ. Ѕлагодарение на него, се отчита подобрение в следните банкови процеси:

 • –еализиране на бизнес инициативи. («а€вка, —тратегическо приоритизиране, ƒизайн, ќперации)

 • ћениджмънт и мониторинг на инфраструктурната среда.

 • –еализиране на промени.

 • ”правление на достъпа.

 • јвтоматизаци€

–азработването и реализаци€та на частни€ облак е извършена на 3 етапа. ¬ първата фаза е обновена виртуализираната инфраструктура на банката и е заменен VMware софтуерът с негови€ Microsoft Hyper-V еквивалент. Ќа втори€ етап са надстроени системите за съхранение и мрежите, като е подобрена връзката между двата центъра за данни. ¬ трети€ етап са въведени нов софтуер и процеси за активиране на функции като клиентски портал, подробен мониторинг и управление на системата с използване на System Center 2012, за да се оптимизира използването на ресурси при различни натоварвани€.

»зползвани софтуерни продукти:

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Hyper-V Server 2012

 • Microsoft Systems Center 2012

 • Microsoft Services

 • Microsoft Premier Services

 • Microsoft Consulting Services

 • Microsoft Architecture Services

»зползване на частни€ облак

ѕепа  олева„”ни редит Ѕулбанк се стреми да въвежда най-актуалните версии на използваните продукти, както и най-актуални технологии, и в областта на »“ инфраструктурата, и в областта на бизнес приложени€та. —лед успешната реализаци€ на поредица от инфраструктурни проекти в периода 2010 - 2015 г., вече разполагаме с »“ среда, осигур€ваща висока достъпност и възстанов€ване при бедств舓, за€ви ѕепа  олева, директор „»нформационни технологии” в ”ни редит Ѕулбанк.

ќбретен ќбретенов““ози проект увеличава нашата конкурентоспособност по отношение на качеството и скоростта при предостав€нето на нови услуги, като това е само един от инструментите за подобр€ване на ефикасността ни на местните пазари“, за€ви ќбретен ќбретенов, старши мениджър »“ операции в ”ни редит Ѕулбанк по време на разработването на проекта.

 

 

Eфект от »“ решението

„астни€т облак е много по-гъвкав от традиционните »“ инфраструктури, тъй като съчетава предлагането на хардуер и софтуер в една услуга. ƒостъпът до решението е посредством клиентски портал, което намал€ва времето за за€вка, обработка и достав€не на услугата. ѕо този начин оперативните процеси в банката са опростени значително, което подпомага значително по-бързото пускане на нови бизнес продукти и услуги, посочват от банката.

»зграждането на частен облак има положителен ефект и върху ефективността при възстанов€ване от технически проблеми. ѕри евентуалното възпреп€тстване на достъпа до услуга, предлагана от ”ни редит Ѕулбанк, центровете за данни могат временно да се замест€т един друг, об€сн€ват от банката.

 оличествени и качествени показатели за предимствата на новото »“ решение:

 • ќптимизиране на оперативните разходи чрез намал€ване на физическите сървъри с 50%.

 • 80% от x86 товарите са разположени върху новото решение.

 • ѕодобр€ване на оперативната ефективност.

 • ќпрост€ване на системната администраци€ чрез централизиран инструмент за управление.

 • ќсигур€ване на услуги чрез клиентски портал.

 • »зграждане и внедр€ване на интегрирани услуги за център за данни, базирани на водещи индустриални архитектурни стандарти.

 • ¬исока достъпност и наличност на услугите 99.99.

 • Ќаблюдение и управление на ц€лостната среда с Microsoft System Center.

 • Ќамал€ване на потреблението на енерги€ и физическото пространство, нужно за съхранение на информаци€.

 • Ѕързо осигур€ване на виртуални среди за проекти и разработки. ¬иртуална машина се достав€ напълно конфигурирана за по-малко от 30 мин.

ѕотенциал за развитиe

„астни€т облак е еластично решение, предостав€що възможности за динамично промен€не на използваните ресурси в зависимост от бизнес необходимостта и натоварването на средата. –ешението може да бъде надграждано бързо и лесно при необходимост, твърд€т от ”ни редит Ѕулбанк.

–ешението предостав€ централизирано услуги на бизнес потребителите.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас