“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нформационно общество
12 май
2015
 
 

≈-записи от над 40 библиотеки достигат до света през ЌјЅ»—

5273 прочитани€

 онстанца √ригорова

„ѕрез изминалите 6 години от началото на изпълнението на проекта „Ќационална академична библиотечно-информационна система”, финансиран от фондаци€ „јмерика за Ѕългари€” и реализиран от ‘ондаци€ ЌјЅ»—, инициативата отчете сериозен прогрес в свързването на академични и други големи библиотеки в Ѕългари€, като вече достига и до съседни държави. ≈лектронни записи от 37 български и 4 чуждестранни библиотеки са или скоро ще бъдат достъпни до цели€ св€т през портала ЌјЅ»—“, за€ви съпредседател€ на ‘ондаци€ „јмерика за Ѕългар舓  арл ‘орцхаймер.

“ой участва в откриването на международната конференци€ под мотото „ѕредизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера“, организирана от ‘ондаци€ „Ќационална академична библиотечно-информационна система“ (ЌјЅ»—), ко€то се състо€ на 12 май в столицата.

ѕрочетете още: ќбсъжда се създаването на Ќационална дигитална библиотека

 арл ‘орцхаймер. —нимка:  онстанца √ригорова

 арл ‘орцхаймер. —нимка:  онстанца √ригорова

ѕрез 2012 г. за първи път в Ѕългари€ ЌјЅ»— създаде колекции от дигитални изображени€ и осигури достъп до т€х през портала, припомни ‘орцхаймер. “ой изтъкна още, че дигиталната библиотека в момента съдържа над 19 000 заглави€, създадени, поддръжани и разширени с цел лесното им търсене и разглеждане посредством сводни€ каталог на ЌјЅ»—. —поред ‘орцхаймер, ЌјЅ»— осигур€ва жизненоважна инфраструктура за изграждане на националната библиотечна информационна система на Ѕългари€, ко€то в момента съдържа над 2,5 милиона електронни записи. „ЌјЅ»— може да се превърне и в национална дигитална библиотека на държавата и впоследствие да разшири колекциите си, за да включи дигиталното и културното наследство на страната. «нам, че това е амбициозна цел, но в€рвам, че е изпълнима“, категоричен беше  арл ‘орцхаймер.

ƒнес в консорциума ЌјЅ»— участват 46 библиотеки, три от които чуждестранни. —водни€т каталог ЌјЅ»— www.nalis.bg, в който вече е интегрирана библиографската информаци€ на 34 от т€х, предостав€ бърз и свободен достъп до почти 3 милиона записа, дигитални колекции и бази данни.

¬ан€  астрева. —нимка:  онстанца √ригорова

¬ан€  астрева. —нимка:  онстанца √ригорова

„“емата на днешната международна конференци€ е изключително интересна и актуална, защото в дигиталното общество едно от най-важните умени€, които тр€бва да възпитаме у своите деца, е да общуват в глобални€ св€т; не само да получават информаци€, но да € ползват разумно и да извличат най-доброто. –азвитието на библиотечното дело по принцип има сво€та дълбока истори€ в българското общество, то е част от културата и образованието в нашата страна. ¬ същото време обаче съвременното общество налага нови норми на отношени€ и на общуване, за€ви заместник-министърът на образованието и науката ¬ан€  астрева - «а Ѕългари€ е изключително ценна още една насока, ко€то е тема на днешната конференци€ – опазване на културно-историческото наследство и ползването на постижени€та на дигиталната епоха за предаване на това знание в бъдещето. «атова ние като държава и народ с богато културно-историческо наследство много активно работим в тази сфера, мислейки за бъдещето на това, което сме наследили. ѕолитиката на ћќЌ е насочена към широко сътрудничество във времето на дигиталното общуване и предаването на умени€та на ц€лото общество във фокуса на училищната библиотека. «атова и в предсто€щи€ ни закон за предучилищното и училищното образование точно на училищната библиотека е отделено специално м€сто – като информационни€ център в институци€та училище, където децата не само могат да черп€т от съкровищницата на света, но и да се научат да общуват помежду си, да общуват със знанието през сво€та училищна библиотека.“

„ќсъзнахме абсолютната необходимост в това време да сътрудничим помежду си, колкото и трудно да ни се струва това, но н€ма друг начин, тъй като предизвикателствата, както от технологичен, така и от психологически аспект са много големи и това може да бъде по силите само на едно обединение“, за€ви —ъбина јнева, изпълнителен директор на ‘ондаци€ ЌјЅ»—.

¬ конференци€та участва –ичард ќвъндън, директор на Ѕодлеанската библиотека в ќксфордски€ университет, јн “орнтън, директор на Ќюйоркската обществена библиотека, ¬олфганг ’амедингер, директор на австрийската библиотечна мрежа (OBVSG), …о –адемакерс, директор на белгийската библиотечна система (LIBIS) и јнтонела ‘реза, директор на консултантската фирма Promoter, участник в много европейски проекти.

‘орумът, който фондаци€ ЌјЅ»— организира за четвърти път, е една от про€вите с €рко международно присъствие в дните на Ќационалната библиотечна седмица. √ост-лекторите обсъдиха участието на доброволци в процеса на дигитализаци€, начините и възможностите за използване на дигитализираното културно наследство. јкцент беше поставен върху сътрудничеството на местно и глобало ниво в дигиталната ера чрез конкретни примери от Ѕодлеанската библиотека на ќксфордски€ университет, Ќюйоркската обществена библиотека, два от най-големите консорциуми в ≈вропа – австрийската библиотечна мрежа и белгийската библиотечна система.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас