“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
09 €ну
2014
 
 

јгенци€ ћитници направи ценни надграждани€ на Ѕ»ћ»—

7224 прочитани€

 онстанца √ригорова, Computerworld Ѕългари€

јгенци€ „ћитници“ (јћ) успешно надгради Ѕългарската интегрирана митническа информационна система (Ѕ»ћ»—) с три нови модула – „јвтоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и прослед€ване на съдебното обжалване“ (ћјѕ), „–ешени€ елементи облагане” (–≈ќ) и „ѕоследващ контрол”.

Ќа 9 €нуари 2014 г. јгенци€ „ћитници“ организира заключителна пресконференци€ по проект „ѕодобр€ване на административното обслужване на митническата администраци€ чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“. »нициативата се финансира по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ), съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд.

ѕрочетете още: јгенци€ ћитници приключва надграждането на Ѕ»ћ»—


—он€ ¬ълкова, директор на дирекци€ „ѕравно-нормативна“ в јгенци€ „ћитници“,
Ћъчезар  ръстев, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“,
и ћоника ƒимитрова-Ѕийчър, директор на ”правл€ващи€ орган на ќѕј .

—нимка:  онстанца √ригорова, Computerworld Ѕългари€

—он€ ¬ълкова, директор на дирекци€ ѕравно-нормативна в јгенци€ ћитници, Ћъчезар  ръстев, заместник-директор на јгенци€ ћитници, и ћоника ƒимитрова-Ѕийчър, директор на ”правл€ващи€ орган на ќѕј 

„¬ услови€та на финансова и икономическа криза, подкрепата на ≈вропейски€ социален фонд се оказа изключително ценен източник и инструмент за финансиране на ефективни механизми за подобр€ване на работата на митническата администраци€. ќт 2009 г. до насто€щи€ момент јгенци€ „ћитници“ е била бенефициент по пет проекта, финансирани по ќѕј , като се над€ваме да бъдат подписани още четири договора за безвъзмездна финансова помощ. ѕроектите, които са финализирани, и тези, които са в процес на изпълнение, са основно по три приоритетни оси на ќѕј  – „ƒобро управление“, „„овешки ресурси“ и „ ачествено административно обслужване и развитие на електронното управление“. ќбщата стойност на договорите по ќѕј  с бенефициент јгенци€ „ћитници“ е около 7 млн. лв.“, за€ви Ћъчезар  ръстев, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“.

ћоника ƒимитрова-Ѕийчър, директор на ”правл€ващи€ орган на ќѕј  подчерта, че изграждането на електронни услуги и системи е изключително важно, защото повишава капацитета на митническата администраци€ и така подобр€ва качеството на услугите, които т€ предостав€ на крайните бенефициенти – гражданите и бизнеса.

—он€ ¬ълкова, директор на дирекци€ „ѕравно-нормативна“ в јгенци€ „ћитници“ изтъкна, че след проведените обществени поръчки и сключените от јгенци€ „ћитници” договори, са реализирани икономии, вследствие на което бюджетът на проекта е намален с 409 613,50 лв. и от 2 919 074,98 лева е станал 2 509 461,48 лв.

—лед проведени обществени поръчки, за изпълнители на »“ дейностите по проекта за надграждане на Ѕ»ћ»— са избрани ќбединение „√равис- онтинео“ и IBS Ѕългари€.


√оран јнгелов, управител на IBS Ѕългари€ и
√еорги √ригоров, ръководител на ќбединение „√равис –  онтинео“

—нимка:  онстанца √ригорова, Computerworld Ѕългари€

√оран јнгелов, управител на IBS Ѕългари€ и √еорги √ригоров, ръководител на ќбединение √равис –  онтинео.

„√равис- онтинео“ изпълни две дейности: добав€нето на нов модул в Ѕ»ћ»— – јвтоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и прослед€ване на съдебното обжалване, и интегриране на информаци€ за решени€, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на ц€лостни€ процес при движението на работни документи. ¬ рамките на тези дейности, изпълнените резултати по проекта са усъвършенствани оперативни модели, чрез прилагане на най-добрите практики за електронно управление; разработен и внедрен модул „ћјѕ“; разработен и внедрен модул „–≈ќ“.

IBS Ѕългари€ е изпълнител на частта по добав€не на нов модул „ѕоследващ контрол“ към Ѕ»ћ»—. ¬следствие на изпълнението на тази част от проекта са постигнати редица резултати: усъвършенствани оперативни модели на съответните вертикални структури на јћ, чрез прилагане най-добрите практики за електронно управление; разработена и внедрена високотехнологична и ефективна система за последващ контрол.

» двамата изпълнители са допринесли също така за интегриране на новите модули с останалите модули на Ѕ»ћ»—, и за внедр€ване върху съществуващата информационна инфраструктура в јћ. ¬ рамките на проекта изпълнителите са обучили служители на јћ за ефективно използване на разработените и внедрени информационни системи и за прилагане принципите на електронното управление.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас