“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
16 апр
2015
 
 

»“ в Ѕразили€: е-търгове и е-гласуване, но и бюрокраци€

— обем от $169 млрд. за 2012 г. бразилски€т » “ пазар на излезе на 4 м€сто в света, по данни на IDC Mondial.

19016 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

Ѕразили€ е 7-а икономика в света, с 200 млн. жители и територи€, обхващаща половината (47%) от Ћатинска јмерика. Ѕ¬ѕ на жител е около $11 хил. годишно, като това се дължи и на наличието на над 10 милиона микро и малки предпри€ти€, за€ви  остадин —тойчев, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси в гр. —ао ѕауло към българското посолство в Ѕразили€ по време на 4-ата кръглата маса „»кономически подем чрез износ на » “ продукти и услуги“.

»зследване на јгенци€та към ‘едералното правителство (т.нар. —екретариат на президента) е установило, че за 10 г. средната класа в Ѕразили€ се е увеличила почти двойно – от 67 млн. през 2003 г. до 120 млн. през 2013 г., като това са хора с доходи от 2000 до 8600 реала на месец (или средномесечен доход от 650 евро до 2800 евро). ѕотреблението на тази средна класа представл€ва 38% от ц€лото потребление в Ѕразили€, коментира  остадин —тойчев.

ѕрочетете още: ¬ъншните пазари: шанс за българските »“ компании

 остадин —тойчев, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси в гр. —ао ѕауло към българското посолство в Ѕразили€

Ѕразили€ е експортно ориентирана икономика и по тази причина има редица ограничени€ за вноса и силна доза протекциозъм на местните фирми, които са неприложими в страна членка на ≈—. 39% е вносната такса за разработени в чужбина софтуерни продукти и въпреки това само 15% от софтуерните продажби са на бразилски разработки (обем от $2,34 млрд., но с годишен ръст от 15% за 2013 г.), докато софтуерът, създаден в чужбина, генерира 76% от пазара (или близо $8,4 млрд.). “ези ограничени€ могат да бъдат преодолени от българските »“ фирми чрез създаване на местна фирма въпреки тромавите бюрократични процедури за откриването на нова компани€, отнемащи поне 3 месеца. „Ќавлизането на бразилски€ пазар е трудно, но след това има огромни възможности за развитие и ползване на редица облекчени€, например освобождаване от вноска за социално обезпечение в размер на 20% (плаща се само 1% върху оборота). »ма и редица данъчни облекчени€ и програми за квалификаци€, каза —тойчев. Ќе тр€бва да се пропуска обаче и хронични€т недостиг на квалифицирани специалисти. ќсвен това нивото на познание на английски език е ниско, затова контактите тр€бва да се прав€т на португалски, добави той.

„ќт август 2014 г. Ѕразили€ влезе в рецеси€,

а това доведе до редица негативи, инфлаци€, спад на доходите, което се отрази негативно и на »“ сектора, който за 2014 г. е с обем около $142 млрд. и очакван годишен ръст 7-8% при двуцифрен растеж през предишните години“, об€сни —тойчев. ¬ Ѕразили€ има над 79 хил€ди »“ фирми, като 98,5% от т€х са микро и малки компании с до 19 служители. —амо 0,4% от »“ фирмите са големи с над 100 служители.

»зносът на » “ продукти и услуги е в размер на $2,48 млрд., като той се осъществ€ва от над 8500 фирми. $526 млн. идват от софтуер, $125 млн. е делът на BPO, $314 млн. са от е международни операции. „ќсновна част от износа се осъществ€ва от малки и средни фирми“, за€ви —тойчев. ‘акторите за развитие на » “ бизнеса в страната е огромната средна класа, ко€то е основен консуматор на » “ продукти и услуги, но има и държавни стимули за използване на » “ в здравеопазване и обучение, както и стимули за инвестиции в работна ръка.“

Ќа финансови€ сектор, много добре развит в Ѕразили€, се падат 18% от инвестициите в » “, вкл. операции през мобилен телефон, банкови трансфери в реално време (над 6 млрд. транзакции и 600 млн. карти). ¬ производството, търгови€та и услугите активно се използват приложени€ като ERP, BI, SCM, P&D, CRM, платформи за е-търгови€. ѕерспективните области, в които бразилската икономика ще инвестира поне $500 млн. през тази година, включват облачни услуги, анализ на √олеми данни, »нтернет на нещата, мобилни устройства и приложени€, 3D печат.

≈-демокраци€

„ѕрез 2012 и 2013 г. Ѕразили€ засили фокуса си върху т.нар. Governo Electronico, или е-правителството“, каза —тойчев. ƒейностите в тази област започват от 2003 г., като във всички сфери се залага за работа по електронен път, включително електронни търгове за обществени поръчки. —истемата за електронно гласуване обхваща 140 млн. избиратели (в Ѕразили€ гласуването е задължително), като резултатите от електронни урни се представ€т до 3 часа по телевизи€та на всички. ѕрез миналата година е започнало електронното подаване на подоходни декларации, като от 27 000 за 2013 г. се очаква през тази да бъдат подадени 45 000. ќтделно електронни декларации са подали и 1,2 млн. юридически лица.

Ѕразили€ провежда и ц€лостна политика за развитие на » “ сектора. ѕрограмата Ti Maior действа от 2012 г. до 2015 г. с бюджет $500 млн. , чи€то цел да подпомогне използването на » “ в различни приоритетни сектори. ¬ тази програма е включена и инициативата за сертифициране CERTICs. “ози сертификат, базиран на ISO/IEC 14.504 се дава от държавата и не е задължителен, но който се сертифицира, получава до 25% преференци€ при участие в търгове по обществени поръчки, като т€ важи само за софтуер, разработен в Ѕразили€. —ертифицирането става през електронна платформа по 16 критери€, като става валиден след публикаци€ в местни€ държавен вестник (Diário Oficial da União) с валидност 24 месеца. ÷ената му варира от 5000 до 45 000 реала.

 онтактите

ќсновните контакти могат да се установ€т по време на изложени€ като Futuracom (като само входни€т билет за посетители е 500 реала или над 200 евро, а заедно със съпътстващи меропри€ти€ таксата може да достигне $2000). ƒруго интересно изложение е ISC Ѕразили€ – изложба за сигурност и контрол на достъпа, като тези решени€ са търсени в ц€лата страна. ¬ —ао ѕауло например вс€ка сграда е снабдена със система за контрол на достъпа, а населението на града е повече от това на Ѕългари€, коментира —тойчев. —ред останалите изложени€, свързани с » “, той посочи Road Expo (за »“ в пътната инфраструктура), FIEE (за електроника, автомобили, енергетика и електротехника) и Cards Payment Identification (за »“ в банкови€ сектор).

јсоциациите в Ѕразили€, свързани с » “ сектора, са Brasscom – аналог на Ѕј»“, софтуерната ABES – аналог на Ѕј— ќћ, и ASSESPRO.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас