“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |
25 мар
2014
 
 

150 безработни Ц обучени на »“ и мотивационни умени€ по проект

150 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в 7 града в страната са обучени за професи€ "ќператор на компютър" в резултат на успешно изпълнени€ от "»нформационно обслужване" проект.

4050 прочитани€

150 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в 7 града в страната са обучени за професи€ „ќператор на компютър“ в резултат на успешно изпълнени€ от „»нформационно обслужване” (»ќ) јƒ проект BG051PO001-1.1.10-0114 „ѕовишаване на квалификаци€та и интегриране на у€звимите групи на пазара на труда” към јгенци€ по заетостта. ¬сички обучаеми са сертифицирани със свидетелство за първа степен на професионална квалификаци€ на ћќЌ, сертификат за завършено обучение по дигитална компетентност Adobe Photoshop, сертификат за преминато мотивационно обучение и индивидуален план за професионално развитие и усъвършенстване.

»нициативата беше представена на заключителна конференци€ на 25 март в пресклуба на Ѕългарската телеграфна агенци€ в —офи€. ¬идеоматериал от събитието вижте тук.

«орница  остадинова. —нимка: Computerworld Ѕългари€

ѕроектът е на стойност 197 258,84 лв. и се осъществи с финансовата подкрепа на ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси” (ќѕ–„–), съфинансирана от ≈вропейски€ социален фонд на ≈вропейски€ съюз, схема за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „ валификаци€ и мотиваци€ за конкурентно включване на пазара на труда”. ќбучени€та в —офи€, Ѕургас, ¬арна, ƒобрич, ѕазарджик, ѕерник и —мол€н са обхванали умени€ по специалност „“екстообработване“, за цифрова компетентност Adobe Photoshop и мотивационно обучение. »“ обучени€та са изпълнени от специалисти от ÷ентъра за професионално обучение на »ќ, а за курсовете за мотиваци€ съгласно изисквани€та на ƒоговар€щи€ орган по ќѕ–„– след проведен конкурс е избран външен изпълнител - фирма „≈вроквалификационен център“ јƒ.

„ огато кандидатствахме, б€хме на€сно с предизвикателството да осъществим проекта са подобен мащаб, както и с целевата група на проекта, посочи «орница  остадинова, ръководител на проекта - ѕродължителността на проекта беше 10 месеца, като началото на изпълнението на заложените дейности беше 1 юни 2013 г. ѕриоритетно б€ха включени безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професи€, трайно безработни лица, неактивни лица, представители на у€звимите етнически групи.

ќбщата цел на проекта бе подпомогнем процеса на интеграци€ и по-лесна адаптаци€ към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в градовете —офи€, Ѕургас, ƒобрич, ѕазарджик, ѕерник и —мол€н посредством допълнителни обучени€, като по този начин се създаде предпоставка за активното включване в трудови€ процес на заетите в проекта.”

¬сички 150 представители на обучаемите по инициативата са преминали успешно и трите курса. ќбучени€та за текстообработване възлизат на 300 учебни часа, за ключова компетентност Adobe Photoshop – 45 учебни часа и мотивационно обучение – 24 учебни часа.

„Ќашето дълбоко убеждение е, че с намесата на центровете за професионално обучение, които да съдействат на бюрата по труда и да подкреп€т усили€та им, последиците от тежката социална криза могат да бъдат частично предолени“, за€ви «орница  остадинова.

¬ извършените обучени€ са заложени часове за работа с компютър на различно ниво на познание, така че ц€лостни€т комплекс от преминати курсове даде възможност на обучаемите за широк спектър от познани€ в сферата на информационните технологии и по-лесна адаптаци€ към трудови€ сектор.

¬ рамките на мотивационното обучение всеки участник е придобил знани€ и умени€ за подготовка на документи при кандидатстване за работа – автобиографи€ и мотивационно писмо, за €в€ване на интервю-събеседване с работодател, и е изготвил собствен план за професионално развитие и усъвършенстване. „“ози курс подсили в участниците увереността им в собствените им способности и стремежа им да са конкурентоспособни на пазара на труда“, коментира  остадинова.

ќт 150-те лица, включени в обучени€та, 148 са безработни, от които 110 са жени. 76 са продължително безработните, а неактивни са 2 лица. ѕреобладават курсистите на възраст 35-44 години – 56 души, следвани от групата 45-54 г. – 39 души, 25-34 г. - 31 души, 55-64 г. - 13 души и 19-24 г. - 11 души. ќт обучените лица 9 са от малцинствени групи, 15 са хората с увреждани€ и 1 човек е в неравностойно положение. Ќай-много са обучените с гимназиално образование – 102 души.

„»маме информаци€, че поне 26 курсисти в страната, вече са започнали работа и очакват до един месец да бъдат назначени“, съобщи  остадинова. —ъгласно изисквани€та на ќѕ–„–, „»нформационно обслужване“ има задължение в следващата 1 година да предостав€ на јгенци€та по заетостта анализи по проекта, така че ще поддържа връзка със 150-те курсисти, за да прослед€ва статута и ангажираността на хората.

Ќаскоро „»нформационно обслужване“ започна изпълнението но друг проект за обучение на безработни, включващ и 6-месечен стаж в системни€ интегратор. ѕроектът се нарича „ѕо-добрите работни места“, финансира се по ќѕ–„–, и се изпълн€ва в град ƒобрич, съобщи «орница  остадинова. ѕо проект BG051PO001-1.1.13-0199 „ѕо-добрите работни места“, „»ќ“ јƒ клон ƒобрич обучава 11 безработни младежи до 29 годишна възраст и им предостав€ възможност за стаж от шест месеца.

„»нформационно обслужване“ работи и по проекта InfoStart, който цели да създаде местни центрове по »“ компетенции в страната. „ўе организираме обучени€ по ключови »“ компетенции и ще предоставим на най-добрите шанс за реализаци€ в компани€та. ѕрограмите ни са съобразени с търсенето на »“ специалисти в частни€ сектор и са насочени към нуждите от кадри за държавната администраци€. ѕлатформата открива и нови хоризонти за партньорства с »“ предприемачи, предлагащи утвърдени продукти или с иновативни идеи. InfoStart отвар€ врати към новата ера на »“ бизнеса в Ѕългари€.“, коментира изпълнителни€т директор на „»нформационно обслужване“ Ќиколай Ќед€лков инициативата.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас