“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
12 мар
2014
 
 

„ѕ√ по ћ √ƒј ще прави » “ образователен парк

„астна професионална гимнази€ по мултимеди€, компютърен графичен дизайн и анимаци€ ще изгради 2 виртуални и 1 реална лаборатории за нови знани€, умени€ и компетентности по » T чрез проект по ќѕ–„–.

5368 прочитани€

 онстанца √ригорова

„астна професионална гимнази€ по мултимеди€, компютърен графичен дизайн и анимаци€ („ѕ√ по ћ √ƒј) е бенефициент по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „—ъздаване и развитие на образователен парк за нови знани€, умени€ и компетентности по » T, компютърна графика и анимаци€, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимеди€”.

ѕартньори по начинанието са ѕрофесионална гимнази€ по аудио-, видео-и телекомуникаци€ (ѕ√ј¬“) „ј.—. ѕопов“ и "“елевизи€ “”–»«Џћ" ќќƒ.

ѕроектът се подкреп€ на 100% с безвъзмездна финансова помощ по ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд. Ѕюджетът по инициативата е 219 550,94 лв.

“ова съобщи проф. д-р инж. √осподин ∆елев от „ѕ√ по ћ √ƒј (на снимката) на 12 март на среща с медиите.

ѕроф. д-р инж. √осподин ∆елев от „ѕ√ по ћ √ƒј. —нимка:  онстанца √ригорова

√имнази€та предлага професионално обучение на ученици след V≤≤ клас, с интензивно изучаване на чужд език, по актуални и търсени професии в областта на съвременните информационни технологии. ѕълни€т курс на обучение в училището дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификаци€ по избраната професи€, съгласно «акона за професионално образование и обучение. √имнази€та има сключен договор с Ќов български университет за учебно‐методическо сътрудничество за развитие и актуализаци€ на учебните програми.

ќбщата цел на начинанието е да се иновира професионалното образование и обучение в съвременни и развиващи се виртуални среди – лаборатории, наречени образователни паркове за нови знани€, умени€ и компетентности, които отраз€ват насто€щите и бъдещите нужди и изисквани€ на работодателите и развитието на институциите за професионално образование. «а да бъдат учебните планове и програми и умени€та на учители и ученици актуални на реалните потребности на пазара на труда, са проведени срещи с около 30 работодатели, които са представили своите прогнози и нужди от квалифицирани специалисти със средно образование и характера на знани€та, умени€та и компетенциите им.

¬ рамките на проекта ще бъде разработен съвременен училищен учебен план, както и поне 10 нови учебни програми по задължително и свободно избираеми предмети. ”чебни€т план ще е приложим в „ѕ√ по ћ √ƒј след утвърждаването му от министъра на образованието и науката и се очаква да заработи от учебната 2014-2015 г. “огава и ѕрофесионалната гимнази€ по аудио-, видео-и телекомуникаци€ ще разполага с повечето програми, като вс€ка от т€х ще представл€ва завършен мултимедиен дидактически пакет, качен в системата за е-обучение с отворен код MOODLE.

ќбразователни€т парк ще включва две виртуални и една технологична лаборатори€, наход€ща се в „ѕ√ по ћ √ƒј, об€сни проф. √осподин ∆елев. ѕървата виртуална лаборатори€ ще е „Ѕазови информационни и комуникационни технологии“ и ще предостав€ обучение и сертификаци€ по програмите и технологиите на Microsoft Information Technologies Academy и Cisco Networking Academy; втората виртуална лаборатори€ ще е за компютърни игри и мултимеди€ и третата, реална физическа технологична зала ще е „÷ифрова фото, аудио, видео редакци€ и ефекти“. Ћабораториите ще обслужат 10 нови и обновени, мултимедийно представени учебни модули. ≈лектронните дидактически материали ще бъдат достъпни на учениците по вс€ко време, в училище и в къщи, създадени, преподавани и поддържани от 20 специално подготвени експерти-учители.

ќчаквани€та са благодарение на инициативата най-малко 20 учители да преминат обучение за работа с новото технологично оборудване и програмно и дидактическо осигур€ване в лабораториите, както и поне 225 ученици от двете гимназии - „ѕ√ по ћ √ƒј и ѕ√ј¬“ „ј.—. ѕопов“, да преминат обучение през образователни€ парк.

ѕроф. д-р инж. ∆елев не скри и безпокойството си от кратки€ срок за изпълнение на инициативата.

„ѕоради известно отлагане на одобр€ването и подписването на договора за изпълнението на проекта, срокът за реализаци€ значително се е свил. Ќа 1 ноември 2012 г. подадохме документи за кандидатстване в ћќЌ, с обещанието, че април-май 2013 г. ще ни бъде пуснат проектът. “ака ние планирахме да имаме достатъчно време, за да подготвим преподавателите, да се срещнем с работодателите, да изготвим учебните програми, които да стартират активно от учебната 2012-2013 г. на 15 септември 2013 г. Ќа 25 август 2013 г. ми се обадиха, за да получа проекта и тогава научих, че първоначални€т бюджет от 350 хил€ди лева, с който кандидатствахме, е намален на 220 хил€ди лева. —лед това подписахме договора. ѕри така стеклите се обсто€телства, се налага да реализираме икономии и изоставаме с плана спр€мо предвиждани€та си от преди 2 години“, разкри проф. д-р инж. √осподин ∆елев.

√имнази€та e национален партньор в европейски€ проект STENCIL (Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning) за развитие и разпространение на среди, дидактически материали и добри практики в областта на естествените науки. ¬ проекта участват 22 партньори от 9 държави.

„ѕ√ ћ √ƒј е първата частна гимнази€, ко€то участва в проекта BG051PO001-3.3.07-0001 „”ченически практики“.

≈кипът на гимнази€та спечели и проект „Ћеонардо да ¬инчи – ћобилност”, договор є 2012-1-BG1-LEO01-06817. ѕрез месец юли 2013 г. първата група от 8 ученика направиха сво€та практика в Ѕолон€, »тали€. ¬ момента тече подготовката на втора група, заминаваща през април т.г.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас