“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
10 сеп
2015
 
 

Ќ—» гарантира качеството на е-услугите чрез стандарт ISO 9001:2008

—ледващата стъпка в същата насока въвеждане на софтуер за автоматично управление на качеството на услугите.

4520 прочитани€

јлександър √лавчев

ѕриключването на проект за изграждане на система за управление на качеството на електронните си услуги съгласно стандарта ISO 9001:2008 об€ви Ќационални€т статистически институт (Ќ—»). »зпълнението му е започнало през април 2014 г., а общата му стойност възлиза на 290 хил. лв. ѕроектът е осъществен с финансовата подкрепа на ќперативна програма “јдминистративен капацитет” 2007-2013.

√ал€ —татева, ръководител на проекта

ѕрочетете още: Ќ—» ще подобр€ва качеството на електронните си услуги

ќсновните целеви групи са гражданите и представителите на бизнеса, органите на статистиката, държавните и други институции – потребители на електронни услуги на Ќ—», както и териториалните статистически бюра и централното управление на института, об€сни √ал€ —татева, ръководител на проекта.

„рез провеждане на публични търгове изпълнението и внедр€ването на системата са били възложени на консорциума “ƒелойт ќдит ќќƒ и Ѕул ≈с јй ќќƒ – —истеми за управление”, а сертифицирането й – на –»Ќј Ѕългари€.

ѕетър  ирков от консорциума “ƒелойт ќдит ќќƒ и Ѕул ≈с јй ќќƒ – —истеми за управление”

ѕетър  ирков описа проекта като нестандартен, тъй като една от целите на Ќ—» е била да получи техническа спецификаци€ на софтуер, който ще подпомогне поддръжката на изградената система за управление на качеството. —амата система представл€ва набор от процедури, указващи начина на изпълнение на дадени процеси, об€сни още той. —пецификаци€та пък описва тези работни процеси в автоматизирана система. »менно наличието на такава техническа част в проекта е наложило създаването на споменати€ консорциум с фирма „Ѕул ≈с јй“, ко€то има опит в областта на електронните услуги.

ќт Ќ—» допълниха, че въпреки че реализирането на софтуера за автоматизаци€ на системата за качество не е част от насто€щи€ проект, изграждането на подобно решени€ съвпада със —тратеги€та за развитие на Ќационалната статистическа система на –епублика Ѕългари€ в периода 2013 – 2017 г., чиито пълен текст може да бъде открит на сайта на Ќ—».

—ергей ÷ветарски (вл€во), приема сертификата от  алин ѕанев

 алин ѕанев, управител на –»Ќј Ѕългари€, официално връчи на —ергей ÷ветарски, председател на Ќ—», международно акредитиран сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001:2008. ѕо думите на ѕанев фактът че в изпълнени€ проект става дума за електронна система е наложил прилагане на по-различен подход, спр€мо стандартните случаи по сертификаци€.  онтролът на дейността на одиторски€ екип е бил извършван в реално време, докато е траело въвеждането на данните.

¬ рамките на проекта 100 служители на Ќ—» са били обучени за работа с новата система. ќсвен това над 20 експерта от различни дирекции в института са преминали обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството по международни€ стандарт.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас