“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
18 дек
2013
 
 

¬секи бюджет вече е »“ бюджет, а вс€ка фирма Ц »“ фирма

¬ противоречие ли са гъвкавостта и светкавичната реакци€ със строгата дисциплина дискутираха водещи мениджъри на кръгла маса преди церемони€та Д»“ мениджър на 2013У.

4377 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

¬с€ка компани€ вече е технологична компани€, всеки бюджет е »“ бюджет, а над 90% от инвестициите до кра€ на десетилетието, ще включват »“ компонента. „“ехнологиите до такава степен определ€т всички сфери на наши€ ежедневен живот и бизнес, че вече не може да се каже, че има само едно технологично звено“. “ова за€ви јлександър «ахариев, търговски представител на Gartner в Ѕългари€ и управл€ващ директор, Calisto Adriatic, по време на кръглата маса „»“ за оперативна дисциплина, гъвкавост и добавена стойност за бизнеса“, проведена преди конкурса „»“ мениджър на 2013 г.“, организиран от  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ и сп. CIO.

кръглата маса „»“ за оперативна дисциплина, гъвкавост и добавена стойност за бизнеса“, проведена преди конкурса „»“ мениджър на 2013 г.“, организиран от  луба на »“ мениджърите в Ѕългари€ и сп. CIO.

 

„¬секи бизнес е толкова преплетен с технологиите, толкова е интегриран с »“, че бизнесът дейността и информационните технологии стават едно ц€ло, коментира √еорги √еоргиев, »“ директор на Procredit Bank. - Ѕюджетите на компании от всички сфери са силно повли€ни от »“ разходите. ќт друга страна, тр€бва да се обърне внимание на факта, че не технологиите определ€т бизнеса, по-важна е иде€та за процеса, иде€та за бизнеса, за това какво искаме да направим, а технологи€та е само помощно средство“, добави той.

„јко Google е »“ компани€, ко€то прави пари от реклами, то Ѕанка ƒ—  е »“ компани€, ко€то прави пари от лихви и комисиони, каза модераторът на дискуси€та ћирослав ¬ичев, председател на ”— на „ луба на »“ мениджърите в Ѕългари€", член на ”— и изпълнителен директор на Ѕанка ƒ— . ”спешни€т мениджър тр€бва да премести акцента от думата „технологии и технологичен“ и да се фокусира върху информаци€та, върху ефективните начини за обработка, управление и разбиране на информаци€та. »ма много модерните технологии, но те са само средство, а успехът зависи не как »“ мениджърът ги познава и използва, а как да работи с т€х, за да интерпретира и управл€ва информаци€та, необходима на институци€та. ј това от сво€ страна изисква по-дълбоко разбиране на бизнеса“, добави ¬ичев.

ћирослав ¬ичев, председател на ”— на „ луба на »“ мениджърите в Ѕългари€

≈фективност и гъвкавост

““ехнологиите са свързани и с финансовата ефективност, позвол€вайки по-гол€ма финансова гъвкавост”, коментира ћарио »лиев, финансов бизнес партньор за ёгоизточна ≈вропа в Astra Zeneca.  омпани€ с $27 млрд. годишен оборот има 55 000 служители, като всички те са »“ потребители, добави той. “ехнологиите повишават ефективността на работа във всички отдели, сами€т бизнес иска навлизането им. “ехнологиите предостав€т на търговците и нов дигитален канал за връзка с техните клиенти лекарите, спест€вайки т€хното време, а те от сво€ страна могат да обърнат повече внимание на пациентите си. ћаркетингът специалистите също се възползват от мобилните устройства, достъпни и за много лекари, а BI и ERP са внедрени навс€къде. ѕрез следващата година планираме въвеждане на облачната услуга на Microsoft Office 365, добави »лиев.

√еорги √еоргиев, »“ мениджър на Procredit Bank, и ћарио »лиев, финансов бизнес партньор за ёгоизточна ≈вропа в Astra Zeneca.

“Ѕизнес процесите са лицето на организаци€та и те тр€бва да се преподред€т и преосмисл€т от гледна точка на новите услови€ и изисквани€ на клиенти и партньори и съответно да намер€т коректно отражение в »“”, допълва  ирил ѕетков, директор »“ в Bulstrad Vienna Insurance Group. „» преди 25 г. са се правили застраховки, но без »“ техни€т брой е бил от пор€дъка на стотина. ƒнес се прав€т 6-цифрен брой застраховки с многобройни транзакции.“

ѕреди 2 г. в компани€та е създаден борд за управление на промените, като участието на »“ специалистите е ключово в обсъждането на бизнес процесите, защото технологиите в много от стъпките на даден процес могат да помогнат за облекчаването му.

 

ƒисциплината и/или гъвкавост

„ огато става дума за добавената стойност от »“, това може да се осъществи само от квалифицирани хора, като взаимодействието с бизнеса е важно“, каза ¬ичев. ћного от »“ директорите са тръгнали от софтуерен развой, област, в ко€то е нужно творчество и свобода, затова темата за оперативната дисциплина не е от любимите им. ¬ същото време »“ отделите вече управл€ват много отговорни процеси или системи, работещи в реално време с огромни средства и ресурси. «атова те тр€бва да се върнат към по-строги правила и процедури, като тр€бва да накарат и широк кръг от хора да спазват оперативната дисциплина.

„јко искаш да си гъвкав, това става в творческа обстановка, но пък страда дисциплината, а въвеждането на строги правила пречи до известна известна степен на творческите модели, см€та √еорги  омсийски, »“ мениджър на ѕорше Ѕ√. ¬ организации с висока степен на отговорност обаче внедр€ването на »“ системи тр€бва да е по-тежко и да подчинено на строги правила“, допълни той.

ћирослав ¬ичев сподели опит от среща на CIO клуб в јнгли€, където основната тема е била за вли€нието на риска от »“ дейността върху дейността на ц€лата организаци€. „»“ ръководител€т тр€бва вече да разбира от различни бизнес рискове, да вниква в т€х, например по отношение на ликвидност, конкурентна среда, регулации. —ъответно той тр€бва да изгражда постепенно системи, които гарантират стабилна оперативна работа в институци€та от всички гледни точки“, об€сни ¬ичев.

 

Ќай-търсените »“ решени€

поред прогнозите на Gartner, »“ инвестициите през следващата 2014 г. ще са насочени предимно в по-традиционни »“ области като ERP, системи за бизнес анализи (BI) и мобилни решени€. ¬ списъка с приоритети, търсещи д€л от »“ бюджетите, са инфраструктура и центрове за данни; облачни изчислени€ и сигурност, следвани от решени€ за гарантиране на съответствие със стандарти и регулаторни изисквани€. “оп 10 на приоритетите за 2014 г. се допълва от CRM; цифров и социален маркетинг и електронна търгови€; мрежите и комуникации, и накра€ модернизаци€ на приложени€та.

допълва  ирил ѕетков, директор »“ в Bulstrad Vienna Insurance Group, и ÷ветанка √еоргиева, директор »“ в „≈« Ѕългари€

¬същност регулаторната среда постав€ сериозни предизвикателства пред редица организации. „ѕрез 2013 г. „≈« Ѕългари€ стартира мащабна програма, включваща 18 проекта, с цел приспособ€ване към новата регулаторна среда, за€ви ÷ветанка √еоргиева, директор »“ в „≈« Ѕългари€. «а постигането на тази цел »“ играе много важна рол€. ≈дин от новите проекти е свързан именно с комплексен преглед на всички дейности компани€та, намиране на начин как чрез технологиите да бъдат намалени разходите, без това да наруши оперативната работа и качеството на услугата ни, коментира √еоргиева, ко€то от тази година е избрана за член на ”— на „≈« Ѕългари€.

»ма н€колко основни причини, заради които една компани€ внедр€ва »“ решени€, каза на дискуси€та ƒимитър Ќесторов, »“ директор на  ÷ћ 2000 √руп. —ред т€х са примерът на други компании, внедрили дадена технологи€, наложените нормативни изисквани€ и законови разпоредби, при см€на или обнов€ване на технологични€ парк. »ма и компании, които ползват технологиите за генериране на нови идеи за бизнес, които на практика могат да бъдат реализирани с помощта на нова информационна система и не на последно м€сто – промени, породени на база информаци€та от аналитични системи – било то BI, отчетни или планови системи.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас