IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | јутсорсинг
27 €ну
2014
 
 

Д» “ в училище", как да продължим?

* јнализ на видовете терминални решени€ в исторически план и идеи за по-нататъшно навлиза на » “ в българските училища

3182 прочитани€, 0 коментара
—траница 1 от 6

* јнализ на видовете терминални решени€ в исторически план и идеи за по-нататъшно навлиза на » “ в българските училища

1. ѕравилно ли е решението за оборудване на българските училища с терминални работни места?

”чилищата разполагат с остарели персонални компютри (ѕ ), като от последните доставки към т€х са минали средно 7-8 години, а в н€кои училища компютрите са още по-стари. ќстарелите ѕ  са ненадеждни, т€хната поддръжка е скъпа, а в н€кои случаи безсмислена.

Ќационалната програма „» “ в училище" има за цел подм€на на тези ѕ  с терминални работни места, които поне на теори€ имат следните предимства в сравнение с ѕ :

  • минимална първоначална инвестици€;
  • поддръжката на ц€лата система е централизирана и се извършва единствено на общи€ сървър;
  • отпадат разходите за обновление на софтуер и хардуер на работните места;
  • по-ниска консумаци€ на енерги€, отпада шумът на работното м€сто;
  • намал€ват емисии на CO2 и редуциране на електронните отпадъци;
  • повишена сигурност, само сървърът е подложен на атака от вируси и др.

—лед първите инсталации на терминали в н€кои училища има известно недоволство от страна на учители, както и директори. ќбщата теза на недоволните е „»скаме си нови компютри, не ни тр€бват терминали"!

»ма ли основание това недоволство, от какво е продиктувано то? ¬€рно ли е, че терминалите не могат да замен€т пълноценно компютрите? √решно ли е решението за подм€на на ѕ  с “ерминални работни места?

¬ този материал ще търсим отговори на тези въпроси.

 оментари от  

 ќћ≈Ќ“ј–»

“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"Д» “ в училище", как да продължим?"    

Ќј…-Ќќ¬»

Ќј…-„≈“≈Ќ»

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

‘ирмите представ€т
ѕовече ефективност с решени€та на Fujitsu за SAP среди

ѕовече ефективност с решени€та на Fujitsu за SAP среди

Fujitsu работи в т€сно сътрудничество със своите клиентите и партньори, като намал€ва сложността и добав€ стойност, оптимизирайки инвестициите в SAP технологии
Ѕ√ Ѕизнес —олюшънс с нов офис във ¬арна

Ѕ√ Ѕизнес —олюшънс с нов офис във ¬арна

 омпани€та е официален «латен партньор на SAP за услуги по SAP внедр€ване, SAP интеграци€ и SAP обучени€
ѕроект ще създава и актуализира учебни програми за обучение на студенти по управление на ресурси в предпри€ти€та

ѕроект ще създава и актуализира учебни програми за обучение на студенти по управление на ресурси в предпри€ти€та

÷елта на проекта е предостав€не на обучение в областта на управление на ресурси в предпри€ти€та чрез изграждане на т€сна партньорска връзка между “ехнически университет Ц —офи€ и представители на бизнеса
dWare предостав€  ќЌ“ќ 6 безплатно за партньорите си до 31 март

dWare предостав€  ќЌ“ќ 6 безплатно за партньорите си до 31 март

 ъм момента  ќЌ“ќ 6 е свободен за свал€не от сайта на dWare

—лайдшоу

»нтервю

‘ормулата на успеха = любознателност + цифрови технологии‘ормулата на успеха = любознателност + цифрови технологии

ќтносно обедин€ването на различните култури посредством образованието и технологиите в учебни€ процес разговар€ме с ƒани јрати (Danny Arati), мениджър ДќбразованиеФ за ≈вропа към групата за корпоративн€ политика на Intel, който беше и ръководител на...

ѕриложени€

јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас