Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
10 дек
2014
 
 

ЗАД Алианц България внедри BPM система

BPM системата е интегрирана с модерна DMS система и с основната застрахователна (core) система на дружеството.

6764 прочитания

Алианц България Холдинг АД обединява в себе си 7 дружества с различна финансова, застрахователна и инвестиционна дейност. Те включват ЗАД "Алианц България", ЗАД "Енергия", ЗАД "Алианц България Живот", "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, Алианц Банк България, "Алианц Лизинг България" АД и "България Нет" АД.

Застрахователно акционерно дружество Алианц България води началото си от 1991 г., когато е създадено ЗПАД "България", първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени. През 1998 г. дружеството преминава към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен. ЗАД "Алианц България" разполага с мрежа от 42 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна.

Предизвикателствата

Прочетете още: CIO на НАП, Порше БГ и Юнимастърс - ИТ мениджъри на 2014 г.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Интеграция между BPM и DMS и застрахователна система за моделиране на бизнес процеси обслужваща ликвидация на щети в ЗАД "Алианц България"

Възложител: Алианц България Холдинг

Изпълнител на внедряването: Стоун Компютърс

Дата на стартиране/дата на приключване: 2012 – 25.12.2014 г.

Бюджет на проекта (финансови, технологични, кадрови ресурси): Екипът по внедряването включва 7 програмисти от Алианц България Холдинг, 2 бизнес анализатори, които имат и технически познания, повече от 6-7 специалисти от бизнеса с автомобилно застраховане и 5 експерти от фирмата внедрител Стоун Компютърс. Допълнително в етапите на миграцията към екипа се присъединяват и други ИТ служители на Алианц България Холдинг.

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

С цел по-бързо обслужване на клиентите и оптимизиране работата на екипа на компанията, преди повече от 2 години ЗАД "Алианц България" стартира мащабен, изключително важен, но и високорисков ИТ проект по внедряване на BPM система и интегрирането й с модерна DMS система и с основната застрахователна (core) система на дружеството. За момента BPM системата обхваща процеса по ликвидация на щети в ЗАД "Алианц България", като предстои тя да обхване и други процеси в застрахователната компания, както и създаденият вече модел на управление на процесите да бъде пренесен и към останалите дружества на Алианц България Холдинг. В момента BPM системата се ползва и в животозастрахователния бизнес на Алианц България Холдинг, а от ноември BPM ще заработи и в бизнеса с общото застраховане.

“Необходимостта да сe управлява процеса по ликвидация на щети, да се обхване той от край до край, да се измерва всяка стъпка в него и да се постигне гъвкаво рутиране на задачи беше сред основните предпоставки да стартираме проекта”, обяснява Кирил Кирилов, CIO и вицепрезидент на Алианц България Холдинг.

Работата с предишното поколение основна застрахователна система води до голяма сложност за крайния потребител на системата, променлива приоритизация, липса на контрол на бизнес събитията, ръчни, често променящи се процеси и не на последно място - липса на прозрачност в резултатността и представянето на процесите. Всичко това неизбежно рефлектира върху ефективността на работата в компанията и води до ограничена прозрачност и намален контрол, до ангажиране на повече служители от необходимото и до по-дълги срокове за изпълнение на задачите.

На снимката: Кирил Кирилов. Фото: ICT Media

Кирил Кирилов, CIO и вицепрезидент на Алианц България Холдинг“Налагаше се в процеса на работата си хората често да превключват между две или три системи. Това се случва в много организации, така беше и при нас, - обяснява Кирил Кирилов. - BPM системата обаче осигури една-единствена среда на работа. На практика служителят следва единствено процеса, а BPM системата се свързва чрез уеб услуги с различни други системи, откъдето се извлича необходимата за протичането на процеса информация. Всичко това реално остава скрито за потребителя – той получава своите задачи и ги изпълнява, без да се интересува от това, какво стои отдолу.”

На практика BPM системата оркестрира много приложения, свързвайки съществуващите системи и данни, автоматично приоритизира, насочва и разпределя задачите и реализира връзката между хората и системите, управлявайки процеса според участниците в него. Тя подпомага и води потребителите при вземане на решения, следи за бизнес събития, инициира действия и задачи и предоставя прозрачност и контрол на процесите в реално време.

Като сериозно предимство на BPM решението от Алианц България Холдинг отчитат също така факта, че модулите на системата могат бързо и лесно да бъдат използвани за администриране и промени, което позволява при изменения и подобрения в процеса, необходимите промени да бъдат внедрени незабавно. И не на последно място чрез BPM системата много лесно може да бъде пуснат нов продукт.

ИТ решението

Схема на действие и интеграция между системите

Основната застрахователна система, използвана в ЗАД "Алианц България", е Oracle базирана специализирана система OPUS, разработена специално за застрахователния бизнес на компанията. Тя е стандарт за групата Алианц в региона. Внедрената BPM системата е IBM BPM, а DMS системата е IBM FileNet.

“Всичките ни процеси са така базирани, че съдържат огромно количество хартия. За съхранението на цялата тази документация ни беше необходима модерна, пълнофункционална DMS система. BPM системата има вградена DMS функционалност, но тя е слаба за голям обем от документи. DMS системата от своя страна също има BPM функции, но недостатъчни за нашите цели”, обяснява Кирил Кирилов.

Затова в компанията е взето решение да се пристъпи към внедряване на модерни DMS и BPM системи, като предварително е проучен опитът на групата Allianz в региона. “Не са рядкост следните грешки: BPM да бъде превърната в основна система или към DMS системата да бъде интегрирана workflow функционалност, която да замести BPM системата. Това обаче затруднява сериозно работата на системите и затова е много важно в такъв проект да не се вменяват функции на дадена система, които не са свойствени за нея. Това е важно по принцип за всеки един ИТ проект и ако подобно нещо се направи, то води до неефективност и като цена, и като работа, и като поддръжка”, коментира Кирил Кирилов.

Преди стартиране на проекта ЗАД "Алианц България" разполага с частно EDMS решение, разработено специално за компанията. Това налага мигриране на всички данни от старото EDMS решение към новата DMS система и имплементиране на връзката между BPM и DMS системите. “На практика това беше една от най-сложните дейности – интеграцията от старата EDMS система към новия DMS, свързването й към BPM системата и свързване на двете системи към основната система”, обяснява Кирил Кирилов.

Сложността и трудността в случая идват от факта, че се налага да бъдат мигрирани всички данни, събирани от 2003 г. в Oracle базата данни на ЗАД "Алианц България", към новата DMS система, като за целта тези данни трябва да бъдат във вида, изискван от новата система, както и да се изградят съответните връзки.

С цел успешна имплементация внедряването е разделено на по-малки стъпки и протича на отделни модули. Това е една от възможностите, които предоставя BPM системата.

Наред с това, друга възможност, приложена успешно от екипите, въвлечени в работата по проекта, е тестване на дизайна на процеса, без BPM системата да бъде “свързана” към основната система. Едва след успешното провеждане на тестовете системите са свързани чрез уеб услугите и стартира реалният трансфер на данни. Това дава възможност също така на двата екипа, единият от които разработва частта, свързваща BMP и DMS системите, а другият, който работи по основната застрахователна система в рамките на проекта, да работят и да извършват тестове паралелно, което значително подопомага процеса на внедряване.

В работата по този проект в ЗАД "Алианц България" залагат на силния екипен подход, създаване на смесени екипи и провеждане на редовни събирания, където програмисти, бизнес анализатори, представители на бизнеса и представители на фирмата внедрител още на фазата на бизнес анализа обсъждат и предварително разписват целия процес. Едва след това се пристъпва към разработката на съответния софтуер и в резултат BPM системата следва реалния и оптимизиран процес в компанията.

Екипът по внедряването включва 7 програмисти от Алианц България Холдинг, 2 бизнес анализатори, които имат и технически познания, повече от 6-7 специалисти от бизнеса с автомобилно застраховане и 5 експерти от фирмата внедрител Стоун Компютърс. Допълнително в етапите на миграцията към екипа се присъединяват и други ИТ служители на Алианц България Холдинг.

Eфект от ИТ решението

Една от от важните ползи от BPM системата е възможността да се определи и проследи конкретната работа, извършена от служителите на компанията, както и да се разпределят задачите към служителите на случаен, ротационен принцип, за да се избегнат нередни практики. От ЗАД "Алианц България" предвиждат също така в системата да бъдат въведени KPI индикатори, чрез които да се измерва и качеството на изпълнените задачи, а не само тяхното количество. Така ще бъде възможно да се отчита и сложността на задачите, изпълнени от отделните служители, както и да се обвърже свършената работа със заплащането.

Като цяло BPM системата има вградени фукнции за KPI, в резултат на което тя сигнализира например при забавяне на изпълнението на дадена задача и възможността да бъдат просрочени важни, изисквани от закона срокове, както и при други заложени индикатори.

Системата позволява също извършване на анализи на работата на отделните служители и на самия процес.

Като друга важна полза от BPM от ЗАД "Алианц България" отчитат възможността да се завеждат щети и в изнесени работни места. За целта се ползва уеб интерфейс за достъп до системата, като с такъв достъп разполагат т.нар. доверени сервизи на ЗАД "Алианц България", разполагащи с изнесени работни места.

“Това ни дава голяма гъвкавост и ни помогна изключително много при обработката на щетите след силната градушка в София в началото на лятото, - коментира Кирил Кирилов. – Благодарение на факта, че тогава в София само завеждахме щетите, а тяхната обработка беше поета от центъра ни във Варна, успяхме за една седмица да обработим почти 4000 щети.”

Потенциал за развитие

Решението продължава да се развива, споделят от Алианц България Холдинг. Според плановете предстои то да бъде разширено и към сключването на застраховки. Заедно с това от комапнията предвиждат то да бъде пренесено и към другите структури на компанията.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас