“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
27 окт
2014
 
 

Ѕ»ћ подобр€ва предостав€нето на е-административни услуги

— проект по ќѕј  на стойност почти 775 хил. лв., Ѕългарски€т институт по метрологи€ предвижда да предложи 2 нови е-административни услуги и да надгради 6 е-услуги до ниво 4.

3478 прочитани€

Ѕългарски€т институт по метрологи€ (Ѕ»ћ) съобщи, че започва изпълнението на проект за подобр€ване на процеса по предостав€не на електронни административни услуги във ведомството чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на ќперативна програма „јдминистративен капацитет”, съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд. Ќа пресконференци€та, състо€ла се на 24 октомври, ръководител€т на проекта д-р инж. —ветла ћиркова-√розданова разкри, че бюджетът на инициативата е 774 717,74 лв., а срокът за изпълнението й е 10.10.2015 г.

ѕредседател€т на Ѕ»ћ доц. д-р ƒимитър —танков
и ћоника ƒимитрова-Ѕийчър - ръководител на ”правл€ващи€ орган на ќѕј 

ѕредседател€т на Ѕ»ћ доц. д-р ƒимитър —танков и ћоника ƒимитрова-Ѕийчър - ръководител на ”правл€ващи€ орган на ќѕј 

ѕрочетете още: »нститутът по метрологи€ надгражда » “ средата си по ќѕј 

ћоника ƒимитрова-Ѕийчър - ръководител на ”правл€ващи€ орган на ќѕј , посочи, че независимо от факта, че Ѕългарски€т институт по метрологи€ не е конкретен бенефициент по ќѕј , изградени€т до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намал€ване на използвани€ времеви, човешки и финансов ресурс при предостав€нето на услуги.

ѕредседател€т на Ѕ»ћ доц. д-р ƒимитър —танков изтъкна, че целта на проекта е да бъде повишена степента на достъп до административното обслужване, като бъдат въведени тези нови административни услуги, разработени по ќѕј , които ще бъдат достъпни по вс€ко време и от вс€ко м€сто. „“ака ще повишим и удовлетвореността на хората, които ползват услугите ни, ще спестим т€хното време, човешки ресурс от страна на института и финансови средства. ¬ проекта е предвидено също съществуващите електронни услуги да бъдат надградени. ѕо този начин ще постигнем по-гол€ма бързина и по-висока оперативност при обслужването. ѕовишената електронизаци€та е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на Ѕ»ћ като модерна, съвременна и отворена администраци€. » най- важното този проект е още стъпка към пълна е-администрац舓, подчерта —танков.

ƒ-р инж. —ветла ћиркова-√розданова припомни, че Ѕ»ћ е бенефициент по други два проект, финансирани по ќѕј . »нститутът работи по проект за надграждане на информационно – комуникационната среда на Ѕ»ћ чрез по-нататъшна интеграци€, разработка на нови и подобр€ване на съществуващи софтуерни модули, а на 13.07.2013 г. е изпълнил инициатива за оптимизиране на процесите по предостав€не на електронни административни услуги. ¬ резултат на вече изпълнени€ проект, институтът е въвел в действие две електронни услуги – за регистриране на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства и за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улав€не на бензиновите пари при експлоатаци€ на системите, както и два електронни регистъра: регистър за одобрените типове средства за измерване и –егистър за извършени€ метрологичен контрол (първоначални и последващи проверки) на средства за измерване.

Ќай-нови€т проект по ќѕј  на Ѕ»ћ предвижда н€колко основни групи дейности, сред които: аналитични дейности; технологични разработки и доставки; доставка на технологично оборудване, за които ще бъде об€вена процедура за възлагане на обществена поръчка по «акона за обществените поръчки. ѕредвидени са също дейности за информаци€ и публичност; организаци€ и управление; финансов одит.

¬ рамките на дейността, свързана с технологични разработки и доставки, ще бъдат разработени 2 нови електронни административни услуги, съгласно техническата спецификаци€ и в съответствие с изисквани€та на «≈”; ще бъдат надградени 5 работещи електронни услуги; ще бъдат надградени съществуващата информационна система и софтуерни модули, реализирани в рамките на предходни проекти, във връзка с разработката на нови и надграждане на съществуващи електронни административни услуги; и ще бъде извършена настройка на оборудване и доизграждане на софтуерната инфраструктура съгласно изисквани€та на софтуерната разработка по отношение на надеждност, производителност и сигурност.

ƒоставката на технологично оборудване ще включва 2 приложни сървърa; сървър бази данни; дисков масив; защитна стена; 2 бр. комуникационно оборудване; 2 непрекъсваеми токозахранвани€; 3 лиценза за операционна система.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас