“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
15 апр
2015
 
 

24,43 млн. лв. сертифицирани инвестиции за 2 години в »“ и BPO

16027 прочитани€

 онстанца √ригорова

«а периода 2013-2015 г. от Ѕългарската агенци€ за инвестиции (Ѕј») са договорени и сертифицирани инвестиции в секторите »“ и изнас€не на бизнес процеси (BPO) на стойност 24 430 000 лева, в резултат на които са открити 2327 нови работни места, договорени са за възстанов€ване социални осигуровки на стойност 17 574 944 лева и са сключени споразумени€ за насърчителна м€рка обучение за 644 500 лв. «а посочени€ период са сертифицирани общо 10 мерки, от които 4 са в »“ сектора и 6 – в BPO, като всички са от област —офи€. ƒве от мерките са от 2013 г., 8 – от 2014 г. —ъщо така, според статистиката на Ѕј», 2 от договорите са за клас „Ѕ” инвестици€, а преобладаващата част от 8 проекта са за клас „ј”  инвестици€.

“ова съобщи ѕетър ѕенчев, директор на дирекци€ "—екторно и инвестиционно обслужване" в Ѕј» на четвъртото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch, ко€то се състо€ на 14 април 2015 г. в ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€ в столицата. ќрганизатори на събитието са ICT Media и Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ).  ръглата маса се проведе със съдействието на ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€, Ѕългарска агенци€ за инвестиции (Ѕј»), »зпълнителна агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ), Ѕългарска асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј). ќфициални партньори на меропри€тието са Datecs ("ƒатекс") и Trade Center Europe ("“ърговски ÷ентър ≈вропа").

ѕрочетете още: » “ секторът Ц конкурентоспособен и с висока добавена стойност

 адър от кръглата маса

√ол€мата тема за образование, обучение и кадри

„—читаме, че е полезно да използваме и разширим налични€ потенциал от млади и добре обучени хора в Ѕългари€, посочи ћаджиде јхмедова. - ѕрез последните години държавата предприе стъпки, които насърчават бизнеса, особено в частта му обучени€ на персонал и стимулиране в посока данъци и социални осигуровки на заетите”.

≈лена ћаринова, член на ”— и председател на  омиси€та по образование на Ѕј»“ контрира, като за€ви, че истината е, че н€ма достатъчен потенциал от млади »“ специалисти, и че са налице проблеми с недостига на хора и с ц€лата образователна система. “€ изтъкна, че бизнесът предприема редица частни мерки и инициативи и като отделни компании, и като асоциации, по посока взаимодействие с училища и университети за актуализиране на учебните планове и създаване на специализирани лаборатории, и др. ƒруга тема, на ко€то наблегна ћаринова, б€ха частните обучителни инициативи като преквалификации, допълнителни курсове, академии и университети, които разчитат на собствено финансиране и ентусиазъм, защото н€ма формат, чрез който може да се получи държавно финансиране.

ћаринова подчерта, че н€ма масова практика на подкрепа на обучението вътре в компаниите, а финансирането на обучени€ на кадри по досега действалата оперативна програма „–азвитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. съвсем не е достатъчно за поемане на скъпите курсове за подготовка на специалисти за работа със специфичните сложни технологии в »“ сектора.

„“емата за обучение и образование е гол€ма и вс€каква подкрепа в тази област е добре дошла. “€ е дългосрочна и много смислена инвестици€, с ко€то Ѕългари€ става още по-конкурентоспособна в »“ бранша. —тава въпрос за висококвалифицирани хора в експортен бизнес. Ќие продаваме като ц€ло сектора на външните пазари, т.е. вкарваме пари в Ѕългари€, които остават тук под формата на преки и косвени данъци”, подчерта ћаринова.

¬ отговор заместник-министърът на икономиката ƒаниела ¬езиева напомни, че ћинистерството на икономиката работи съвместно с ћинистерството на образованието и науката по проект за дуалното обучение и призова бизнеса да се включи с още предложени€ по темата, с което да бъде надежден партньор в тази насока. ƒруга възможност за подкрепа в сферата на обучението и образованието според ¬езиева е инициативата на ћќЌ „”чене през цели€ живот”, по ко€то просветното министерство е отворило електронна платформа, в ко€то заинтересованите могат да се регистрират и да участват.

≈лена ћаринова посочи като друга стъпка по посока решаване на проблема с недостига на »“ кадри вносът на кадри от държави с висококвалифицирани »“ специалисти. “ази стъпка може да реши частично и демографски€ проблем, според ћаринова. “€ разкри, че браншът вече работи с представители на правителството по посока облекчаване на режима за внос на хора за »“ индустри€та. „ћного съм благодарна, че за първи път от 15 години имаме разбирането от страна на правителството, че това тр€бва да стане, че е позитивно и не е ограбване на работни места от българи, а генерира добавена стойност”, каза ћаринова.

—ледващата тема, ко€то засегна дамата-представител на Ѕј»“, беше позиционирането на Ѕългари€ вече „не само като износител на софтуерни продукти и услуги в наши€ сектор, а като държава, в ко€то е интересно да дойдеш да работиш”. —поред ћаринова, подобно позициониране досега никога не е правено.

„Ќе ни пипайте ставките на данъците и социалните осигуровки”.

«а това апелираха —тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ и ≈лена ћаринова, член на ”— и председател на  омиси€та по образование на Ѕј»“

„јко повишаването на осигурителни€ праг в останалите сектори удр€ 1-2 души или 5% от заетите в едно предпри€тие, в »“ сектора такава м€рка удр€ почти всички. Ќ€ма друг сектор, в който мнозинството от работещите да се осигур€ват над максимални€ осигурителен праг”, категорична беше ћаринова.

ѕо данни от Ѕарометъра за състо€нието на софтуерната индустри€ на Ѕј— ќћ, през 2013 г. платените от софтуерната индустри€ данъци към хазната възлизат на общо 205 млн. лв., като от т€х 86 млн. лв. са за ƒƒ—, 15 млн. лв. са за данък печалба, 57 млн. лв. са за социални осигуровки, и 47 млн. лв. са за ƒќƒ. ѕо данни от проучването, софтуерни€т бранш има потенциал да удвои обема на платените данъци през следващите пет години и те да надминат половин милиард лева.

ћерки за интернационализаци€

Ќикола —то€нов от »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ разкри, че има възможност »јЌћ—ѕ да осигури подкрепа за интернационализаци€ на » “ сектора, тъй като предстои удължаване на периода по проекта „Ќасърчаване на интернационализаци€та на българските предпри€ти€”, финансиран по оперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и на основната м€рка за участие на български малки и средни предпри€ти€ (ћ—ѕ) в търговски мисии и бизнес форуми. ѕредстои да се решава в кои меропри€ти€ ще могат да участват българските ћ—ѕ до кра€ на ноември 2015 г., така че —то€нов апелира » “ секторът да бъде активен и да се организира среща между представителите на бизнеса и на агенци€та в тази връзка.

ƒругата тема, ко€то отвори —то€нов, беше по какъв начин може » “ браншът, сочен за най-бързоразвив€щи€ се и с най-висока добавена стойност в Ѕългари€, да бъде интернационализиран по друга лини€, а именно – подкреп€йки ћ—ѕ от други сектори. „„рез вашите знани€ и опит можете да подпомогнете и компании и от други сектори, технологиите, които разработвате, може да повишат т€хната конкурентоспособност, и чрез техните продукти можете да излезете в чужбина”, каза —то€нов.

≈лена ћаринова от Ѕј»“ представи и иде€та да се помисли за частично финансово подпомагане на изграждането на презентативни и търговски офиси на български компании в чужбина. “€ се аргументира с факта, че когато една или н€колко »“ компании се позиционират на чужд пазар, това отвар€ вратата и за останалите.

»вайло —лавов, член на ”— на Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ определи като едно от най-положителните събити€ от последните години иде€та за насърчаване на млади хора да станат по-предприемчиви и да разви€т идеите си, благодарение на създаването на фондовете за рискови инвестиции Launchub и Eleven и „наливането” на пари директно в икономиката. „ огато стане дума за конкурентоспособност, едини€т фактор е да можем да обучим хора, които да станат конкурентоспособни, а други€т – да ги има тези хора, които да станат конкурентоспособни. “рети€т фактор е да имаме достатъчно хора, които искат да бъдат конкурентоспособни, които искат да разви€т идеи, да наложат продукти, и да бъдат предприемчиви, за да може създадените от т€х продукти и услуги да се продават на международните пазари”, за€ви —лавов. ¬ тази насока —лавов посочи като важна държавната подкрепа за участие в изложени€. “ой изтъкна, че истинската стойност на такъв тип продукти и услуги, наложени на международни пазари, е многократно по-висока от аутсорсинга, защото еднократно са създава нещо и се продава многократно.

„јко през аутсорсинга усп€хме да създадем средата, в ко€то да се обучават структурирано хора да работ€т правилно, следваща стъпка, ко€то тр€бва да се предприеме между бизнеса и държавата, е да създадем стратеги€ за налагането на това, което създаваме, на международните пазари. »де€та е да създадем средносрочна стратеги€, ко€то да има план и да започва отрано, още от образованието и от обучението. “ози тип индустри€ и продукти тр€бва да стане стратегически приоритет за държавата”, каза —лавов.

≈лица ѕанайотова, изпълнителен директор и член на Ѕорда на директорите на Sofia Tech Park („—офи€ “ех ѕарк”) съобщи, че се очаква научно-технологични€т парк да започне да функционира от кра€ на 2015 – началото на 2016 г. “€ припомни, че » “ е една от основните фокусни сфери на парка. „Ќад€вам се паркът да играе рол€та на платформата, през ко€то когато бизнесът изисква мерки, за да се случва икономиката на знанието и да расте добавената стойност, държавата да не може да каже „не”, защото т€ създава този научно-технологичен парк. «а да се случат много от нещата, които ние искаме и очакваме след изграждането на инфраструктурата, тр€бва да има и съответните политики и механизми, които държавата ще тр€бва да прилага, за да може този сектор да се почувства като приоритетен, а не само да бъде отбел€зван в различните документи като такъв”, коментира ѕанайотова.

ƒеница Ќиколова, управл€ващ партньор на EU Consult (“»ё  онсулт”) об€сни, че тр€бва да бъдат осигурени мерки като гъвкаво финансиране, адаптиране на финансовите механизми, намал€ване на бюрокраци€та и подкрепа по различни програми повече към реалните потребности на бизнеса и пром€на на отношението по посока на становището, че бизнесът гради икономиката и финансира бюджета, а не е потенциален нарушител.

Ќикола —то€нов от »јЌћ—ѕ призна, че агенци€та е установила много грешки в предишни€ програмен период, които ще се опита да избегне, когато кандидатства по новата оперативна програма „»новации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

“ой об€ви, че и през нови€ програмен период »јЌћ—ѕ ще се опита да въведе т. нар. ваучерна схема, но не скри, че е имало проблеми с контрола по тази схема. ѕредвижда се размерът да бъде по 10-15 000 евро на ваучер. »де€та е ваучер на определена стойност да се предостав€ на фирма, като още не е избран механизмът, по който ще се предостав€, и фирмата ще може сама да избере за какво да го използва за мерки по интернационализаци€, посочи —то€нов.

—то€нов каза, че »јЌћ—ѕ предвижда финансиране на участието на български фирми и в национални панаири и изложени€, а не само както досега – на из€ви в чужбина.

¬ заключение, —то€нов беше категоричен, че »јЌћ—ѕ може да помогне на » “ и аутсорсинг сектора да излезе по-сериозно на чужди пазари.

„’ареса ми иде€та, че можем заедно с вас, бизнеса, и различните агенции и ћинистерството на икономиката да съумеем да привлечем както министерствата, които се занимават с подпомагане на бизнеса в сферата на обучени€та, и в другите дейности и да направим стратеги€ специално за този бранш”, коментира ћаджиде јхмедова, заместник-изпълнителен директор на Ѕългарската агенци€ за инвестиции – ƒо месец – месец и половина се очаква да подготвим стратеги€ с мерки за насърчаване на секторите, които тр€бва да се развиват в Ѕългари€ и които виждаме като приоритетни, и именно тук виждам вашата рол€ – на бизнеса, да ни помогнете в изготв€нето на стратеги€та и с конкретно участие да ни дадете правилна насока кое е това, което ще ви помогне не само да запазите постигнатото, но и да го развиете, то да се превърне в марка, да може да се продаде и да привлича други компании.”

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас