“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
16 апр
2014
 
 

ƒимитър ÷ветков: —ъвременни€т бизнес зависи изключително от »“

«а да се реализира проект за управление и автоматизаци€ на »“ услугите, пон€кога е необходима ц€лостна трансформаци€ на начина, по който компаниите планират и оперират своите »“ услуги.

4839 прочитани€

ќпита си в прилагане на добри практики, свързани с управление и автоматизаци€ на »“ услугите ще обсъд€т представители на големи компании от банкови€ и телекомуникационни€ сектори. —ъбитието се организира от софтуерното поделение на Hewlett-Packard с участието на Deloitte и ще се проведе на 24 април в столични€ хотел „’илтън“.

“емите ще бъдат разгледани в контекста на ц€лостното управление на бизнес процесите в една гол€ма организаци€. јкцентът ще бъде върху това какви са очаквани€та от информационните технологии, когато става въпрос за регул€рни вътрешни и външни одити, спазване на изисквани€та на различни регулации, контрол на ц€лостната »“ среда и прозрачност на »“ операциите.

ўе бъдат представени и практически примери за добро управление на »“ услугите и автоматизирането им, като в дискуси€та всеки от присъстващите ще може да сподели своите опит и мнение по темата.

ќтносно акцентите в събитието и важността на темата за управление и автоматизаци€ на »“ услугите разговар€ме с ƒимитър ÷ветков, консултант „–ешен舓 в HP Software за ёгоизточна ≈вропа (на снимката), който има над десетгодишен опит като »“ консултант в търговски€, телекомуникационни€, финансови€ и държавен сектор. ”частвал е в десетки проекти за внедр€ване на системи за управление и автоматизаци€ на процесите по поддръжка на »“ услугите в държавите в ёгоизточна ≈вропа. ѕритежава най-високата степен на ITSM сертификаци€ - ITIL v.3 Expert.

ƒимитър ÷ветков, консултант –ешени€ в HP Software за ёгоизточна ≈вропа

“емата на предсто€щото събитие, организирано от HP Software на 24 април, е “–егулаторна съвместимост и ефективно управление чрез автоматизирани »“ услуги". –азкажете повече за целите на събитието. «ащо е необходима дискуси€ за регулаторната съвместимост и ефективното управление чрез автоматизиране на »“ услугите?

—ъвременните компании оперират на все по-регулирани пазари. “ези регулации се налагат от различните правителствени и финансови регулаторни органи и за да развиват сво€та дейност, компаниите са длъжни да се съобраз€ват с рамките, наложени от тези органи. ќт друга страна, повечето компании имат и вътрешни изисквани€ към »“ инфраструктурата, приложени€та и услугите, които са подтикнати от различни изисквани€ за сигурност и качество на »“ услугите. ѕоради комплексността на »“ средите, цената, ко€то компаниите плащат, за да могат да отговор€т на всички тези регулаторни и вътрешни предизвикателства е гол€ма. “€ ще продължава да расте експоненциално с увеличаване на регулаторните изисквани€ и разрастване на »“ инфраструктурата, ко€то компаниите оперират. —ъбитието, което организираме, ще представи атрактивни теми и практически примери, свързани с тези предизвикателства. јкцентът ще бъде върху това какви са очаквани€та от информационните технологии, когато става въпрос за регул€рни вътрешни и външни одити, спазване на изисквани€та на различни регулации, контрол на ц€лостната »“ среда и прозрачност на »“ операциите.

Ѕихте ли споделили кои са най-важните фактори за успешното изпълнение и респективно кои са най-сериозните рискове пред реализаци€та на един »“ проект?

≈дна от темите на събитието „–егулаторна съвместимост и ефективно управление чрез автоматизирани »“ услуги", което организираме на 24 aприл в хотел ’илтън ще адресира именно какви са рисковете пред »“ проектите. ўе направим аналоги€ с един от най-предизвикателните проекти в началото на 20 век – постро€ването на кораба „“итаник“. ѕо атрактивен начин ще акцентираме върху рисковете, свързани със стратегическото планиране, управлението на ресурсите, прослед€ване и изпълнение на проекта „“итаник“ и изводите за управлението на »“ проектите днес. «а основните рискови сфери ще покажем как информационните технологии, които HP предлага, могат да са полезни за по-доброто управление на тези рискове.

¬ момента работите като консултант за HP софтуерни€ бизнес за ёгоизточна ≈вропа.  ои са най-интересните и мащабните проекти, по които сте работили и какви са основните предизвикателства, които срещате?

¬ последните години HP заедно със своите локални софтуерни партньори, все повече се фокусира върху доставката на софтуерни решени€ и проекти в областта на управление на качеството на услугите, управление на »“ процесите и автоматизаци€ на задачите по поддръжка на инфраструктурата, базите данни и приложени€та в центровете за данни. “ова са области, към които повечето големи предпри€ти€ в региона – телекоми, банки, производствени предпри€ти€ и правителствени организации – имат засилен интерес и съответно са клиенти на нашите решени€ в едно или н€колко от посочените направлени€. ≈дно от предизвикателствата, които срещаме при внедр€ването на такива проекти, е свързано с това, че за да се реализира такъв проект, пон€кога е необходима ц€лостна трансформаци€ на начина, по който компаниите планират и оперират своите »“ услуги. “ова има отношение и към зрелостта на пазара във вс€ка една от страните в региона.

–аботили сте по проекти за внедр€ване на системи за наблюдение и управление на качеството на »“ услугите в държавите в ёгоизточна ≈вропа. «ащо темите за внедр€ване на системи за наблюдение и управление на качеството на »“ услугите са толкова важни, до какви ползи води автоматизаци€та на »“ процеси?

—ъвременни€т бизнес зависи изключително много от информационните технологии, дори н€кои сектори от икономиката като телекоми и банки са обвързани до такава степен, че не могат да оперират, ако наличността или качеството на »“ услугите е нарушено. ќт друга страна, съвременните технологии позвол€ват изц€ло нови бизнес модели и канали за достъп до клиентите. √ол€ма част от компаниите предлагат електронни и дори мобилни услуги за крайни клиенти, базирани изц€ло на услуги, предостав€ни от »“ отделите. “ова прави зависимостта им от информационните технологии още по-силна и съответно излага бизнеса на нови рискове, свързани с качеството на »“ услугите. »менно заради това вс€ка компани€, ко€то осъзнава тези рискове, обръща изключително гол€мо внимание на управлението и наблюдението на качеството им.

¬ъпросите зададе  онстанца √ригорова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас