“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
31 дек
2014
 
 

Ћев »нс работи с финансово-счетоводна система Oracle Finance

«а внедр€ването застрахователната компани€ се довери на “и Ѕи јй »нфо.

8444 прочитани€

«астрахователна компани€ (« ) „Ћев »нс“ јƒ е застрахователно дружество, разполагащо с разнообразна продуктова гама от застраховки. Ќай-значимото предимство на дружеството е фактът, че разполага с най-големи застрахователни резерви, изтъкват от компани€та. «  „Ћев »нс“ јƒ предлага на своите клиенти улеснено и бързо изплащане на обезщетени€, квалифицирани кадри, добра комуникаци€ и разпространена агентска мрежа из ц€лата страна, допълват от дружеството. «  „Ћев »нс“ јƒ в продължение на 10 години е лидер в застраховка √ражданска отговорност.

Ѕизнес предизвикателства

"ќсновните проблеми, които доведоха до необходимостта от внедр€ване на интегрирана система б€ха повишаване на събираемостта на вноските, прослед€ването на паричните потоци свързани с не€. —воевременното разпределение на внесените премии по полици бе една от главните задачи по проекта, също така и бързото обслужване на клиенти и при изплащане на обезщетени€. Ќеобходимо бе минимизиране на времето за генериране на детайлни отчети и анализи за нуждите на мениджмънта и външни институции, както и повишаване на прозрачността на данни", об€сн€ват от застрахователната компани€.

ѕрочетете още: HRM система унифицира подхода към управлението на човешките ресурси в 24 дружества на Ћ≈¬  орпораци€ јƒ

ќт «  „Ћев »нс“ допълниха, че предизвикателствата, пред които са се изправили, са били основно в насока за разрешаване на основните проблеми, свързани със спецификата на дейността на «  „Ћев »нс“. "OEBS се интегрира със системата, ко€то обслужва застрахователната дейност на дружесвото, с цел оптимизаци€ на процесите и повишаване на ефективността на работата на дружеството като ц€ло. »нтегрира се също така със системата за обработка на работна заплата, ко€то се ползва. »звърши се подобр€ване и съкращаване на редица ежедневни процеси при обработката на данни. —ъздаде се  асов модул, който обслужва агенциите и в реално време отраз€ва движението на паричните потоци по касов път в системата", посочват от дружеството.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: ¬недр€ване на финансово-счетоводна система Oracle Finance”

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: “¬недр€ване на финансово-счетоводна система Oracle Finance”

¬ъзложител: «  “Ћ≈¬ »Ќ—“ јƒ

»зпълнител: „“и Ѕи јй »нфо“ ќќƒ

ƒата на стартиране и приключване на проекта: 12.01.2013 г. - 21.02.2014 г.

Ѕюджет на проекта: 118 665 ≈вро; 2 консултанти, 3 програмисти

 атегори€: Ќационални »“ проекти, изпълнени в корпоративни€ сектор

÷ели и конкретни задачи за реализирането им

 • ќптимизаци€ на ц€лостната финансово-счетоводна дейност на дружеството.

 • —ъкращаване на повтар€щите се операции при обработка на данните.

 • ѕовишаване прозрачността на бизнес процесите при обработка на данни и информаци€та в т€х.

 • ƒостъп до актуална информаци€ в реално време, свързана с финансовото състо€ние на дружството.

 • √енериране на детайлни справки и отчети при възникване.

‘ункционалности на финансово-счетоводната система

Ќовото »“ решение обхваща следните процеси:

 • ≈жедневен импорт и обработка на банкови извлечени€ за вс€ко едно поделение на дружеството;

 • –азпределение на застрахователните премии по договори

 • ”леснена процедура за изплащане на обезщетени€ по договори;

 • Ћесно прослед€ване и обработка на регреси.

»“ решението представл€ва сървърна виртуализаци€, работеща върху VMware инфраструктура.

’ардуерната платформа включва виртуализиран сървър (4 €дра Intel Xeon E5-2690 v2 @3GHz, 6GB памет) с операционна система CentOS (базиран на Red Hat Enterprise Linux) 5.7.

—истемата е Oracle E-Business Suite Release 12.1.3., като са внедрени модулите от Oracle Financials – General Ledger, Account Payables, Account Receivables, Fixed Assets и Cash Management.

Ќаправена е интеграци€ на OEBS с

- HeRMeS (софтуер за управление на човешките ресурси)

- INSIS (софтуер за обслужване на застрахователната дейност)

-  асов модул (софтуер за обслужване на касовата дейност на агенции и офиси)

ѕриложение на новата »“ система

Ќовата система се ползва от всички звена на дружеството, през които се генерират финансови потоци. Ќоси детайлна информаци€ за тези потоци, което позвол€ва да се генерират справки с различни нива на аналитичност по разнообразни показатели за нуждите както на мениджмънта, така и на отделните звена.

—лед реализирането на проекта по внедр€ване не интегрираната система за управление на бизнеса Oracle E-Business Suite се повиши събираемостта на премии по застраховки, улесни се изплащането на обезщетени€ и се увеличи видимостта на парични средства по каса и банка и ежедневното им засичане. ѕовтар€щите се операции в административни€ и счетоводни€ отдел се съкратиха и се улесни обработката и обслужването на застрахователната дейност.“, коментират от «  „Ћев »нс“.

Eфект от »“ решението

 • ѕо-добра видимост и проследимост на действи€та в организаци€та, подобрена комуникаци€, оптимизиране на бизнес процесите. ƒрастично подобр€ване на финансови€ контрол.

 • ѕодобр€ване на финансовата дисциплина като документите, особено тези касаещи паричните потоци се въвеждат текущо, което е особено важно за последващата им обработка и коректното им отраз€ване в отчетите на дружеството.

ѕотенциал за развитие

— новата финансово-счетоводна система Oracle Finance надграждане и добав€не на нови структури и служители е възможно по вс€ко време.

—истемата предвижда и интеграци€ с мобилно приложение с цел подобр€ване обслужването на крайни клиенти.

ѕредвидена е и възможност за въвеждане на нови подразделени€ при разшир€ване дейността на дружеството, както и въвеждане на нови юридически лица по вс€ко време.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас