“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | јутсорсинг
10 юни
2014
 
 

—траните в ÷»≈ по-конкурентни с по-големи държавни »“ бюджети

—поред доклад на IDC, Ѕългари€ и –умъни€ са Дужасни местаУ за вадене на строителни разрешителни.

3799 прочитани€

“ази година прогнозите за брутни€ вътрешен продукт на страните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа, членове на ≈—, очертават ръст от над 2% в държави като „ешка република, —ловаки€, –умъни€ и ”нгари€ и над 3% в ѕолша и Ћатви€. ƒържавните органи, отговар€щи за провеждането на политиките в тези страни, тр€бва да използват момента и да подобр€т използването на »“, което включва и по-големи бюджети за »“ решени€, коментират от IDC.

‘игура 1 – «а да станат страните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа по-конкурентоспособни, тр€бва да увеличат правителствените »“ бюджети, с изключение на „ешката република

ѕравителството в „ешката република харчи повече за »“ на жител от всеки друг в региона. ¬ същото време чешки€т публичен сектор не усп€ва да получи повече стойност срещу парите си. —поред индекса за услови€та за бизнес на —ветовната банка (EODB), „ехи€ е класирана след останалите си „събрат€" в ÷»≈.

¬ъпреки че индексът EOBD бе създаден едва преди десетина година, през 2001 г., той вече е ценен инструмент за сравн€ване на бизнес средата в отделните държави. √одишното проучване анализира 10 критери€, които са важни за търговските компании и организациите с идеална цел. ¬ повечето страни 8 или 9 от тези критерии са свързани пр€ко или непр€ко с правителствените услуги. » въпреки че процедурите и процесите по подаване на за€влени€ все още са много сложни, информационните технологии могат и често усп€ват да улесн€т започването на нов бизнес, плащането на данъци, получаването на разрешителни, както и международната търгови€, коментират от IDC. ƒигитализирането на съдебните процедури може да осигури по-бързи съдебни резултати, които помагат на компаниите и гражданите да изпълн€ват по-стриктно своите договорни задължени€, включително €сното и ефективно решаване на проблема с банкрутите

“ази област е единствената, в ко€то „ешката република „блести" с челно м€сто в индекса EODB. —траната е на 29 м€сто, доста по-напред от останалите държави от ÷» ≈вропа. Ќо по критери€ налагане на изпълнението на договорите „ехи€ е на 75 м€сто, на последно м€сто от всички централноевропейски страни, членки на ≈—. ѕри плащането на данъци „ехи€ е на 122 м€сто, а за откриване на фирма (и получаване на партида за електроенерги€) т€ е на далечното 146-о м€сто. ћалка утеха за чешките власти е фактът, че останалите държави в региона също са много зле по отношение на тези показатели. ѕо критерий откриване на фирма ѕолша е на 116 м€сто, а —ловаки€ е на 108 м€сто. ¬ ”нгари€ (на 128 м€сто) и —ловаки€ (на 115 м€сто) инвеститорите са зле защитени. ј Ѕългари€ (на 118 м€сто) и –умъни€ (на 136 м€сто) са ужасни места за вадене на строителни разрешени€.

Ќо властите в –умъни€ харчат за »“ на един жител една шеста от парите, които се отдел€т от чешките им колеги. ¬ Ѕългари€ обемът на публичните средства за »“ е под една пета. —ловени€ например инвестира малко над половината и е на 33 м€сто в общата класаци€ на индекса EODB, а ѕолша харчи малко под половината и е на 45 м€сто, скачайки с 25 позиции спр€мо 2011 г., когато в страната бе създадено ћинистерство на администраци€та и цифровизаци€та.

ѕодобно на „ехи€ обаче ѕолша също е отклонение, като се откъсва от останалите страни в ÷»≈, подобр€вайки позициите си с малко допълнителни инвестиции. —ъздадената преди десетилетие полска програма ePUAP, ко€то предостав€ платформа за уеб услуги за държавни учреждени€ без такса, е изключително успешна. ÷ентрализирането на »“ инициативите, планирането и политиките в едно министерство през 2011 г. генерира сериозни икономии от мащаба и значително подобри ефективността на внедр€ване на големите »“ проекти. ¬ по-широк план ѕолша показа забележителна устойчивост и гъвкавост по време на икономическите кризи, като не изпадна в рецеци€, а продължи да се изкачва в класациите на EOBD без да увеличава съществено »“ бюджетите.

‘игура 2

Ќо схващането, че ако ѕолша го прави, то и останалите страни ще успе€т, е късогледо. —амо чрез нови подходи като консолидаци€, споделени инструменти и услуги, облачно базирани решени€, може да се постигне напредък. “ова става очевидно, ако се разшири анализът върху индекса EODB с включването на «ападна ≈вропа. »тали€ и »спани€ не се справ€т толкова добре (икономиите в тези страни със сигурност има нещо общо). Ќо ¬еликобритани€, √ермани€ и ‘ранци€ са доста по-напред от страните в ÷ентрална и »зточна ≈вропа, като харчат пропорционално повече за външни »“ услуги. — по-малко от $400 на човек от населението Ќорвеги€ и ƒани€ (които не са включени в графика заради мащаба) са в топ десет. ќсвен това всички западноевропейски правителства вече имат стратегии за »“ разходите, чи€то цел е се прави повече (и по-нови неща) с по-малко пари.

÷ентрализирането на »“ решени€ в един орган и сподел€нето на ресурсите сами по себе си н€ма да са достатъчни, за да успее страна, ко€то сега е н€къде около 40, 50, 60 или дори 70-о м€сто да успее да догони конкуренци€та от «ападна и —еверна ≈вропа. Ќо това са важни първи стъпки. ј още преди тези стъпки да бъдат направени, създателите на държавни политики и отговар€щите за изпълнението и контрола им тр€бва да направ€т вътрешно проучване на съществуващите системи, на т€хната употреба, на т€хната полезност, както и на степента, с ко€то те могат да бъдат сподел€ни с останалите ведомства. ќсвен това »“ директорите тр€бва да обучат избрани длъжности лица, много от които изобщо не разбират повсеместността и важността на »“ за ефективното предостав€не на услуги (малко инвестиции в »“ може да спести големи разходи за заплати). ¬ много страни се изисква огромна сеизмична пром€на в начина, по който »“ лидери, хората, които вземат решени€ за политиките и избраните представители мисл€т за своите бюджети. ўе има и грешки, и спънки, но усили€та си струват, твърд€т от IDC. ѕром€ната в начина на мислене за правене на повече и по-нови неща с по-малко ще се окаже безценна, когато бюджетите отново се вдигнат и политиците вид€т ползите от увеличените средства за »“, допълват анализаторите. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас