“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
11 май
2015
 
 

Microsoft финансира български€ проект  ариера в »“ с $64 698

ѕроектът Д ариера в »“У, който се изпълн€ва от —дружението на завършилите —топански€ факултет на —” "—в.  л. ќхридски" в партньорство с преподаватели на —офийски€ университет, спечели финансиране от глобалната инициатива YouthSpark на Microsoft в оспорвана борба с много други достойни проекти от ц€л св€т. ƒо момента проектът е достигнал до над 20 000 ученици в региони с висока младежка безработица.

3713 прочитани€

Microsoft финансира български€ проект " ариера в »“" (CareerIT) за трета поредна година. »нициативата се изпълн€ва от —дружението на завършилите —топански€ факултет на —” "—в.  л. ќхридски" (‘≈Ѕј јлумни) в партньорство с преподаватели на —офийски€ университет. ‘инансовата подкрепа от Microsoft е осигурена чрез глобалната инициатива YouthSpark и за 2015 г. възлиза на 64 698 долара, с което общото финансиране от страна на »“ компани€та от началото на проекта досега надхвърл€ 160 000 долара.

„ѕроектът „ ариера в »““ спечели финансиране от глобалната инициатива YouthSpark на Microsoft в оспорвана борба с много други достойни проекти от ц€л св€т, което наистина е поредно доказателство за значимостта на инициативата. ÷елта е да бъдат достигнати учениците от средните училища в отдалечени и селски райони с най-неблагопри€тни икономически показатели, предимно от —еверозападна и —евероизточна Ѕългари€, както и младежи, заплашени от социална изолаци€, поради бедността, в ко€то живе€т семействата им. ÷елевата група са ученици между 15 и 19 години, от училища в слаборазвитите икономически региони”, за€ви ѕетър »ванов, изпълнителен директор на Microsoft Ѕългари€.

„„рез проекта „ ариера в »““ са достигнати над 20 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, а бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени. ѕоради липсата на високопроизводителни индустрии, перспективите за младежите са краткосрочни, преобладават предимно ниско платените възможности за заетост, много от т€х планират емиграци€. “радиционно фокусът към тези региони на Ѕългари€ е малък, тъй като цената за реализиране на активна и ангажираща кампани€ е много висока,” допълни »ванов.

ѕрочетете още: 3 отбора - победители в родните финали на MS Imagine Cup 2015

„ ариера в »““ демонстрира успешен модел на публично-частно партньорство между висшето образование, бизнеса и неправителствени€ сектор, насочен към добав€не на стойност към обучението в училищата, развиване на умени€ и компетенции, необходими за успешна професионална реализаци€ и възможности за икономическо развитие в регионите, които обхваща. ”спехът на проекта „ ариера в »“” се дължи на разширени€ подход, при който се работи не само с учениците. «а да се обхване по-ефективно целевата група се работи и с техните учители, които ги насърчават да участват в множество онлайн обучителни дейности, срещи на м€сто в училищата и други”, подчерта ректорът на —офийски€ университет, чл.-кор. проф. дин »ван »лчев.

ќтл€во над€сно: ѕетър »ванов, изпълнителен директор ћайкрософт Ѕългари€; —евдалина ¬асилева, председател на —дружението на възпитаниците на —топански€ факултет на —офийски университет; доц. д-р “одор ѕопов, ƒекан на —топански факултет на —офийски университет.

ќтл€во над€сно: ѕетър »ванов, изпълнителен директор ћайкрософт Ѕългари€; —евдалина ¬асилева, председател на —дружението на възпитаниците на —топански€ факултет на —офийски университет; доц. д-р “одор ѕопов, ƒекан на —топански факултет на —офийски университет.

ѕроектът „ ариера в »““ обхваща три основни дейности, които се развиват паралелно:

1. ќнлайн обучение по дигитални компетентности и »“ умени€, както и множество обучени€ на м€сто в училищата: ¬сички ученици получават сертификат за преминато обучение за основни »“ продукти, които се изискват от бизнеса. —ледващата стъпка е да получат професионална световно призната сертификаци€ за придобитите умени€.

2. ќбучение по предприемачество: ќбучителна програма, разработена в партньорство с преподаватели от —топански€ факултет на —офийски€ университет, като всички ученици са ангажирани и в решаването на различни казуси.

3.  ариерно развитие и менторство: јнгажирани са членове на ‘≈Ѕј јлумни от различни бизнес направлени€, които сподел€т сво€ кариерен път (в сектори: »“, банки, здравеопазване, енергетика, хранителна индустри€ и ритейл).

«а втора поредна година бе об€вен и ученикът, показал най-високи резултати на изпитите за професионална сертификаци€. јтанас Ўалаваров, ученик от 11 клас на —ќ” "»ван ћомчилов" гр. ≈лена ще участва във финалите на MOS Championship, които се провеждат в ƒалас, щата “ексас, —јў.

¬ допълнение бе представена и програмата Microsoft Student Advantage, ко€то дава възможност на всички ученици и студенти в Ѕългари€ да получат безплатен достъп до най-новите продукти, включени в Microsoft Office 365 ProPlus пакета. ѕо този начин те ще имат възможност да разви€т умени€ за работа с основните инструменти, които ще им бъдат необходми за последващата им успешна реализаци€.

≈“» ≈“»:
Microsoft—”
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас