“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
27 фев
2014
 
 

јгенци€ ћитници оптимизира работата си с »— по ќѕј 

ѕо проекта е създаден и вече работи електронен портал, който значително улесни достъпа на бизнеса и гражданите до услугите на агенци€та, подобри комуникаци€та между јгенци€ УћитнициФ, бизнеса и гражданите и снижи времето на обратна връзка с регистрираните потребители.

5434 прочитани€

јгенци€ „ћитници” пусна в действие нова автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност (ј»ƒј). “ехнологичното решение се финансира по проект по ќперативна програма „јдминистративен капацитет” (ќѕј ). —истемата е част от предприетите от агенци€та мерки в изпълнение на националната стратеги€ за електронно управление в Ѕългари€. “€ е създадена за близо 5 месеца и обхваща всички структури на јгенци€ „ћитници”, включително е интегрирана с други информационни системи, в това число и ≈динната среда за обмен на електронни документи на държавната администраци€. ¬недр€ването на информационна система подпомогна оптимизирането на работните процеси в агенци€та и намал€ване на разходите за административните услуги; доведе до ускор€ване на документооборота и вследствие на това до ускор€ване на вземането на административни решени€.

»вайло —тефанов, директор на дирекци€ »вайло —тефанов, директор на дирекци€ ћитническа статистика и автоматизаци€ (втори€т отл€во-над€сно) и ћоника ƒимитрова-Ѕийчър, ръководител на ”ќ на ќѕј 

 адър от заключителната пресконференци€:

ѕрочетете още: јгенци€ ћитници ще добави ценни модули към Ѕ»ћ»— с финансиране по ќѕј 

»вайло —тефанов, директор на дирекци€ "ћитническа статистика и автоматизаци€" (втори€т отл€во-над€сно) и ћоника ƒимитрова-Ѕийчър, ръководител на ”ќ на ќѕј 

ѕроектът на јгенци€ „ћитници“ приключва на 17 март. ƒейностите по него са на обща стойност 2 895 406,76 лв., а срокът му на изпълнение е 25 месеца.

¬ резултат на изпълнението на проекта са реализирани 7 електронни административни услуги:

  • »здаване на разрешение за използване на обща гаранци€ или освобождаване от обезпечение, като облекчена формалност при постав€не на стоки под режим транзит;

  • »здаване на свидетелства за митническа годност;

  • »здаване на разрешени€ за използване на опростени процедури на деклариране;

  • »здаване на разрешени€ за предостав€не на статус на „одобрен износител";

  • »звършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение;

  • »звършване на научно-лабораторни изследвани€ и изготв€не на експертни становища;

  • »здаване на разрешение за предостав€не на статут на ободрен получател, като облекчена формалност при режим транзит.

—ъздадени са механизми за контрол на стандартното време от 20 минути за предостав€не на административна услуга. ѕо проекта е създаден и вече работи електронен портал, който значително улесни достъпа на бизнеса и гражданите до услугите на агенци€та, подобри комуникаци€та между јгенци€ “ћитници”, бизнеса и гражданите и снижи времето на обратна връзка с регистрираните потребители.

ќчаква се въвеждането на новата система и услуги да оптимизира работните процеси в агенци€та, което ще повиши качеството и ефективността на предоставеното от не€ административно обслужване. ÷елта е подобр€ване на предлаганите административни услуги и намал€ване на разходите за т€х, което да доведе до облекчени€ за крайните потребители – гражданите и бизнеса.

 „— нововъведената система в рамките на митническата администраци€ проектът е изпълнил основата иде€ на електронното управление, а именно предостав€не на по-бързи, ефикасни и качествени услуги”, отчете ръководител€т на ќѕј  ћоника ƒимитрова-Ѕийчър при откриването на заключителната конференци€ по проекта.

„«асилване на административни€ капацитет на българската митническа администраци€ в съответствие с инициативата ≈лектронни митници в ≈вропейски€ съюз” се финансира по приоритетна ос ≤≤≤ „ ачествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на ќѕј , чи€то цел е създаването на ефективна администраци€ в полза на гражданите. „Ќад€вам се с новите договори по ќѕј  да надградим постигнатите резултати и да направим администраци€та по-адекватна, гъвкава и отговар€ща на съвременните нужди на крайни€ потребител”, добави още т€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас