“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
17 мар
2015
 
 

И250 млн. за технологично развитие и иновации по ќѕ» 

≈  одобри новата оперативна програма Д»новации и конкурентоспособностУ 2014-2020.

5243 прочитани€

Ќа 16 март ≈вропейската комиси€ одобри новата оперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ (ќѕ» ) 2014-2020. “€ е основни€т програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за български€ бизнес от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. ќсновната цел на програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предпри€ти€ (ћ—ѕ), енергийната и ресурсната ефективност на предпри€ти€та.

1,39 млрд. евро е общи€т бюджет на ќѕ» , като финансирането от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие (≈‘––) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равн€ва на 209 млн. евро (15% от бюджета).

–есурсът на ќѕ»  е разпределен в пет приоритетни оси:

ѕрочетете още: ƒържавата да об€ви » “ сектора за стратегически за Ѕългари€

  1. “ехнологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ≈‘–– (21,24% от общи€ бюджет на ќѕ» );

  2. ѕредприемачество и капацитет за растеж на ћ—ѕ - 593 млн. евро от ≈‘–– (50,17% от бюджета);

  3. ≈нергийна и ресурсна ефективност на предпри€ти€та - 264 млн. евро от ≈‘–– (22,35% от бюджета);

  4. ѕремахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ≈‘–– (3,24% от бюджета);

  5. “ехническа помощ - 35,4 млн. евро от ≈‘–– (3% от бюджета).

¬ рамките на ѕриоритетна ос 1, ѕриоритетна ос 2 и ѕриоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и д€лови инвестиции, представл€ващи близо 25% от ресурса на програмата.

ќсновни€т фокус на програмата е съсредоточен върху ћ—ѕ. «а част от мерките, подкреп€ни по ќѕ» , допустими бенефициенти ще бъдат и големите предпри€ти€. ѕредвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, —офи€ “ех ѕарк, различни агенции и ведомства, предостав€щи услуги в полза на бизнеса. ѕриоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

ќсновните очаквани резултати от изпълнението на ќѕ»  са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предпри€ти€ чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предпри€ти€, да се увеличи производителността на ћ—ѕ и да се допринесе за намал€ването на енергийната интензивност на икономиката.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас