“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
03 юни
2014
 
 

E-платформа ще представ€ български€ » “ бизнес зад граница

3536 прочитани€

 онстанца √ригорова, в. Computerworld

„ѕредприехме инициатива за присъедин€ване на Ѕългари€ към портал, разработен от банките за развитие на ‘ранци€ и на √ермани€, който ще даде възможност за интернационализаци€ на малките софтуерни компании. “ози портал ще се поддържа и подкреп€ с финансовите инструменти и от българска страна в лицето на Ѕългарската банка за развитие. »ндивидуалните фирми, работещи в отрасъла, ще имат възможност да намер€т корпоративен съвет, да откри€т бизнес ангел, инвеститор или фонд за рисков капитал, с които да разви€т своите дейности“, съобщи заместник-министърът на икономиката и енергетиката  расин ƒимитров по време на първото издание на годишната аутсорсинг конференци€ „ ак Ѕългари€ да се превърне във водеща аутсорсинг дестинац舓, организирана на 3 юни от в. „ апитал“ в партньорство с Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј).


«аместник-министърът на икономиката и енергетиката  расин ƒимитров на трибуната по време на конференци€та. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

ѕрочетете още: Bulgarian ICT Watch: експорт, софтуерни продукти и ћ—ѕ на фокус

«аместник-министърът на икономиката и енергетиката  расин ƒимитров. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

«ам.-министър ƒимитров очерта образователни€т процес като най-важната м€рка за насърчаване на аутсорсинг-сектора, на ко€то министерството на икономиката и енергетиката, тъй като държавата тр€бва да създаде кадрови€ потенциал, който да работи в сектора.


—ветослав ћладенов, изпълнителен директор на Ѕългарската агенци€ за инвестиции изнас€ презентаци€ на събитието. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

—ветослав ћладенов, изпълнителен директор на Ѕългарската агенци€ за инвестиции. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

—ветослав ћладенов, изпълнителен директор на Ѕългарската агенци€ за инвестиции (Ѕј») също изтъкна, че особено в сектора на аутсорсинга се обръща внимание на човешки€ ресурс.

„«апознавайки се през тази една година с идеи и предложени€ какво още може да се направи в Ѕългари€, така че да се привлече вниманието на един инвеститор, и говорейки с мои колеги от различни други инвестиционни агенции, всички са на едно мнение – основната инвестици€, ко€то се прави в момента, е в човешки€ ресурс и потенциал. “ова е свързано с по-сложни процеси, като демографски€ процес. Ќе бива да се казва, че проблемът е, че кадрите са необразовани. »ма огромен приток от по-малките населени места към —офи€, ѕловдив, ¬арна, Ѕургас. “ова неминуемо води до обезлюд€ване и утежн€ване на ситуаци€та в съответни€ регион, разкри изпълнителни€т директор на Ѕј». - ѕо отношение на обучението, експериментално се въвежда дуалната система в 15 училища, така че е взет предвид опитът в последните години с липсата на подготвени кадри за н€кои от секторите в Ѕългари€.“

—ветослав ћладенов описа областите, които ги очаква добра перспектива, сред които са »“, изнас€не на бизнес процеси, електроника и електротехника. „“ези сектори имат огромен потенциал за развитие в близките години и Ѕългари€ ще се определ€ като регионален център за гол€ма част от тези услуги, индустрии и ресурси“, за€ви той.

 расин ƒимитров подчерта, че секторът е изключително важен за развитието на икономиката ни, тъй като над 90% от негови€ резултат е експортноориентиран. «а отворена икономика като Ѕългари€ това е много важно, тъй като миналата година основните положителни резултати в държавата ни б€ха отчетени в експортни€ ръст от 8% спр€мо 2012 г. Ќад€вам се и 2014 година основно експортът да бъде секторът, в който всички икономически сектори да успе€т да реализират своите стоки и услуги и да допринесат за растежа на икономиката ни, каза още зам.-министър ƒимитров.

¬ момента 6% от брутни€ вътрешен продукт на Ѕългари€ е генериран от »“ софтуер и телекомуникационни услуги, като 3% от т€х се падат на изнас€нето на бизнес процеси, каза ƒимитров. „ќчаква се 20% растеж през 2014 г. Ќие ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите, като с трите асоциации, формиращи » “ сектора, можем да направим публично-частно партньорство, в което да създадем съвместни програми за обучение и допълнителна квалификаци€. ¬ т€х освен езиковата квалификаци€ младите кадри ще придоби€т и умени€та, които са им необходими, за да упражн€ват професи€та в аутсорсването на бизнес процесите. јктивната подкрепа от страна на държавата се свежда основно до предвидима и стабилна бизнес среда“, об€сни зам.-министърът.

ƒва от отраслите, които са припознати приоритетно за подкрепа от страна на правителството, са в областта на научните изследвани€ и развитието, както във високотехнологичните услуги и иновациите, към които спада и секторът за изнас€не на бизнес процесите, каза ƒимитров.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас