Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Е-администрация
12 мар
2015
 
 

От 25 март влиза в сила комплексно административно обслужване

В близките месеци ще започне работа и хибридният облак на електронното управление.

6325 прочитания

Констанца Григорова

Настоящата ситуация по отношение на е-управлението е прецедент, защото за пръв път има не просто политическата воля, има ресурса, желанието, но и безпрецедентния ефект на координация, като процесът се ръководи на най-високо ниво лично от заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова. Това подчерта заяви Антон Герунов, началник на политическия кабинет на вицепремиер Румяна Бъчварова, който участва в 16-тото издание на конференцията по електронно управление “Трансформиране на администрацията в посока добро управление” се състои на 12 и 13 март в „София хотел Балкан“. Събитието се провежда под патронажа на вицепремиер Румяна Бъчварова и със съдействието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Генерални партньори на инициативата са Хюлет-Пакард България и Лирекс.КОМ/Xerox, а официални - Софтуерна група Акстър, ЕСРИ България, Европейската комисия, Ай Би Ес България, Индекс България, Информационно обслужване АД, Контракс АД, Мапекс АД, NDB/IBM, Visa Европа за България.

Прочетете още: €140 млн. са средствата за е-управление по ОП Добро управление

Антон Герунов

„Електронното управление е реформа 2.0, т.е. следващата стъпка от гледна точка на административната реформа. В момента във всички структури тече понякога болезненото намаляване на разходите с 10%. То е ключово предвид фискалната ситуация в страната. Но при следващи оптимизации в администрацията възниква въпросът доколко може да се случи допълнително ограничаване, без това да застраши качеството на публичните услуги. Единственият начин да поддържаме не просто същото, но и по-високо ниво на публични услуги, е като рационализираме и оптимизираме процесите, те се управляват по разумен, съвременен начин, използвайки технологиите, за да улесним нашия живот и комуникацията с крайните потребители на тези услуги“, заяви Антон Герунов.

Валери Борисов

Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, напълно подкрепи тезата на Герунов, като допълни, че механичното орязване на бюджети и хора би довел до понижаване на качеството на административните услуги.

Герунов „маркира“ постигнатите резултати по въвеждане и развитие на е-управлението. „В момента имаме над 2312 услуги, над 900 регулаторни режима, над 30 милиона транзакции между гражданите и администрацията. 63% от тези транзации са удостоверителни – хората взимат един документ на хартия от една администрация и го носят на друга администрация“, каза той.

Герунов подчерта, че създаването на базисната инфраструктура на е-управлението е ключово, защото това е административният фундамент, който ще позволи отделните структури да комуникират и да обменят информация помежду си. Сред предстоящите стъпки са още изграждането на е-системите за документооборот. Той изтъкна нуждата от единна система за документооборот на централната администрация. От 25-ти март влизат в сила промени в Административно-процесуалния кодекс, които въвеждат възможността за комплексно административно обслужване, задължавайки всички органи, предоставящи комплексна административна услуга, да си комуникират в рамките на 3 дни, а гражданите да могат да подадат заявка за комплексно административно обслужване във всеки от тези органи.

Гинка Чавдарова

„Безспорно датата март 2015 г. създаде стрес в общинските администрации, така че се опитахме да извършим подготвителната работа, за да установим при кои общински услуги се изискват документи, които самата община предоставя, така че те да отпаднат. Наложи се да се промени организацията на процеса, нови нормативни документи, технология на документооборота, срокове, но сме към края на този процес“, уточни Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България. Тя отбеляза, че процесът няма да се случи без силната съпротива от страна на администрациите и структурните звена към тях, като колкото по-важна и уникална информация съхраняват, толкова по-активен ще е отпорът.

Като втора стъпка Герунов описа създаването на хибриден ИТ облак, който да може да поеме някои от основните ИТ функции в определени администрации. „Процесът е напреднал, така че очаквам първоначалните миграции да започнат до средата или в третото тримесечие на тази година“, съобщи той.

Заместник-министър Валери Борисов също увери, че в близките месеци ще започне реална работа виртуалният център за данни, т.нар. хибриден облак на електронното управление. Той ще спести покупката на скъпо оборудване и програми от общините и централните администрации при предоставяне на електронни услуги, каза Борисов.

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО определя функциите и ролята на единния електронен идентификатор, който въвежда единен „ключ“ за гражданите, с който те да се идентифицират и който да дава достъп до всички услуги на съответното ниво на сигурност. Герунов посочи като един от вариантите интегриране на единния електронен идентификатор с личните карти. Без този идентификатор, според Герунов не е възможно да се достъпват и ползват е-услугите.

Регистровата реформа у друга голяма тема в областта на е-управлението – 30 ключови първични регистъра вече са свързани, предстои свързване на още 30.

Друга предстояща стъпка е електронизация на стандартизираните най-често използвани е-услуги. Според изготвения от екипа на вицепремиера Бъчварова анализ, едва 4% от услугите се предоставят над половин милион пъти годишно, затова приоритетно ще се електронизират най-използваните от гражданите услуги.

Като инструмент за реално финансиране на административните реформи Герунов посочи Оперативната програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020.

Той обясни, че в резултат на интензивни усилия на широк кръг от експерти са пренаписани 4 пътни карти – за административната реформа, с МТИТС - за е-управлението, с Министерство на здравеопазването – за е-здравеопазване, с Министерство на правосъдието – за е-правосъдие. „Тези пътни карти безпрецедентно не си противоречат помежду си; те се допълват и заедно вървят към една и съща цел. Ключовите интереси по тези пътни карти са заложени в програмирането на ОПДУ“, изтъкна Герунов. ОПДУ има потенциал да въведе системната промяна, от която имаме нужда, допълни експертът. По ОПДУ са налични над 657 милиона лева за административна реформа и е-управление. Герунов разкри, че управляващият орган на ОПДУ ще се структурира като дирекция в Министерския съвет, която ще работи активно с бенефициенти както на конкурентен, така и на неконкурентен подбор.

„Много е важно да имаме капацитет да управляваме проектите. Важно е как проектите ще бъдат управлявани и как ще обезпечим случването им“, подчерта Герунов.

„Действително в последните месеци направихме „смарт“ дизайн на ОПДУ, програмата се доразви, направи се практична – сега въпросът е да използваме наличния ресурс по най-добрия начин“, коментира Гинка Чавдарова от НСОРБ.

Герунов припомни и инициативата на вицепремиера Румяна Бъчварова за отваряне на масиви от данните от публичния сектор, която е в синхрон със съответната евродиректива. С решение на Съвета за административна реформа, утвърдено от кабинета, до края на 2015 г. трябва да бъдат отворени 119 набора от данни. Вече има утвърден график, така че през март трябва да бъдат отворени първите. Едно от големите предимства на отворените данни е създаване на механизъм за прозрачност - гражданите да знаят какво се случва в администрацията. Другата възможност е създаването на екосистема от фирми, които използват отворените данни, създават продукт от тях и го продават на вътрешния или външни пазари, обясни Герунов.

Относно инициативата за отворените данни, Гинка Чавдарова посочи като прогрес обменът на информация между общините и пунктовете за технически прегледи на моторни превозни средства, като тази система дава възможност за електронен обмен на информация и за премахване на случаите, в които се избягва плащането на пътен данък.

Друг успешен пример на взаимодействие между администрациите е възможността общините да получават данни от регистъра на МВР за МПС. Оказало се обаче, че по закон се изискват повече данни за возилата, отколкото са налични в регистъра на МВР, така че се налагало допълнително търсене на данни, но Чавдарова вярва, че тези затруднения ще бъдат преодолени.

Чавдарова допълни и че НСОРБ работи с НОИ за облекчаване на потребителите, така че НОИ да не изисква от гражданите документи, които местните власти издават.

„Споделените“ услуги, които са осигурявани от една организация, но се предоставят на много институции, са една от следващите стъпки за подобряване на ефективността на управлението, заяви заместник-министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Валери Борисов.

Той даде пример с услугата, която Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС) предоставя на централните и регионални структури на изпълнителната власт, областните администрации и част от общините. „По време на снежното бедствие в Родопите през миналата седмица, държавната комуникационна мрежа бе най-сигурният начин за свързване с кризисните щабове в Смолян и Кърджали, но не се използваше. Всички искаха да говорят по мобилни телефони“, каза Валери Борисов.

Темата за споделените административни услуги е свързана и с единния системен интегратор, който ще осигури устойчиво управление на проекти с национално значение и оперативната им съвместимост.

Над 80 процента от съществуващите 2200 административни услуги в България се предоставят от местните власти, така че тяхната активност е от изключително значение за ефективното и добро управление, заяви зам.-министър Борисов.

Гинка Чавдарова каза, че организацията е приключила социологическо проучване относно управлението на общините, което доказва връзката между постиженията на общините в областта на е-управлението и удовлетворението на потребителите на услугите.

Чавдарова представи и проекта на НСОРБ “Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”, финансиран по ОП “Техническа помощ” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е да се подпомогнат всички общини в процеса на кандидатстване, изпълнение и контрол на проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС. В рамките на инициативата е въведена система за е-кандидатстване и управление на европроекти, която действа в 251 от всички 264 общини в страната. Системата дава възможност вече електронно да се подават техническите проекти вместо да се превозват тонове документация на хартия до управляващите органи в София. „Готови сме на документален обмен с управляващите органи, електронно да кандидатстваме и да отчитаме проектите. Чакаме с нетърпение информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) да заработи както трябва“, каза Чавдарова.

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов, директор „Публични услуги“ в Хюлет-Пакард (HP) България разказа история от не толкова далечното минало, свързана с иновация, чийто потенциал навремето останал неоценен и тя била буквално захвърлена.

HP заедно с придобитата от нея фирма Compaq разработила умни таблети и умни телефони. Тогавашният ръководител на корпорацията обаче отхвърлил тези устройства с аргумента, че никой не си чете имейла през телефона.

„Тогава оставихме тази идея настрани, не инвестирахме в нея, не я доразвихме, а вижте сега къде са Apple. Поучихме се от тази история, която се случи преди около 15 години, и сега оценяваме всяка добра идея и я поставяме на разглеждане и следващо развитие. В момента разработваме проекта The Machine – нов метод на използване на технологията, като ползите, които ще донесе на обществото и на бизнес ползвателите на информационните технологии е, че ще повишим в пъти производителността на компютърните мощности, като за сметка на това ще намалим потреблението на електроенергия и въобще на енергия за пренасяне на тези данни. Методът са базира на фотон“, съобщи Стоянов.

Изследователското подразделение HP Labs на Хюлет-Пакард усилено работи по реализирането за принципно нова, базирана на мемристори, компютърна архитектура, наречена Machine. През ноември 2014 г. ръководителят на HP Labs Мартин Финк съобщи, че първите прототипи на Machine може да заработят през 2016 г., а комерсиалните превъплъщения на новата концепция – вероятно в рамките на десетина години. Една от ключовите разлики на Machine спрямо съвременните компютри ще е използването на памет от нов тип както за временно, така и за трайно съхраняване на данни.

В България са направени много инвестиции и са изградени добри основи за бъдещо развитие на доброто управление, на е-управлението и на е-правителството. През изминалите години са положени много усилия и са направени много инвестиции на различни представители за изграждане на различен тип е-услуги, част от които не се използват активно, но други са изключително важни, посочи Стоянов. „Не всяка идея, която на пръв поглед изглежда лоша, е наистина лоша – тя трябва да бъде изследвана, поддържана и развивана, докато прерасне в положителен резултат“, посъветва той.

Стефан Джурелов

Стефан Джурелов, търговски директор на Лирекс.КОМ с партньор Ксерокс обясни, че Лирекс.КОМ вече 20 години е на българския пазар и е участвала в редица иновативни проекти, създава и внедрява е-услуги в администрацията, и с придобития опит и познания може да бъде полезна при прилагането на добрите европейски практики.

„Радостно е, че всяка година това събитие събира толкова много експерти и силно се надявам и вярвам, че всички заедно – бизнесът и администрацията - с единна стратегия и с общи усилия тази година ще бъде по-успешна от предишните и занапред ще бъдем по-ефективни“, заяви Джурелов.

На конференцията Лирекс.КОМ с партньор Ксерокс представи проект за разработка и внедряване на информационна система на Национална служба по зърното за реализиране на служебен обмен на данни и предоставяне на електронни административни услуги, включваща също разработка и внедряване на стандарти за информационна сигурност и обучение. Сред основните предимства на системата са централизираната уеб базирана система; трислоен архитектурен модел; скалируемост; възможности за бъдещо развитие; хронология, версии и проследимост на документи; и споделен ресурс. Целеви групи по проекта са граждани, зърнохранилища, търговци на зърно, зърнопроизводители, НАП, МВР, БАБХ, Държавен фонд „Земеделие“, други.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас