“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нтернет
28 €ну
2014
 
 

$19 000 млрд. ще е икономически€т ефект от »нтернет на всичко

«аедно с инвестиционни€ фонд 3TS Capital Partners компани€та инвестира в млади »“ компании в ÷ентрална и »зточна ≈вропа.

4388 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

 онкурентоспособността на фирмите през следващото десетилетие ще се базира на това доколко добре ще разберат и възприемат концепци€та за »нтернет на всичко, но не само по отношение на технологиите, а и по отношение на връзките с клиенти и партньори. ¬ производството ще има все повече автоматизирани системи, роботи, умни сензори, които ще след€т потреблението на енерги€, веригите за доставки, както и качеството на продукци€та, за€ви ћайкъл √ансър, старши вицепрезидент на Cisco за ÷ентрална ≈вропа, по време на среща с журналисти чрез Telepresence сеси€.

ћайкъл √ансър, старши вицепрезидент на Cisco за ÷ентрална ≈вропа

ѕо време на световни€ форум в ƒавос основната тема не бе за икономическата ситуаци€ в света, а панелът „Ќови€т цифров контекст", добави той. - 2014 г. ще бъде превратната точка не само за нашата » “ индустри€, а и за онова, което » “ може да направи за останалите индустрии, за образованието, за създаването на нови компании, на нови предприемачи, на нови източници на приходи", за€ви √ансър.

“ой отново се фокусира върху иде€та, че „»нтернет на всичко" представл€ва свързаност къ интернет не само на хората, а и на процеси, на данни, на всички неща. „ѕрез 2020 г. в света над 50 млрд. устройства ще са свързани в мрежата, а след още н€колко години може би този брой ще нарасне до 500 милиарда, за€ви вицепрезидентът на Cisco. - ¬ момента вс€ка седмица излизат по 100 нови големи филмови заглави€ (включително от индийски€ Ѕоливуд), публикуват се по 250 нови книги, по€в€ват се по 15 000 нови мобилни приложени€. —амо през 2104 г. в света ще бъдат свалени над 77 милиарда приложени€." «аради този експоненциален ръст икономическото вли€ние на „»нтернет на всичко" (IoE)се изчисл€ва на $19 000 млрд., включително от спест€вани€, оптимизаци€, генериране на нови източници на приходи, показват анализите на Cisco. —поред проучването, прилагането на IoE може да генерира $4,6 трилиона за обществените организации през следващото десетилетие. „IoE може да е силен фактор в обществени€ сектор, допринас€йки за спест€ване на разходи, подобр€ване на производителността на държавните служители, генериране на нови приходи (без повишаван на данъците) и подобр€ване на живота на гражданите", допълва √ансър.

јко повсеместната интернет свързаност окаже дори само 1% ефект, за 15 г. т€ ще спести на гражданските авиолинии гориво за $30 млрд. , намал€ване на неефективността на здравните системи ще спести около $63 млрд., а $27 млрд. ще са спестени от неефективни€ превоз на товари, об€сни √ансър.

’ипер свързаната Ѕарселона

¬ момента Ѕарселона се дава за пример за прилагане на най-иновативните технологии и концепции във всички сфери на обществени€ и икономически живот, включително за управление на водите, интелигентно паркиране, управление на отпадъците, свързани автобуси. Ѕарселона е сред първите градове в ≈вропа, в които се създава „виртуално обслужване", използват се видео и технологии за съвместна работа, чрез които гражданите се свързват с кметството виртуално.

»змерено е, че 30% от автомобилни€ трафик в центъра на града е от коли, чийто шофьори търс€т свободно парком€сто, а този процент в недел€ сутрин скача на 65%. „“ова означава, че 3 години от живота ни минава в търсене на парко м€сто. —ъщата констатаци€ важи за всички големи градове в ≈вропа като ћюнхен, ѕрага, ¬иена", каза √ансър. —ъздаденото мобилно приложение и поставените сензори на вс€ко парко м€сто изпраща на таблета или смартфона в колата информаци€ за налично свободно м€сто, като шофьорът може да предплати за него през смартфона, като се очаква това да вдигне приходите за града с 20-30 на сто. „ѕодобно приложение е „добро" и за нервите на шофьорите, и за града, и за намал€ване на замърс€ването", коментира √ансър.

ѕроектите за „умно осветление" в Ѕарселона тр€бва да намал€т със 70% енергийните разходи, а системата от „умни" свързани автобуси „ще знае" в реално време на ко€ спирка има повече пътници, къде не достигат коли, по кои линии в момента не са нужни). ѕодобни са ефектите от проекти за „смарт водоснабд€ване", интелигентното управление на отпадъците. „«аради хипер свързаността на Ѕарселона в града са създадени 4500 нови компании, открити са 47 000 нови работни места, а приходи за градската хазна от всички нови дейности се изчисл€ват на 8,9 млрд. евро на година", об€ви √ансър.

ѕомощ за иновациите в региона

÷ентрална ≈вропа заема специално м€сто в концепци€та „»нтернет на всичко" (IoE), тъй като в региона има създадена нужната инфраструктура, гол€м брой инженери и »“ таланти с новото ниво на предприемачество. «атова от Cisco см€тат, че именно в ÷ентрална и »зточна ≈вропа ще бъдат създадени много млади фирми, които ще се възползват от новите възможности на концепци€та IoE.

 омпани€та е сред ключовите инвеститори във фонда 3TS Capital Partners, който от години влага средства в млади фирми от региона, като размерът на инвестициите варира от 300 000 до 15 млн. евро, предимно за разрастване на бизнеса или за изкупувани€. ќсвен Cisco големите инвеститори в 3TS са ≈Ѕ¬–, ≈вропейски€т инвестиционен фонд, OTP Bank и 3TS Team.

" акви инвестиции търсим? ѕредимно локални лидери, които могат да станат номер 1 в региона като »нвестор.бг в Ѕългари€, ClickAD и кабелни€т оператор STK в ѕолша, или глобални лидери от типа на Systinet в „ехи€, Avangate в –умъни€, LogMeIn в ”нгари€", за€ви ѕекка ћаки, управл€ващ партньор в 3TS Capital Partners.

ѕекка ћаки, управл€ващ партньор в 3TS Capital Partners.

¬с€ка година фондът получава по 300 за€вки, като ежегодно инвестира в 3 до 5 компании. "»ма много талантливи и мотивирани хора в »зточна ≈вропа, които създават нови фирми, създават работни места, а 3TS подхранва този позитивен цикъл, поощр€ван и от големите успехи на компании като Avangate, AVG, ESET, LogMeIn, Prezi), об€сн€ва ћаки. - ƒнес в ерата на SaaS модела н€ма никакво значение къде се намира фирмата ти, може да си базиран в  луж, а да продаваш софтуера си в Ѕуенос јйрес", допълни той.

ƒържавата или бизнесът?

¬ бъдеще данните, събирани от многобройните свързани неща, ще се превръщат в информаци€, включително от четката ни за зъби, добави √аснър. “ова оказа натиск и върху образованието, онлайн курсовете вече могат да се посещават от милиони хора, всеки човек на «ем€та има достъп до най-модерното обучение, а водещите университети предлагат съдържание, достъпно за много повече хора, отколкото събират аулите им, коментира той.

—поред него, инициативата за „цифровата пром€на" тр€бва да „се случи" не на ниво централни правителства, а на ниво областна, градска управа. „ метовете имат много повече власт от държавните органи за бързо създаване на публично-частни партньорства и други иновативни действи€, см€та √аснър. - ¬ същото време именно предприемачите са отговор на пром€ната, не можем да чакаме правителствата да ни кажат какво да правим. »нициативата започва от личностите, не от правителствата и властите", добави той.

»нформирани€т човек взема по-добри решени€, не е задължително винаги машините да решават, коментира ѕекка ћаки. „» спестените разходи не са най-важната полза от технологиите IoE, а спестеното време – времто за ползване на услуги, за извършване на действи€ като пътуване, паркиране и други, сега „из€ждат" времето ни за нещо по-полезно", допълва управл€ващи€т партньор в 3TS Capital Partners.

¬ момента фондът анализира потенциални инвестиции в ц€ла ÷ентрална и »зточна ≈вропа, включително в Ѕългари€. “ова са компании, които с наша подкрепа имат реален шанс да се превърнат в регионални лидери или водещи в света компании, твърди —ветослав —тефанов, инвестиционен мениджър в 3TS Capital Partners.

‘ондът планира да приеме още н€колко инвеститори, като вдигне активите си на над 300 млн. евро. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас