“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ехнологии
23 май
2014
 
 

Ќосими технологии от и за бъдещето + ¬»ƒ≈ќ

5 проекта на възпитаници на Art Center College of Design в ѕасадена, Ћос јнджелис,  алифорни€, създадени с подкрепата на Intel Corporation.

6674 прочитани€

 ќЌ—“јЌ÷ј √–»√ќ–ќ¬ј, Ћос јнджелис

„ќфисът за висше образование на Intel работи с университетите и колежите по света, за да насърчи хората да станат катализатори на иновации. ¬ индустри€та, в ко€то работи Intel, компани€та не би могла да функционира, без да развива научноизследователска дейност, ко€то води до създаването и навлизането на най-съвременните технологии. Ќие искаме да се уверим, че днешните студенти изучават технологиите на бъдещето.“, за€ви ƒжон —омоза, програмен мениджър в ќфиса за университетски програми към направление „”ниверситетски съвместни изследван舓 на Intel Corporation. “ой беше гост в Art Center College of Design – ѕасадена,  алифорни€, където заедно с представители на колежа дадоха гласност на пет проекта, създадени с подкрепата на Intel, които се опитват да погледнат в бъдещето на носимата електроника. –азработките, чиито автори са възпитаници на колежа по дизайн в ѕасадена, б€ха представени като част от програмата за медиите, организирана в рамките на най-гол€мото предуниверситетско състезание за наука и инженерство Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) 2014.  онкурсът е програма на Society for Science & the Public – неправителствена организаци€, посветена на ангажирането на обществото с научните изследвани€ и образованието. Intel е главен спонсор на събитието от 1997 г. като част от усили€та си да насочи вниманието към постижени€та в областта на математиката и науката. “ази година панаирът се състо€ в периода 11-16 май в Ћос јнджелис,  алифорни€.

 ƒжон —омоза, Intel. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

 ƒжон —омоза, Intel. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

ћакар разработките за носими технологии и устройства да звучат доста далечно и нереално за представите и въображението на повечето хора, те вече имат действащи прототипи и в случай, че покажат добри и устойчиви резултати, подлежат на патентоване, стана €сно на събитието.

1) MALWAReABLES – http://www.wikiharmony.com/7459350

√ледайте представ€нето на проекта във видео тук!


—хема на действие на разработката MALWAReABLES.
»зточник: http://www.wikiharmony.com/7459350

—хема на действие на разработката MALWAReABLES. »зточник: http://www.wikiharmony.com/7459350

ѕроектът на ћаркус √утенплан и “им  им представ€ различни сценарии за кражба на данни в св€т, в който устройствата работ€т заедно и комуникират едно с друго. –азположени в и около избрана метростанци€, специалните стикери представл€ват „джебч舓, който актуализира класическите движени€ с нови жестове, които хората тр€бва да използват, за да взаимодействат помежду си посредством своите носими технологии. ”стройството „изтег눓 данни от нищо неподозиращите богати на данни индивиди в движение, докато те изпълн€ват рутинни ежедневни задачи в дигитално-физическото бъдеще. MALWAReABLES позвол€ват на крадците да се възползват от слабостите на цифровата екосистема. ѕосредством подробни карти, „джебчи€та“ се насочва към набел€заното м€сто, като си подготв€ съвършен план за действие. Ќищо неподозиращата жертва е идентифицирана още преди да влезе в метростанци€та. „ радецът на данни“ и жертвата си взаимодействат в движение и преносът на вируси е неизбежен.

«лонамерени€т човек разсейва вниманието на жертвата физически и дигитално. ¬ъоръжен с ц€л набор от MALWAReABLES в сво€та чанта, злосторникът активира носимите устройства на жертвата, преди да се свърже и да направи преноса на вирусите. ƒори след като е прехвърлен в устройството на атакувани€ човек, той н€ма как да разбере какъв вид е този софтуер, тъй като съвременните носими устройства са зключително прости и могат единствено да реагират със светлина или вибраци€, но не и да достав€т важна информаци€ на потребител€.

¬секи стикер в проекта MALWAReABLES разкрива различни аспекти на ангажираността с други обекти, които са свързани с »нтернет на нещата (Internet of Things).

2) Data Vaporizer – http://www.jiwonjun.com/Data-Vaporizer

ѕрототип на резултатите от проекта Data Vaporizer.
»зточник: http://www.jiwonjun.com/Data-Vaporizer

ѕрототип на резултатите от проекта Data Vaporizer.ѕрототип на резултатите от проекта Data Vaporizer. »зточник: http://www.jiwonjun.com/Data-Vaporizer

¬ проекта си ƒжи ¬он ƒжун си представ€ как хората и технологиите могат да реагират на бъдещи€ св€т, в който сподел€нето на данни е посто€нно и всепроникващо €вление, и веро€тно ще бъде неконтролируемо заради носимите технологии. Data Vaporizer защитава човека, който носи това устройство, като видимо насочва изпарени€ към данните на н€кой друг човек, преди злонамерените хора да могат да достигнат до собственика на изобретението. ѕо този начин устройството създава защитна среда, в ко€то крадците на данни ще се страхуват да крадат данните от опасение, че техните собствени данни ще бъдат унищожени.

јко попул€рността на носимите устройства и сензори продължава да расте, личните данни на потребителите ще могат да се предават чрез такива данни през ц€лото време. ¬ този случай, има възможност физически€т контакт между хората да бъде използван като начин за кражба на данни и рискът от наблюдение в реално време ще се повиши.

Data Vaporizer се основава на иде€та да създаде носимо устройство, което да може да се самозащитава от подобни рискове. ”стройството е съставено от сензор, наречен Data Inhaler – или инхалатор за данни, и от носима машина за дим. ћашината позвол€ва на потребителите да “прихващат” данни, които са предназначени за получател€ им, чрез своите устройства, и ги „изпар€ва“. —лед това „изпарените данни“ се изтриват от устройството, и се изпускат под формата на дим във въздуха, като се преработват от носимата машина за дим.

Data Vaporizer е предназначен за потребители, които искат да защит€т личната си информаци€ в публичното пространство. ¬ зависимост от ситуаци€та, машината може да бъде използвана както за предпазване – чрез изпращане на дим с цел опазване на персоналната информаци€, така и за „нападение“ - поглъщайки данните от устройствата на други потребители.

3) Expanded Discoursewww.zoepadgett.com/expanded-discourse

ћожете да видите видеопредстав€не на проекта тук!

ѕрототип на резултатите от проекта Expanded Discourse.
»зточник: www.zoepadgett.com/expanded-discourse

ѕрототип на резултатите от проекта Expanded Discourse. »зточник: www.zoepadgett.com/expanded-discourse

–азработката на «ои ѕаджет и √ерардо √ереро се интересува от малките, на пръв поглед без последстви€, ежедневни взаимодействи€, в които хората участват. Ќосимите технологии дават на хората възможност не само да натрупват като количество този обмен, но и да го нос€т със себе си.

¬ проекта е изследвана възможността да се превръщат разговорите и мислите във физически и визуални прежив€вани€.

ѕроучването се извършва чрез костюм, който се надува, когато човекът, който го носи, има желание да говори, и се свива, когато той говори. ”стройството визуализира процеса на сподел€не на мисли и чувства.

ѕосредством малък вентилатор за компютър, микрофонен аудио сензор, светлинен сензор, и Arduino микроконтролер, е създаден костюм, който се раздува и свива, активиран от говор и от преминаването на малък преносим обект – в случа€ б€ло парче пластмаса, който събеседниците сподел€т, като го подават помежду си. ѕреносими€т предмет позвол€ва на костюма да функционира, само когато е прикрепен към рамото на говорещи€ и покрива светлинни€ сензор, играейки рол€та на „говореща пръчка“.

»зследвайки различни сценарии, авторите на проекта искат да изследват новата социална динамика, визуализирана чрез костюмите.

4) Expressive Wearableshttp://sanglidesign.com/expressive-wearables.html

“ук е представен проектът във видео!

ѕрототип на резултатите от проекта Expressive Wearable.
»зточник: http://sanglidesign.com/expressive-wearables.html

ѕрототип на резултатите от проекта Expressive Wearable. »зточник: http://sanglidesign.com/expressive-wearables.html

–азработката на —англи Ћи разглежда облеклото като комуникационен инструмент. ¬дъхновен от висшата мода (haute couture), ко€то не е създадена за ежедневна употреба, а с цел да направи определено из€вление, проектът представ€ сценарий, при който облеклото израз€ва отношението на човека, който го носи, пр€мо и без притеснени€ за придържане към социалните норми. ¬ по-широк аспект, Expressive Wearable изучава как хората биха могли на игра да ползват носими технологии, които се движат и прав€т жестове, какъв би бил естетични€т ефект от това, и как носимите технологии могат да взаимодействат помежду си в групови ситуации.

»з€влени€та на отношението могат да се израз€т във всичко – начинът, по който говорим, начинът на взаимодействие с хората, социалните маниери, предпочитани€та за цв€т и облекло и т.н. —оциалните норми изискват от нас да се държим учтиво и любезно. ¬се пак, винаги има хипотетична веро€тност да се насилваме да пъддържаме усмивка на лицето ни, докато събеседникът ни е страшно скучен. “ова не е задължително лицемерие, но се отраз€ва на комплексността на хуманността.

 омуникаци€та, представена посредством този проект, н€ма за цел да бъде „интелигентна“ или „умна“; т€ просто е пр€ма. Ќосимата джаджа носи индивидуалност не защото е високо интелигентна, а заради сво€та простота. ѕокривайки ушите или устата си, дали израз€ваме скромност и умереност, или арогантност и егоизъм?

5) A Pop-Up Sensor Nail Salon - http://cargocollective.com/futureofwearableservices

ѕрототип на резултатите от проекта A Pop-Up Sensor Nail Salon.
»зточник: http://cargocollective.com/futureofwearableservices

ѕрототип на резултатите от проекта A Pop-Up Sensor Nail Salon.»зточник: http://cargocollective.com/futureofwearableservicesƒжени –оденхаус и  ристина Ћ. ќртега представ€т нов модел на услуги за създаване и къстъмизиране на носимите технологии. ƒнес хората могат да избират измежду широк набор от различни обекти за носене – часовници, прически, маникюр и т.н. ¬дъхновен от тези ритуали за съхранение на индивидуалността, проектът си представ€ магазин за украс€ване на ноктите с физически сензори, обедин€ващ творческа култура, работа по изработване на маникюр, процеси от салона и лабораторни бизнес процеси, за да изследва нови услуги, подкреп€щи по-широкото навлизане на носимите устройства и стратегии за пресонализаци€.

’ипотетични€т салон ще предлага на хората възможност да персонализират носимите си технологии посредством обучени техници. ћагазинът ще обедин€ва различни процеси и области, като маникюристи, терапевти, дизайнери по потребителското изжив€ване, разработчици, електроинженери, индустриални дизайнери, физици и анализатори на данни. ќбедин€вайки всички тези специалисти, салонът ще предлага услуга, ко€то ще позвол€ва на всеки клиент да разшири обхвата на носимите си технологии от цифровото към физическото, от поведението към външни€ вид. –езултатът е изключително широк набор от възможности за индивидуализаци€ – къстъмизирането на взаимодействи€та и персонализираните поведенчески сензори, вградени в ноктите на клиента, могат да поемат различни сложни роли, зависещи от нуждите на човека, който ги носи, и от експертизата на Pop-Up Sensor Nail Salon. ¬ зависимост от личните цели и интереси, вградените върху нокът€ носими технологии биха могли с еднократен „сензорен маникюр“ да надград€т не само т€лото, но и поведението на носител€ им за седмици напред.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–агу –агурам, VMware: ћногооблачните среди са основна тенденци€–агу –агурам, VMware: ћногооблачните среди са основна тенденци€

–агу –агурам е оперативен директор във VMware, отговар€щ за продуктите и облачните услуги на компани€та. ¬ интервю за Computerworld той коментира кои са основните тенденции в областта на облачните услуги и какво ще донесе на клиентите...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас