IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | јнализ
27 €ну
2014
 
 

Д» “ в училище", как да продължим?

* јнализ на видовете терминални решени€ в исторически план и идеи за по-нататъшно навлиза на » “ в българските училища

1951 прочитани€, 0 коментара
—траница 1 от 6

* јнализ на видовете терминални решени€ в исторически план и идеи за по-нататъшно навлиза на » “ в българските училища

1. ѕравилно ли е решението за оборудване на българските училища с терминални работни места?

”чилищата разполагат с остарели персонални компютри (ѕ ), като от последните доставки към т€х са минали средно 7-8 години, а в н€кои училища компютрите са още по-стари. ќстарелите ѕ  са ненадеждни, т€хната поддръжка е скъпа, а в н€кои случаи безсмислена.

Ќационалната програма „» “ в училище" има за цел подм€на на тези ѕ  с терминални работни места, които поне на теори€ имат следните предимства в сравнение с ѕ :

  • минимална първоначална инвестици€;
  • поддръжката на ц€лата система е централизирана и се извършва единствено на общи€ сървър;
  • отпадат разходите за обновление на софтуер и хардуер на работните места;
  • по-ниска консумаци€ на енерги€, отпада шумът на работното м€сто;
  • намал€ват емисии на CO2 и редуциране на електронните отпадъци;
  • повишена сигурност, само сървърът е подложен на атака от вируси и др.

—лед първите инсталации на терминали в н€кои училища има известно недоволство от страна на учители, както и директори. ќбщата теза на недоволните е „»скаме си нови компютри, не ни тр€бват терминали"!

»ма ли основание това недоволство, от какво е продиктувано то? ¬€рно ли е, че терминалите не могат да замен€т пълноценно компютрите? √решно ли е решението за подм€на на ѕ  с “ерминални работни места?

¬ този материал ще търсим отговори на тези въпроси.

 оментари от  

 ќћ≈Ќ“ј–»

“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"Д» “ в училище", как да продължим?"    

Ќј…-Ќќ¬»

Ќј…-„≈“≈Ќ»

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

‘ирмите представ€т
Veracomp Ц специализирани€т »“ дистрибутор

Veracomp Ц специализирани€т »“ дистрибутор

Ѕизнес моделът на Veracomp, който ще прилагаме и в Ѕългари€, е дистрибуци€ с висока добавена стойност.
Ѕезхартиени€т  офис на четвърт  финали Ц  ...а после накъде?

Ѕезхартиени€т офис на четвърт финали Ц ...а после накъде?

Ќовата посока, в ко€то върв€т всички развиващи се организации, е към автоматизиране на процесите и въвеждне на ц€лостен електронен документооборот

—лайдшоу

»нтервю

ѕреслав Ќаков: ¬ QCRI учим компютрите да разбират човешки езикѕреслав Ќаков: ¬ QCRI учим компютрите да разбират човешки език

ƒ-р ѕреслав Ќаков е научен сътрудник в  атарски€ институт по компютърни изследвани€ (QCRI - Qatar Computing Research Institute). Ќаучните му интереси са в областта на компютърната лингвистика и обработката на естествен език, и по-специално на...

ѕриложени€

 нига на ден€

издателство: »нфоƒар
—нежната бур€ и падналата лавина са затворили пътищата и стари€т хотел "ѕри загинали€...

јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас