Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
02 сеп
2014
 
 

„Теси“ ефективно управлява ресурсите си със SAP ERP

Комплексното ИТ решение може да бъде внедрено и в други компании от структурата на „Фикосота Холдинг“.

6708 прочитания

„Теси“ ООД е 100% българска компания, част от „Фикосота Холдинг“, основана през 1991 г. От компанията уточниха, че фирмата е една от малкото български организации, които развиват търговската си марка TESY и имат водещи пазарни дялове в много европейски държави и че дружеството е един от европейските лидери в областта на водонагревателните и отоплителните уреди за дома и индустрията.

Компанията е работодател на над 400 работници и служители. Продуктите на „Теси“ достигат до потребителите в 57 държави на 4 континента – Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Водещите пазари за компанията са: Германия, Испания, Швеция, Румъния, Хърватска, Португалия, Гърция, Украйна, Прибалтийските държави и др.

Фирмата е основен доставчик за някои от световноизвестните брандове. Водещата търговска марка на компанията е “TESY”, която е регистрирана в 46 държави.

Прочетете още: Овергаз вече работи с нова интегрирана информационна система

„Теси“ разполага с четири завода – 2 от които изградени на територията на град Шумен и 2 в град Смядово, който е на 30 км. от Шумен. Районът има предимства на добре развита инфраструктура и близост до главни транспортни и комуникационни магистрали, както и близост до пристанище.

„Теси“ разполага с модерна напълно автоматизирана линия за производство на водонагревателни уреди от 10 до 150 л., както и един от най-модерните заводи за водонагревателни уреди с косвен нагрев и буферни съдове до 2000 литра.

Дейността в „Теси“ e сертифицирана и се изпълнява в съответствие с изискванията на международните стандарти за качество ISO 9001 / 2010, които покриват разработката, дизайна и производството на битови електроуреди.

Всички изделия на „Теси“ са разработени в компанията с помощта на 20 членния инженерен състав на R&D отделите. Компанията разполага с няколко световни патента и промишлени дизайни за своите изделия, които определят иновативният характер на дейността. Компанията работи с реномирани европейски доставчици на суровини и материали.

Предизвикателства, довели до внедряване на ИТ решението


ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Доставка и въвеждане в експлоатация на система за управление на ресурсите и връзка с клиенти (SAP ERP)

Възложител: „Теси“ ООД

Изпълнител: „Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис“ ЕООД

Дата на стартиране и на приключване: 03.2013 – 02.2014 г.

Бюджет на проекта: 600 956 лв. без ДДС. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013“

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Предизвикателства, с които се сблъсква фирмата/организацията:

 • Необходимост от реинженеринг на основни бизнес-процеси

 • Нужда от внедряване на най-добрите практики в индустрията за подобряване на конкурентоспособността на фирмата

 • Качествено подобрение на управленските отчети и възможността за бизнес-анализи

 • Хетерогенна структура на информационните системи във фирмата.Цели и конкретни стъпки за реализиране на целите:

 • Обезпечаване на оперативната дейност на „Теси“ по отношение на продажби, финансово счетоводство, контролинг, закупуване, управление на складовете и материалните запаси, планиране на производството, анализ и прогнозиране;

 • Оптимизиране на текущи процеси в дружеството на база най-добри бизнес-практики;

 • Интеграция на дейността на всички отдели в дружеството в единна система с унифицирани правила на работа;

 • Интеграция на логистичните процеси с финансово-счетоводните процеси в компанията на всички нива;

 • Планиране и оперативно следене и контрол на разходите;

 • Подобряване качеството на поддържане и използване на данни от дружеството;

 • Организиране на централизирано снабдяване, чрез въвеждане на процедури за заявяване и одобрение на разходи;

 • Повишаване сигурността на информационната система;

 • Контрол върху оторизациите и пълна проследяемост на действията на всеки потребител в системата;

 • Внедряване на информационна система, която да даде възможност за развитие и надграждане.

Управителят на „Теси“ Жечко Кюркчиев (най-отдясно на снимката) и екипът по проекта. На монитора на заден план се вижда началният екран на приложението.

Управителят на "Теси" Жечко Кюркчиев (най-отдясно на снимката) и екипът по проекта на фона на началния екран на приложението.

Описание на ИТ решението

Внедряване на SAP ERP:

 • Финансово счетоводство и ДМА (FI/AA - Financial and Asset Accounting)

 • Управление на себестойност и планиране на разходи (CO – Controlling)

 • Закупуване и Управление материално стопанство (MM - Material Management)

 • Управление на складовото стопанство (WM – Warehouse Management)

 • Планиране и отчитане на производство (PP – Production Planning)

 • Продажби и дистрибуция (SD – Sales and Distribution)

 • Бизнес анализи (BI – Business Intelligence)

 • Интерфейси с ECOD система; банкови интерфейси; интерфейс с ТРЗ софтуер

Цялото решение е инсталирано на два физически сървъра и четири виртуални машини, част от обхвата на проекта, мащабирани според очаквания обем данни и желаната производителност:

 • Продуктивен сървър SAP ERP;
 • Девелопмънт&Тестови сървър SAP ERP;
 • Business Warehouse сървър;
 • Business Objects сървър.

Използваната операционна система е Windows, а базата данни е Sybase.

Елементи на софтуерния продукт – SAP ERP:

 • Финансово счетоводство и ДМА (FI/AA - Financial and Asset Accounting)

 • Управление на себестойност и планиране на разходи (CO – Controlling)

 • Закупуване и Управление материално стопанство (MM - Material Management)

 • Управление на складовото стопанство (WM – Warehouse Management)

 • Планиране и отчитане на производство (PP – Production Planning)

 • Продажби и дистрибуция (SD – Sales and Distribution)

 • Бизнес анализи (BI – Business Intelligence)

В рамките на организацията е създаден интегриран процес по планиране на продажбите и производството.

Разработени са допълнителни интерфейси:

 • ECOD интерфейс

 • Интерфейс със система за ТРЗ

 • Банкови интерфейси

Проектът с бюджет 600 956 лв. без ДДС е съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013“.

Приложение на новата ИТ система

 • Системата осигурява инструмент за централизирано планиране и контрол на всички бизнес процеси и цялостната дейност на „Теси“;

 • Системата осигурява автоматизиране на голям брой бизнес процеси – разплащания, планиране, осчетоводяване и други;

 • Софтуерът за бизнес анализ предоставя гъвкавост и всеобхватност при извличането на информацията от базата данни на системата и представянето им в удобен за потребителя вид;

 • Системата за бизнес анализ предоставя възможност за съхранение на едно място на различните бизнес модели с регистър на промените и възможност за бърз и лесен анализ на ефектите от настъпилите промени;

 • Бърз и лесен дистанционен достъп през системата до цялата информация за компанията от всяка точка на света с Интернет достъп.Промяна на бизнес процесите във фирмата след реализирането на проекта„Системата осигурява регистрирането и проследяването на бизнес процесите там, където те възникват първоначално, в резултат на което аналитичната информация се извлича от отделните модули на системата. С въвеждането на системата се улесни оперативната работа във всички отдели на компанията, повиши се ефективността на обработка на информация; и се минимизира възможността за допускане на грешки“, коментира Десислава Дишлева, финансов директор на „Теси“ - Системата предоставя инструментариум за осигуряване на оперативен и управленски контрол на всички нива“.

„Системата значително подобри управлението на качеството. Предоставя възможност за пълна партидна проследимост на материалните запаси“, категоричен е и Цветомир Цанков, мениджър бизнес звено в компанията.

Eфект от ИТ решението

При приключване на успешното внедряване на SAP ERP в дружествата в обхват на проекта, „Теси“ анализира резултатите и постигнатите цели с няколко ключови направления.

Снабдяване

 •  
  •  
   •  
    • Работещ процес за дългосрочно централизирано планиране на снабдяване със специфични суровини и добавки.

    • Цялостен контрол на разходите за снабдяване, чрез внедрените процедури за одобрение на няколко нива на оторизация

Складово стопанство

 •  
  •  
   •  
    • Опростяване на организацията в складовете и процеса по инвентаризация.

    • Интеграция с производствените процеси

    • Стратегии за поставяне на постъпващите материали и готова продукции

    • Възможност за проследяемост на партиди

    • Етикетиране на постъпващите суровини и материали и готовата продукция.

Производство

 •  
  •  
   •  
    • Уеднаквяване на бизнес процесите за планиране, отчитане и контрол на производството

    • Автоматизация на отчитането на производството във всички направления, чрез еднократно регистриране на операции в SAP ERP

Продажби

 •  
  •  
   •  
    • Централизирано търговско договаряне и дългосрочно планиране на продажбите за всички дружества

    • Детайлно регистриране на характеристики за всяка една продажба по предварителни зададен модел за анализ

    • Едновременно отразяване на вътрешните търговски процеси в дружествата на етап на възникване на операцията

    • Автоматизиран IDOC процес за интеркъмпани доставки и продажби

Финансово и управленско счетоводство

 •  
  •  
   •  
    • Централизирано управление на основни данни

    • Предоставени управленски инструменти за ефективен контрол на разходите

    • Повишаване на бързодействието за получаване на задълбочени анализи, изчисляване на ключови показатели и оценяване на текущото състояние

Business Intelligence (BI)

 •  
  •  
   •  
    • Централизиранa система за репортинг и анализи напълно интегрирана с ERP системата

    • Възможност за моделиране и прогнозиране на бъдещи процеси

    • Инструмент за планиране на продажбите напълно интегриран с цялостният процес на планиране (на производството и доставките) в ERP

Предимства на новото ИТ решение:

 • Очаквано подобрение в нивата на наличните материални запаси с около 20%

 • Очаквано подобрение в нивата на лоши и несъбираеми вземания с около 20%

 • Повишаване на ефективността и производителността на труда

 • Намаляване на времето за проверка изпълнимостта на поръчки и отговор към клиенти с над 50%.

 • Намаляване на сроковете за изпълнение на клиентски / производствени поръчки с около 10%

Потенциал за развитие

Възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка според големината на бизнеса и броя на служителите:

 • Разширяване на функционалния обхват на текущата SAP ERP система;

 • Разработване на допълнителни справки и анализи за нуждите на висшия мениджмънт в SAP BI системата.

Възможности за директно внедряване на решението в други поделения на фирмата/организацията, в клонове на фирмата извън граница или във фирми с аналогична сфера на дейност:

 • Внедряване на някои от функционалностите на системата в дъщерни дружества и търговски представителства на фирмата извън страната;

 • Внедряване на решението в други компании от структурата на „Фикосота Холдинг“.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас