“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
18 дек
2014
 
 

4 »“ фирми отличени в конкурса за иновативно предпри€тие 2014

Д»новационен визионерУ на 2014 г. стана ќнтотекст, ћусала —офт получи грамота за Дустойчиво иновативно поведениеУ, ƒжъмпидо Ц в област Д—оциална иноваци€У, а  райтек Ѕлек —ий Ц за иновативна дигитална игра.

9350 прочитани€

„»новационен визионер“ на 2014 г. стана ќнтотекст, част от —ирма √руп, в десети€ юбилеен Ќационален конкурс "»новативно предпри€тие на годината", организиран от ‘ондаци€ „ѕриложни изследвани€ и комуникации“ като домакин на Enterprise Europe Network – Ѕългари€. —татуетката беше връчена на ќнтотекст от президента на –. Ѕългари€ –осен ѕлевнелиев. јглика “рейд, втори€т носител на статуетка в конкурса, отличен в категори€ „»новативни технологии в традиционни сектори“, също разчита на внедрени »“ технологии. ¬ конкурса, който се стреми да насърчава иновационната дейност на българските предпри€ти€ и да попул€ризира успешните български иновативни компании, с грамоти б€ха отличени още 3 »“ фирми - ћусала —офт в област „”стойчиво иновативно поведение“, ƒжъмпидо – в област „—оциална иновац舓, и  райтек Ѕлек —ий – в област „»новативна дигитална игра. ќще 4 иновативни фирми получиха почетни грамоти.

ѕобедителите

»новативната фирма на 2014 г. ќнтотекст е сред водещите в семантичните технологии за интелигентен анализ на текст в световен мащаб. „“€ се конкурира успешно с IBM Watson, Oracle и Temis. ‘ирмата е разработила инфраструктура за семантична база данни, ко€то е водеща в света. Ѕазата данни предостав€ много гъвкави възможности за анализ, обработка и визуализаци€ на информаци€ от големи структурирани и неструктурирани информационни масиви, така че да се откриват нови взаимовръзки, значени€, хипотези и релации. —ред клиентите на фирмата са BBC при отраз€ването на ќлимпийските игри в Ћондон 2012 г., Astra Zeneka и Ѕритански€т музей“, об€сн€ват организаторите на конкурса. ќнтотекст е и национален шампион по спечелени научноизследователски проекти по рамковите програми на ≈вропейската комиси€.

ѕрочетете още: ќнтотекст стана иновативна компани€ на 2014 г.

„»новационен визионер“ на 2014 г. стана ќнтотекст, ћусала —офт  получи грамота за „устойчиво иновативно поведение“, ƒжъмпидо – в област „—оциална иновац舓, а  райтек Ѕлек —ий – за иновативна дигитална игра.

“екстилната компани€ јглика “рейд има близо 50-годишна истори€ с производствени бази във ¬елико “ърново и “върдица.  омпани€та е разработила и патентовала иновативна структура на хавлиен плат, ко€то позвол€ва дигитален печат върху издели€та с фотографско качество, „нещо непостижимо за останалите конкуренти на световни€ пазар“, твърд€т организаторите.  лиенти на фирмата са известни световни дизайнерски марки, рекламни агенции и корпорации.

јглика “рейд е разработила специалната патентована структура на хавлиен плат DoubleFace, ко€то комбинира състав от микрофибър и памук. —плитката на матери€та е уникална и не позвол€ва да бъдат издърпвани бримки, а това гарантира изключителна устойчивост и дълъг живот на продуктите от не€. “ова, което прави издели€та наистина без конкуренци€ на световни€ пазар, е възможността върху т€х да се печата с дигитална технологи€ и 300 dpi резолюци€, което е равносилно на качеството на фотографска снимка. «а сравнение конкурентите разполагат с технологи€ и хавлиени платове, върху които може да се постигне до 72 dpi резолюци€. DoubleFace е апретурно обработен, за да спира развитието на микроорганизми във влажна среда. ѕоради 30 % наличие на микрофибърни филаменти (останалите 70% са памук) матери€та съхне многократно по-бързо от традиционни€ текстил. ¬ъв фабриките на јглика работ€т 400 души. ѕрез 2014 г. јглика инвестира 10 млн. долара в сво€ фабрика в —јў, ко€то ще е с производителност 60 тона на месец и ще произвежда текстилни издели€ само по въпросната иновативна технологи€ за американски€ пазар.

ќтличените »“ компании

Ќад 40% от печалбата на ћусала —офт се реинвестира в направление научни разработки.  омпани€та подкреп€ участието на млади български таланти в международни олимпиади по информатика и математика и поддържа и развива јкадеми€ за »“ лидери.

ƒжъмпидо пък създава и разпростран€ва софтуер, с който децата в началните училища учат математика с помощта на интерактивни игри. „ѕри решаването на задачи игрите изискват движение на ц€лото т€ло и са подход€щи за деца със специфични образователни потребности. »грите допринас€т за внедр€ването на »“ в учебната среда и позвол€ват на учителите сами да създават математически задачи. ѕродуктът н€ма конкурент на световни€ пазар и вече има и мобилно приложение. ƒжъмпидо се използва в над 300 училища в ц€л св€т“.

Ќай-новата онлайн мултиплейър игра на  райтек “Arena of fate” реформира множество традиции в жанра, като въвежда времево ограничение и точков резултат на игралната сеси€. „Arena of Fate“ успешно преосмисл€ традиционни€ облик на ћќ¬ј игрите, като с редица малки и големи промени, вариращи от основните цели и правила до отделни механизми и системи, превръща фантастичната битка в атрактивно, съвременно, спортно съревнование, отраз€вайки най-актуалните тенденции в този жанр на електронните спортове. »грата реформира още една традици€ в жанра, като включва и образователен елемент. вместо да използва измислени герои, на разположение на играчите са известни личности от истори€та и персонажи от световната литература и фолклор. „“ака освен колоритът на сблъсъци, противопостав€щи ћи€мото ћусаши и ∆ана ƒ`јрк на Ѕаба яга и Ўерлок ’олмс например, играта съчетава забавното с полезна информаци€ за героите, избрани от различни краища на света, източници и култури“, об€сн€ват разработчиците.

¬ десетото юбилейно издание на конкурса беше връчена и специална награда за ц€лостен принос за развитието на иновациите в Ѕългари€ на проф. ћарин ѕетров. ћарин ѕетров е професор по международна икономика и доктор по икономика в областта на международното научно-техническо сътрудничество. “ой е дългогодишен преподавател в ”ниверситета за национално и световно стопанство, Ќов български университет и ћеждународното висше бизнес училище в Ѕотевград. ѕрофесор ћарин ѕетров е научен редактор на докладите »новации.бг и автор на редица издани€, сред които над 80 научни публикации, 8 монографии и 2 учебника посветени на развитието и управлението на иновациите и интеграционните процеси в ≈вропа. ѕредседател е на ≈кспертни€ съвет по иновации към ‘ондаци€ „ѕриложни изследвани€ и комуникации“ и е участвал в обучението на хил€ди студенти в сферата на международната икономика и бизнес.

ќстаналите отличени иновативни български фирми са:

  •  урабийница (в област „ ачество на живот“), ко€то е създала Roo’bar – енергиен биодесерт от сушени плодове, €дки и суперхрани (чи€, баобаб, конопен протеин и др.). Roo’bar е произведен без термична обработка и рафиниране и без добав€не на захар и консерванти —амо за 2 г. сурови€т биодесерт става пазарен лидер в този сегмент в ≈вропа и е търсен от любителите на здравословното хранене в над 36 държави, включително —јў,  анада, –уси€, ƒубай, јвстрали€ и др. ѕрез 2013-2014 г. отбел€зват 300% ръст на производството, като освен за собствено производство разработват рецепти и произвеждат биодесерти за чуждестранни марки. „–ецептите се създават от екипа на фирмата в партньорство със световни диетолози“, твърд€т от „ урабийница“ ќќƒ.  омпани€та има сертификат за биопроизводство, признат в ≈— и —јў, скоро очакват и сертификат за кашер храни. ѕрез 2014 г. са отличени с награда за иновативен продукт на азиатското изложение за храни и напитки SIAL в  итай.

  • ЅалЅок »нженеринг с награда в област „«елена иновац舓, предостав€ зелена услуга на общините за събиране, обработка и пълно унищожаване на опасни битови отпадъци. ѕрез 2012 г. фирмата е разработила уникална система за разделно събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци, ко€то в момента се прилага успешно в —толична община, общините ѕловдив, Ўумен и —ливен, като интерес към услугата имат още над 30 големи и малки общини в Ѕългари€. —истема за събиране, обработка и унищожаване на опасни битови отпадъци (живак и живаксъдържащи уреди, лакове, бои, домакински препарати и химикали, замърсени опаковки, стари лекарства и други, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда) сътрудничи с общините, които периодически предават отпадъка от името на гражданите и получава сертификат за унищожаването му. ƒейностите по системата се финансират в рамките на общинската такса смет, т.е. не са свързани с допълнителни разходи и големи инвестиции за допълнителна инфраструктура. ќсновното средство за събиране на опасните отпадъци са мобилни станции със сертифицирани контейнери за отпадъците. —пециалист от фирмата ги описва и разпредел€ за транспорт и обработка. «а€вки за събиране на опасен боклук от мобилните станции могат да се подават от гражданите на безплатен телефонен номер. »зползват се и наличните стационарни депа на общините.  ато ефективност на вложените разходи за инфраструктура и рекламни кампании спр€мо събран отпадък, системата на ЅалЅок е по-ефективна от западните модели с киоски и стационарни депа. –азходите за общината за посещение на една такава мобилна станци€ са между 300 и 600 лв на ден. ЅалЅок има сертификати за безопасен транспорт на токсични отпадъци.

  • “оплик (в област „»новативни решени€ за устойчива енерг舓), инженерингова компани€, разработила проект за интерактивен шоурум с „топла“ и „студена“ ста€ с вградени иновативни инсталации за отопление и охлаждане, които дават възможност на потребителите да направ€т симулаци€ на най-ефективните за т€х решени€. Ўоурумът ще допринесе за затвърд€ване на връзката между потребител и производител като намали недостига на знани€ и промени потребителските навици. ≈кспертите на компани€та ще помагат на потребителите да изберат най-добрата опци€ за отоплителна или охлаждаща система и ще ги мотивират да постигнат по-висока енергийна ефективност чрез персонализирана информаци€, ко€то ще бъде въведена в специално проектиран софтуер. Ѕлагодарение на софтуера, който ще има опци€та да калкулира сметката за електричество при всеки избор на техника, като всеки клиент ще има избор между различни решени€. „“ози шоурум ще отвори път към нов тип пазар в сектора на отоплението, вентилаци€та и климатизаци€та не само в Ѕългари€, но и в ≈вропа, промен€йки маркетинговите канали от каталожна продажба към персонализиран и информиран избор на клиента“, твърд€т от компани€та “оплик.

  • —мол ‘ут е отличена като „»новативно новостартирало предпри€тие“. ‘ирмата е създател и производител на патентовани надуваеми снегоходки, предназначени за планински спасителни служби, пол€рни експедиции и хора, практикуващи екстремни зимни спортове (сноуборд, сноукайт и парапланеризъм и бейс джъмп при снежни услови€). —негоходките са разработени чрез финансиране за иновативен продукт по ќѕ  онкурентоспособност. ¬секи чифт снегоходки е в комплект с мини помпа, чифт котки (за по-твърд сн€г), чифт компактни чантички, сигнално огледалце, сигнална свирка, комплект за поправка. —негоходките са уникални, защото са надуваеми и затова са леки и компактни, с отлична плаваемост на сн€г, гъвкава форма, позвол€ваща адаптиране към терена. »новативната конструкци€ на снегоходките на „—мол ‘ут“, при ко€то надуваемата част е с отвор по средата, позвол€ва на обувката, върху ко€то са обути, да е в директен контакт с терена. ¬сичко това води до редица предимства пред конвенционалните снегоходки. „—мол ‘ут“ се помещават в производствената база на големи€ производител на обувки „ олев и  олев“.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас